29.06.22 Nyheder

Beton for milliarder skaber den faste forbindelse over Femern Bælt

Omkring 3 mio. kubikmeter beton skønnes det, at der skal til for at konstruere sænketunnelen under Femern Bælt. Når produktionen kører på sit højeste, vil kapaciteten være 500 kubikmeter beton i timen. Rødby bliver altså hjemby for verdens største betonelementfabrik.

Femern A/S og hovedentreprenøren FLC kunne den 8. juni fejre rejsegilde på Femern Bælt tunnelens primære byggeplads ved Rødbyhavn på Lolland. Det estimeres, at der skal bruges i alt 3 mio. kubikmeter beton til projektet. (Foto: Femern A/S)

Femern Bælt projektet til 55,1 mia. gode, danske kroner er for længst skudt i gang, men det siger sig selv, at et projekt af den størrelse, der strækker sig helt frem til 2029, vil rumme en række milepæle, der hver for sig vil markere vigtige indsatspunkter. Et af dem fandt sted den 8. juni, hvor der var rejsegilde på byggepladsen ved Rødbyhavn for at markere, at den bærende konstruktion er rejst, og taget er lagt på den første af tre produktionshaller.

Her skal de i alt 79 betonelementer på hver 217 meter fordelt på 9 segmenter, der kommer til at udgøre Femern Bælt tunnelen, støbes. Hallen står nu klar med både tag og facader, hvilket er helt i tråd med tidsplanen, idet prøvestøbningerne går i gang inden længe. De 79 betonelementer kommer hver til at rumme 2 tunnelrør til biler, 2 til tog samt en servicekorridor, og man er i fuld gang med at forberede den første prøvestøbning.

BETONFABRIK PÅ 1 MIO. KVADRATMETER

”Denne fabrik er et synligt bevis på, hvad enestående ingeniørarbejde og solidt håndværk kan skabe. Alle, der har del i byggeriet af dette megaprojekt, kan være stolte over, at de er med til at bygge en forbindelse, der vil komme mange fremtidige generationer til gavn, sagde administrerende direktør Henrik Vincentsen, Femern A/S i forbindelse med rejsegildet, der havde deltagelse af omkring 1.000 arbejdere på projektet.

Når tunnelfabrikken står færdig, vil den optage omkring 1 mio. kvadratmeter af byggepladsen. De klimakontrollerede haller er med til at sikre, at tunnelelementerne kan støbes med høj kvalitet. Det er helt essentielt, da Femern Bælt tunnelen er designet til at holde i mindst 120 år. Når alt er klart, vil der ifølge kommunikationskonsulent Jesper Bøgh fra Femern A/S blive produceret 500 kubikmeter beton i timen.

DE FØRSTE ELEMENTER SÆNKES NÆSTE ÅR

Den første af de i alt seks produktionslinjer forventes at stå klar ved årsskiftet, og nedsænkningen af tunnelelementer begynder i løbet af næste år. Ifølge Sébastien Bliaut, der er administrerende direktør i hovedentreprenøren Fermern Link Contractors (FLC) var rejsegildet en festdag, hvor man fejrede de mange hundrede arbejdere, der har knoklet for at bygge verdens største betonelementfabrik.

FLC skal opføre selve Femern Bælt tunnelen, portalbygningerne på begge sider af Femern Bælt, og den fabrik, der skal støbe tunnelelementerne. FLC opfører også den by i Rødbyhavn, der skal huse tunnelarbejderne. Fehmarn Belt Contractors (FBC) skal udføre gravearbejder til søs og opføre de to arbejdshavne på dansk og tysk side samt de nye landområder, der opstår som følge af udgravningen. Dertil kommer forberedende arbejder til tunnelportalen.

Her ses en visualisering, hvorledes arbejdet kommer til at foregå i de i alt tre produktionshaller. Når fabrikken er i drift, vil der blive produceret et standardelement cirka hver anden uge i godt 3,5 år. I alt skal der produceres 79 standardelementer og 10 specialelementer. Specialelementerne får en særlig ”kælderetage” til teknik, hvilket gør byggeprocessen og vedligeholdelse af den færdige tunnel nemmere. (Visualisering: Femern A/S)

Sænketunnelen bliver 18 kilometer lang. I fabrikken støbes elementerne trinvis i segmenter på cirka 24 meter. Der går 9 segmenter til et standardelement, og hele processen tager omkring ni uger. Da støbningen sker indendørs i klimakontrollerede haller, kan man sikre en høj ensartethed og kvalitet. Et standardelement er 217 meter langt og vejer 73.500 tons. (Visualisering: Femern A/S)

Når et element er klar til udskibning, får det monteret vandtætter skotter i begge ender og bugseres på plads ved hjælpe af slæbebåde. Elementerne sænkes ned på havbunden med stor præcision og kobles omhyggeligt sammen. Skotterne har et mellemrum, og når vandet i mellem dem pumpes ud, skabes der et stort undertryk, der sikrer en helt vandtæt sammenkobling. (Visualisering: Femern A/S)

Skrevet af:

Henrik Malmgreen

Relateret indhold