09.01.23 Nyheder

SÅDAN FANGER MAN CO2

Rent teknologisk er CO2-fangst ikke som sådan en udfordring. Til gengæld er det en udfordring at håndtere processen korrekt i stor skala. Det skal man frem mod efteråret øve sig i på Aalborg Portland.

Foto: Aalborg Portland

CO2-fangst er en energikrævende proces, men hvis man tænker i holistiske baner, som det blandt andet er tilfældet på Aalborg Portland, hvor det netop indviede pilotanlæg delvist skal driftes via overskudsvarme fra cementproduktionen, kan det betyde en markant sænkning af energiforbruget. Arbejdet omkring dette samt ikke mindst, hvorledes man får selve processen til at køre optimalt, skal frem mod efteråret give det nødvendige erfaringsgrundlag for et anlæg i fuld skala.

Men hvorledes fungerer et anlæg til CO2-fangst egentlig? Cirka 50 pct. af udslippet kommer fra forbrændingen i cementovnene, mens andre 50 pct. kommer fra det kridt, der indgår i cementens råmaterialer. Som det er i dag, udledes CO2 som røggas via skorstenen, men det er altså muligt så at sige at indfange CO2, og princippet er det samme, hvad enten der er tale om et pilotanlæg eller et anlæg i fuld skala. Kun kapaciteten er forskellig.

Søren Konstmann Lausen er Technical and Special Projects Business Partner hos Aalborg Portland, og han fortæller, at man frem mod efteråret skal arbejde med at få processen omkring CO2-fangst til at køre optimalt.

Foto: Aalborg Portland

Kemisk vask og rensning

”I anlægget køler vi røggassen ned til 35 grader, hvorefter vi leder den gennem en såkaldt kolonne, - et lodret rør, hvor røgen overbruses med en væske, der opfanger CO2. Væsken indeholder aminer, der er en gruppe organiske forbindelser indeholdende kvælstof, som er i stand til at kemisk binde CO2”, forklarer Søren Konstmann Lausen, som er Technical and Special Projects Business Partner hos Aalborg Portland.

Når CO2 er opfanget, ledes røgen tilbage til skorstenen og ud i den fri luft, men altså helt renset for CO2. Væsken, der har opfanget CO2, pumpes derefter ind i en anden kolonne, hvor den varmes op og afgiver ren CO2-gas. Væsken er nu fri for CO2 og kan derfor genbruges, mens CO2’en er klar til lagring eller brug i fremtidige bæredygtige brændsler. Pilotanlægget er etableret i samarbejde med blandt andre DTU og er støttet af Innovationsfonden. Det har til formål at undersøge samt optimere fangstprocessen.

Fra 1 til 1200 ton CO2 om dagen

”Der er ikke nogen endegyldig facitliste for processen, hvilket betyder, at man kan eksperimentere med den kemiske sammensætning med henblik på at opnå den maksimale ydelse. Samtidig skal vi fremadrettet arbejde med, hvorledes vi kan reducere energiforbruget til opvarmning og nedkøling. Det er der forskellige muligheder for, når vi tænker CO2-fangst ind i de øvrige produktionsprocesser, vi arbejder med”, siger Søren Konstmann Lausen videre.

Pilotanlægget har en kapacitet på fangst af 1 ton CO2 pr. dag. Det er dog ikke ret meget sammenlignet med kapaciteten på et anlæg i fuld skala. Da ambitionen for Aalborg Portland er at fange 400.000 tons om året inden 2030, svarer det således til en fangst på cirka 1.200 ton om dagen, altså 1.200 gange så meget. I øvrigt er det tanken, at når pilotanlægget pilles ned i Aalborg, skal det videre til energiselskabet Ørsted.

Henrik Malmgreen
Skrevet af:

Henrik Malmgreen

Relateret indhold