14.08.14 Nyheder

Tysk accept af danske betonkrav til femern-tunnel

Ved øresundsprojektet var det en udfordring at nå til enighed om betonkravene på grund af nationale forskelle. I forbindelse med Femern-tunnelen er det gået glat at opnå konsensus.

Et grundigt forarbejde har sikret et gnidningsløst forløb, når det gælder kravene til den beton, der skal realisere sænketunnelen under Femern Bælt, selv om tunnelen både ligger på dansk og tysk havbund. De tyske myndigheder har accepteret betonkrav med rødder til Øresundsprojektet, hvor det i parentes bemærket var en større opgave at nå til enighed om kravene.

Allerede i 2009 blev det besluttet at bygge videre på betonkravene til Øresundsforbindelsen. Det er således entreprenøren, der skal sammensætte betonen – men samtidig overholde krav på en række delområder. Både direkte krav til betonen som maksimalt v/c-forhold, varmeudvikling og revnedannelse samt krav til produktionsfaciliteter, kvalitetssikring, certificering og meget mere.

Grundlaget for kravene er de europæiske standarder EN 206-1 (beton) og EN 13670-1 (udførelse) og deres understandarder, som så suppleres med justeringer og stramninger for at opnå den ønskede 120 års levetid af betonkonstruktionerne i stedet for standardernes 50.

KONSENSUS OM KRAV

»De tyske myndigheder har taget godt mod vores betonkrav. Vi frygtede en omfattende dialog lige som ved Øresundsprojektet, men det har der ikke været tale om. Det er mit indtryk, at de tyske myndigheder har det godt med de europæiske krav suppleret med særlige skærpelser baseret på vores erfaringer med anlægsprojekter i marint miljø«, siger construction manager Ulf Jönsson fra Femern A/S.

Ulf Jönsson har stået i spidsen for arbejdet med at udvikle Femerns krav til betonen sammen med civilingeniør Christian Munch-Petersen fra Emcon.

For at undgå konflikter bad Femern A/S endvidere anerkendte tyske eksperter om at deltage i udarbejdelsen af betonkravene, så de ikke indeholder noget,

der direkte strider mod tysk praksis. Det lykkedes derfor at opnå konsensus om de danske krav uden at skulle indgå tekniske kompromiser.

Proceduren for godkendelse er meget anderledes i Tyskland end i Danmark, hvor det i sidste ende er politikerne, der siger ja gennem en anlægslov. Betonkravene har således været til en omfattende behandling hos centrale tyske myndigheder på både ve- jog jernbanesiden.

UDFORDRINGEN ER TÆTHED

Tæthed er den største betonudfordring ved den 17 km lange og 50 m brede tunnel, der ligger under op til 40 m vand. For betonen betyder det omfattende fokus på at undgå revner.

En vigtig erkendelse er, at det primært er fejl under udførelsen, der vil begrænse tunnelens levetid. En perfekt udført konstruktion ville kunne holde meget længe.

»Det gælder om at undgå defekter. Vi har derfor også stor opmærksomhed på holdninger og kultur hos entreprenøren. Det kan blive en spændende opgave at skulle implementere en nul-fejl strategi i en udenlandsk virksomhedskultur. Et af elementerne er ’integreret ledelse’, hvor entreprenøren har ansvaret for alle aspekter og ikke kan delegere det videre. Det er de daglige medarbejdere, der skal skabe kvalitet, ikke kvalitetsafdelingen«, siger Christian Munch-Petersen.

STORE MÆNGDER BETON 

Valget af en tunnel i stedet for en bro har også stor betydning på betonområdet. Til tunnelen skal der bruges tre mio. kubikmeter beton mod kun en mio. kubikmeter til en bro.

Det er vigtigt, at entreprenørerne begynder at etablere en betonfabrik straks, når licitationen er afsluttet. Erfaringen fra Citytunnelen i Malmø er, at hvis betonen ikke har høj prioritet fra begyndelsen, kan det nemt føre til forsinkelser, fordi det tager tid at udvikle en betonrecept og gennemføre prøvestøbninger.

I alt vil det kræve 5-6 nye betonfabrikker at fremstille betonen til tunnelelementerne.

Femern A/S er netop nu i dialog med de prækvalificerede konsortier, der har afleveret deres tekniske tilbud i april 2014. Denne dialog fortsætter til september, hvorefter tilbuddene skal opdateres med pris. Herefter følger den endelige tyske godkendelse og vedtagelse af den danske anlægslov. Efter planen skrives der kontrakter medio 2015 og opførelsen begynder september 2015

Tæthed er den største betonudfordring ved den over 17 km lange og 50 m brede tunnel, der ligger under op til 40 m vand

Skrevet af:

Jan Broch Nielsen

Relateret indhold