09.01.23 Nyheder

NU ER VEJEN FOR ALVOR BANET FOR MERE MILJØVENLIG BETONPRODUKTION

Aalborg Portland har nu officielt indviet et pilotanlæg til CO2-fangst, der skal være med til at opfylde ambitionen om markant lavere CO2-udledning i cementproduktionen. Det bliver til gavn for hele betonindustrien.

Aalborg Portland har sat et loft på CO2-udledningen på 600.000 tons i 2030 uanset aktivitetsniveau, og det svarer til en reduktion på 73 pct. af den nuværende udledning. Her skal CO2-fangst spille en vigtig rolle og levere en CO2-reduktion på 400.000 tons om året.

Foto: Aalborg Portland

Selv hvis der skrues på alle tænkelige teknologiknapper for at gøre beton og cement mere bæredygtig, vil det ifølge Jesper Sand Damtoft, der er Group Sustainability and R&D Director i Cementir Holding, ikke være nok til at gøre betonindustrien CO2-neutral. Der skal mere vidtgående tiltag til, blandt andet i form af CO2-fangst.

Hos Aalborg Portland har man nu officielt indviet et pilotanlæg, der blandt andet kan driftes delvist via overskudsvarme fra cementproduktionen. Det er etableret i samarbejde med forskere fra DTU med støtte fra Innovationsfonden, og erfaringerne skal danne grundlag for senere etablering af et anlæg i fuld skala.

”Selv når vi har skruet på alle knapper, vil der være 30-40 pct. CO2 tilbage i cementen”, sagde Jesper Sand Damtoft på konferencen Made in More Sustainable Concrete i efteråret. Derfor er CO2-fangst nødvendig, konstaterede han videre.

Foto: Lars Svankjær

Vigtigt at tænke klimavenligt

Målet for Aalborg Portland er i 2030 at indfange mindst 400.000 tons CO2 om året, og ifølge adm. direktør i Aalborg Portland A/S Søren Holm Christensen, er det både en stor dag og en historisk milepæl for koncernen, at man nu kan begynde at indfange CO2 fra cementproduktion i Danmark. Cement er nemlig et uundværligt materiale i beton og derfor er det afgørende, at der skabes en mere klimavenlig cementproduktion.

”CO2-fangst spiller en vigtig rolle, fordi det ganske enkelt ikke er muligt at fremstille cement uden at frigive CO2. De erfaringer, vi gør nu i samarbejde med DTU, bliver afgørende for Aalborg Portlands grønne omstilling. Derfor er det også et meget vigtigt skridt, vi tager med dette pilotanlæg, og vi har store forventninger til resultaterne”, siger Søren Holm Christensen, der har en ambition om frem mod 2030 at reducere CO2-udledningen med 1,6 millioner tons.

Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) klippede snoren til det nye CO2-fangstanlæg.

Foto: Aalborg Portland

Stor viden samlet i Danmark

DTU er en af de forskningsinstitutioner i verden, der har størst erfaring med CO2-fangst, og det er her, man har udviklet det mobile anlæg, som nu er installeret ved Aalborg Portlands største cementovn. Anlægget, der kan fange op til 1 ton CO2 i døgnet, skal efter planen testes hos Aalborg Portland frem til oktober 2023 og skal som nævnt danne grundlaget for etablering af et anlæg i fuld skala.

”Med dette projekt kommer vi til at udvikle ny teknologi, der vil reducere CO2-udledningen og bidrage til en markant mere klimavenlig cementproduktion i Danmark. Derfor er det også fantastisk og helt unikt, at vi nu sætter dette projekt i søen hos en virksomhed, der spiller en så stor rolle på klimadagsordenen”, siger lektor ved DTU Kemiteknik og leder af projektet, Philip Loldrup Fosbøl.

Interessen for det nye CO2 var naturligvis nok stor. Rent faktisk kan CO2-fangst måske blive en et nyt industrieventyrfor Danmark.

Foto: Aalborg Portland

Mere end 50 samarbejdspartnere

Han siger videre, at der samtidig er tale om et helt nyt setup, hvor der i et vist omfang kan udnyttes overskudsvarme fra selve cementproduktionen til at drifte CO2-fangstanlægget. På den måde kan Aalborg Portland desuden spare en stor mængde strøm, når anlægget er i fuld drift.

Projektet, der er en del af det missionsdrevne partnerskab INNO-CCUS, har foruden DTU, Aalborg Portland og Innovationsfonden også 51 andre samarbejdspartnere, heriblandt Aalborg Universitet, Ørsted og Pentair. Det har et samlet budget på knap 20 millioner kroner og er støttet af Innovationsfonden med 13 millioner kroner.

Fakta

Om konferencen

Made in More Sustainable Concrete blev arrangeret af Dansk Beton, Dansk Betonforening, We Build Denmark, DTU, Teknologisk Institut og Aalborg Portland. Konferencen afholdes hvert andet år, og det er Bæredygtig Beton initiativet, som står bag konceptet.

Henrik Malmgreen
Skrevet af:

Henrik Malmgreen

Relateret indhold