30.04.24 Nyheder

Tidlig involvering af betonelementproducenter

Denne artikel er skrevet af

Betonelement-Foreningen

Tidlig involvering er et emne, der diskuteres flittigt inden for byggebranchen, og mange ønsker at påvirke byggeprojekter i deres tidlige udviklingsfase med velovervejede løsninger. Det er naturligt, at de fleste er tilbageholdende med at investere betydelige ressourcer i tidlig involvering, især hvis de ikke opnår tildelingen af projektet. Men hvordan kommer vi så videre?

Grønttorvet. Arkitekt: Mangor & Nagel Holscher & Nordberg Effekt Arkitekter. Ingeniør: AFRY. Entreprenør: Ingcon. Ejendomsudvikler: FB Gruppen

Foto: CRH Concrete

I Betonelement-Foreningen fokuserer vi på de konkrete udviklingsmuligheder, som betonelementproducenterne kan bidrage med gennem tidlig involvering. Betonelementproducenter leverer ofte skelettet til en bygning, hvilket betyder, at ændringer i designet af betonelementer også kan påvirke resten af bygningen.

Et fremragende eksempel på dette er byggeriet NærHeden i Hedehusene, hvor CRH Concrete tidligt blev involveret, og leverede betonelementer til projektet. Projektchef Anja Hesthaven fremhæver fire afgørende punkter, der har reduceret bygningens CO2-aftryk betydeligt:

1. At bruge letbeton til alle vægge, der ikke skal være bærende – det gælder også facader og bagvægge, som ikke skal bære en altan.

2. Ændre bygningens design – eksempelvis placeringen af vinduer – i forhold til bygningens laster, så der gives mulighed for at reducere betonstyrken og bærende elementer.

3. Reducere betonstyrken, så den tilpasses behovet. F.eks. kan man undersøge om de øverste etager i et højhusbyggeri skal have samme betonstyrke som de nederste etager.

4. Reducér vægtykkelsen, hvis det kan lade sig gøre i forhold til lydisolering og statik for at reducere CO2-aftrykket.

Grønttorvet. Arkitekt: Mangor & Nagel Holscher & Nordberg Effekt Arkitekter. Ingeniør: AFRY. Entreprenør: Ingcon. Ejendomsudvikler: FB Gruppen

Foto: Hannah Paludan-Kristensen for AFRY

Betonelementproducenternes viden og erfaring

Beton kan variere i styrke afhængigt af mængden af cement i blandingen, hvor de kemiske reaktioner under hærdeprocessen bestemmer dens styrke. Traditionelt set bruger vi ofte en høj styrkeklasse som C35 for at sikre anvendelighed overalt, men dette paradigme bør udfordres. Elementproducenter kan vejlede om at tilpasse styrkeklassen til specifikke elementer, hvilket kan optimere konstruktionen og reducere behovet for armering.

Som Anja Hesthaven udtaler, så arbejder betonelementproducenterne med udviklingen af deres betonelementer hver dag og i forhold til forskellige byggerier. Deres daglige arbejde sikrer, at de altid besidder den nyeste viden om deres egne produkter, en viden som hverken entreprenører eller rådgivere nødvendigvis har.

"Når vi kommer med ind og får lov at sidde med ved bordet, kan vi aktivt bidrage med vores ekspertise. For eksempel kan vi foreslå at reducere cementindholdet til en C20-beton i dette specifikke tilfælde. Det er ikke bare en anbefaling fra en rådgiver; det er baseret på vores viden og erfaringer," siger Anja Hesthaven.

”Man er nødt til at være mange rundt om det bord, for ét er, hvad vi synes kunne være en optimeringsmulighed, men der er jo mange andre krav, der skal opfyldes,” siger Anja Hesthaven ydermere og understreger samtidig vigtigheden af, at alle parter er åbne og lyttende overfor hinanden, for at sikre, at projektet lykkes bedst muligt.

Tidlig involvering, godt samarbejde og en stram styring af projekteringen

Betonelement-Foreningen afholdte i begyndelsen af året et medlemsmøde, hvor Jannie Andersen, afdelingschef i AFRY, var inviteret til at tale om deres erfaringer i forhold til optimering af betonelementer. På mødet var Jannies klare budskab, at ”tidlig involvering, godt samarbejde og en stram styring af projektering” er nøglen til at optimere betonelementerne – og for den sags skyld hele byggeriet.

Grønttorvet. Arkitekt: Mangor & Nagel Holscher & Nordberg Effekt Arkitekter. Ingeniør: AFRY. Entreprenør: Ingcon. Ejendomsudvikler: FB Gruppen

Foto: Hannah Paludan-Kristensen for AFRY

Jannie Andersen tog helt konkret udgangspunkt i Grønttorvet i København, hvor alle nøglepersoner i byggeprojektet blev bragt fysisk sammen, så de kunne lære hinanden bedre at kende. Det resulterede i, at de involverede parter tog udgangspunkt i den samme problemstilling og havde tillid til, at alle arbejdede for de mest fornuftige løsninger. Denne tilgang sikrede effektiv kommunikation mellem alle parter, hvilket accelererede processen med at identificere og implementere de mest optimale løsninger.

Netop dette, sammenholdt med en stram projektering, er også baggrunden for, at Jannie Andersen ikke mener, at projekter bliver dyrere af tidlig involvering. Og her er Anja Hesthaven enig – med tidlig involvering kommer der færre overraskelser senere i projektet, fordi de er gennemarbejdet tidligere. Dette får betydning for tid og kvalitet og i sidste ende også økonomien.

I Betonelement-Foreningen vægtes samarbejde højt, og her er medlemmerne glade for at dele de gode oplevelser med hinanden på eksempelvis medlemsmøder eller i udvalgsarbejde. Dette sker på trods af, at alle opererer som konkurrenter på markedet, for det fælles mål er at reducere CO2-aftrykket og opretholde et højt sikkerheds- og kvalitetsniveau.

Betonelement-Foreningen fortsætter jagten på fordelene ved tidlig involvering gennem konkrete eksempler. Derfor kommer denne artikel ikke til at stå alene, for der er mange flere områder, som kan fremhæves. Hvis du har gode eksempler på ovenstående er du velkommen til at sende dem til betonelementforeningen@di.dk. 

Relateret indhold