14.05.11 Nyheder

Bred vifte af specifikke betonkrav skal give Femernforbindelsen 120 års levetid

Delmaterialer, betonsammensætning, produktionsudstyr, udstøbning, efterbehandling, certificering og uddannelse. Det er bare nogle af de områder, hvor Femern A/S vil stille betonkrav.

Umiddelbart kunne en bygherre blot kræve betonkonstruktioner med en levetid på 120 år – uden at stille yderligere og specifikke krav. Men i praksis stilles traditionelt en række detaljerede krav til en lang række parametre. Men hvilke krav, og hvad skal værdierne være? Denne problematik var et vigtigt emne for den ekspertgruppe som Femern A/S i marts 2009 nedsatte med civilingeniør Ulf Jönsson fra Femern A/S og civilingeniør Christian Munch-Petersen fra Emcon A/S i spidsen.
Ekspertgruppen skulle afklare, hvordan betonkonstruktionerne til den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland får en levetid på 120 år i et aggressivt, marint miljø – og hvorledes kravene svarende hertil skulle formuleres over for entreprenøren.

Svært at eftervise levetid

En bygherre som Femern ønsker en høj grad af vished for den lange levetid via håndterbare og kontrollerbare krav til betonen og beton-arbejdet.

På baggrund af Ekspertgruppens arbejde har Femern konkluderet, at det ikke er en farbar vej blot at stille krav om 120 års levetid. Hovedproblemet heri er, at det vil være umuligt at eftervise, om entreprenørens løsning lever op til kravet. Kravet kan derfor ikke anvendes i en kontrakt.
Det er også en udfordring at regne sig frem til levetiden.

”De beregningsmetoder, som i praksis kan bruges til at beregne en betonkonstruktions levetid ud fra forskellige betonparametre, mangler i høj grad veldokumenterede inddata ”, siger Ulf Jönsson og Christian Munch-Petersen.
Dette problem er ofte overset, fordi megen forskning og udvikling blot har drejet sig om at bestemme chlorids indtrængningsdybde i betonen og ikke om hvor stor en chlorid-mængde, der sætter korrosionen i gang.

”Man kan bestemme betons chlorid-migrationskoefficient forholdsvis godt. Men der er stor usikkerhed om tærskelværdien for, hvornår der opstår armeringskorrosion på grund af chlorider – man mangler så at sige den ene side af ligningen”, uddyber Christian Munch-Petersen.

Krav til materialer, udstyr og udførelse

Femern A/S kommer derfor som bygherre til at stille en vifte af detaljerede betonkrav til den eller de kommende entreprenører. Dette svarer i princippet til fremgangsmåden fra Øresund.

Det betyder krav til, at delmaterialerne skal være i god kvalitet, og at der sættes grænser for betonsammensætningen – fx krav til maksimalt vand-cement forhold. I forhold til Øresund vil der blive fokuseret endnu mere på emner som produktionsfaciliteter, kvalitetssikring, certificering, uddannelse af medarbejdere og sporbarhed.
Udgangspunktet for kravene – herunder indholdsfortegnelsen bliver de velkendte standarder EN 206-1 (beton) og EN 13670-1 (udførelse) og deres understandarder – med talrige Femern-bestemte justeringer, uddybninger og tilføjelser for at opnå 120 års levetid i stedet for standardernes 50

Skrevet af:

Jan Broch Nielsen

Relateret indhold