23.08.22 Nyheder

Udfordrende støbeopgaver venter på Vandkulturhuset

MT Højgaard er netop nu i fuld gang med støbearbejdet på et meget spændende projekt i Københavns Havn, og hen over efteråret venter nye, krævende støbeopgaver i takt med, at byggeriet vokser i højden.

Papirøens Vandkulturhus har været på vej siden 2018 sammen med selve Papirøen, og i foråret gik selve byggefasen i gang. Byggeriet er støttet af såvel Københavns Kommune, der er projektejer, som Nordea-fonden. Det samlede budget andrager 710 mio. kr. På denne visualisering ses Vandkulturhuset til venstre for boligbyggeriet på Papirøen

(Visualisering: Kengo Kuma & Associates og Vilhelm Lauritzen Arkitekter)

Her ses betonbassinet mellem tagfladerne fra en anden vinkel. Ikke blot bliver det udfordrende placering at arbejde med - det kommer også til at indgå som et fascinerende visuelt element i hele byggeriet, da væggene er af glas. (Visualisering: Kengo Kuma & Associates og Vilhelm Lauritzen Arkitekter)

Rundt omkring i landet findes masser af kulturhuse, men et vandkulturhus er noget relativt nyt. I løbet af 2025 kan københavnerne imidlertid tage et helt unikt vandkulturhus i brug. Faktisk er der tale om det første af sin slags. Papirøens Vandkulturhus vil, når det står færdigt, blive en integreret del af Papirøen i Københavns Havn, der kommer til at rumme 253 boliger. Selv om området kommer til at fremstå som en helhed, er der dog tale om to selvstændige projekter med hver sin totalentreprenør.

Vandkulturhuset omfatter et areal på op til 5.000 kvadratmeter med foreningsfaciliteter, der rummer både inden- og udendørs vandoplevelser. Selve byggeriet består af teglstubbe, der så at sige svæver på en let konstruktion af glas. Hovedattraktionen er et udendørs betonbassin mellem byggeriets tagflader, som med dets opvarmede havvand vil byde på en helt særlig badeoplevelse. Udendørs vil der blive etableret havnebade af varierende dybde.

Støbningen af disse bassiner bliver en betonmæssig udfordring, men er også en meget spændende opgave. Selve byggefasen gik i gang i foråret, og Magasinet Beton vil naturligvis følge arbejdet. Ansvaret for totalentreprisen er lagt i hænderne på MT Højgaard, mens den internationalt kendte arkitekt Kengo Kuma har stået for designet. Bygherre er Ejendomsfonden Vandkulturhuset Papirøen. Ifølge projektleder Knud Lindhardt fra MT Højgaard vil støbearbejdet være afsluttet næste sommer.

Selve byggeriet består af teglstubbe, der svæver på en let konstruktion af glas. I bunden af byggeriet ses såvel et indendørs som et udendørs bassin, og netop nu er totalentreprenøren MT Højgaard ved at støbe den nederste del af byggeriet. Inden længe begynder man på de næste etager. (Visualisering: Kengo Kuma & Associates og Vilhelm Lauritzen Arkitekter)

Ifølge arkitekten er hovedattraktionen et udendørs betonbassin mellem byggeriets tagflader. Det skal altså støbes et godt stykke over grundplan og bliver en spændende udfordring for MT Højgaard. (Visualisering: Kengo Kuma & Associates og Vilhelm Lauritzen Arkitekter)

Et kig inde fra og ud. Det store indendørs bassin er visuelt forbundet med det udendørs bassin, og store glaspartier adskilt af et mønster af støbte søjler skaber sammenhængen. (Visualisering: Kengo Kuma & Associates og Vilhelm Lauritzen Arkitekter)

Skrevet af:

Henrik Malmgreen

Relateret indhold