10.04.24 Nyheder

SLAGGERNE BREDER SIG I DEN DANSKE BETONPRODUKTION

Flyveaske er periodevis en mangelvare, og derfor er Ground Granulated Blast-furnace Slag så småt på vej ind i det danske marked som en supplerende mulighed for erstatning af cement. Men mens teknologien har været kendt i udlandet i årevis, er den først nu for alvor ved at finde fodfæste i Danmark.

For 6-7 år siden begyndte IBF at kigge mod alternative løsninger til flyveaske. Valget faldt på formalet, granuleret højovnsslagge - Ground Granulated Blast-furnace Slag - der er et restprodukt fra stålindustrien.

Foto: IBF

I årevis har betonindustrien anvendt flyveaske som fyldstof i forbindelse med produktionen af beton. Årsagen har været et ønske om at mindske cementindholdet med det formål at reducere betonens CO2-aftryk. Men flyveaske, der er et overskudsprodukt fra de kulfyrede kraftværker, er ved at være en mangelvare i takt med, at der satses mindre på kul. Tilgængeligheden bliver med andre ord mindre.

”Vi har sågar oplevet rationering på flyveaske, hvilket har betydet, at vi i perioder har haft svært ved at opfylde kundernes krav til de betonrecepter, vi skulle levere produkter efter. Derfor begyndte vi for 6-7 år siden at kigge mod alternative løsninger,” forklarer afdelingschef Jesper Koppel Kittelmann Bang fra Ikast Betonvarefabrik (IBF).

For 6-7 år siden begyndte IBF at kigge mod alternative løsninger til flyveaske. Valget faldt på formalet, granuleret højovnsslagge - Ground Granulated Blast-furnace Slag - der er et restprodukt fra stålindustrien.

Foto: IBF

ER EN VELKENDT TEKNOLOGI

Valget faldt på formalet, granuleret højovnsslagge, et restprodukt fra stålindustrien. Det kan lyde nyt og spændende, men i virkeligheden er der tale om velkendt teknologi. Blandt andet i Tyskland har man i årevis anvendt, Ground Granulated Blast-furnace Slag (GGBS), som den officielle betegnelse er. Nu er IBF så klar med et komplet rørsortiment, hvor cementen helt eller delvist er erstattet af højovnsslagger.

I dag indeholder alle afløbs- og kloakrør fra IBF GGBS. I Eco2 rørene erstatter slaggerne helt cementen, mens de i det øvrige rørsortiment erstatter cementen delvist. Det har på alle produkter givet en stor besparelse på CO2-aftrykket.

Foto: IBF

Tilbage i efteråret 2022 blev de første IBF Eco2 rør lagt i jorden i Aarhus for kunden Aarhus Vand, og de er produceret helt uden cement. I stedet anvender man til produktion af disse rør produktet Geoprime som bindemiddel. Det kommer fra den finske leverandør Betolar, og er baseret på højovnsslagge, som altså er et restprodukt fra stålproduktion, og nu indgår slagger i hele IBF’s produktion af afløbs- og kloakrør.

FØRSTE ELEMENTER MED GGBS

I Eco2 rørerene har man ved hjælp af slagger barberet mere end 50 pct. af CO2-udslippet væk, og i det øvrige standard rørsortiment har man opnået en CO2-reduktion på cirka 40 pct. alt efter produkt. Ofte kan der dog være tale om en større reduktion. Som nævnt er anvendelsen af GGBS dog ikke nogen nyhed, men tendensen er først nu så småt begyndt at brede sig videre ud til den danske betonindustri.

I første omgang nu også til Industri Beton, der er et datterselskab under IBF. Her har man haft et tæt udviklingssamarbejde med IBF og har netop produceret de første betonelementer, hvor man har anvendt en recept, hvori GGBS indgår. Det er lykkedes at reducere CO2-udledningen med op til 43 pct., men der er en væsentlig forskel på at producere betonrør og på at producere betonelementer.

Industri Beton har haft et tæt udviklingssamarbejde med Ikast Betonvarefabrik (IBF) og har netop produceret de første betonelementer, hvor man har anvendt en recept, hvori Ground Granulated Blast-furnace Slag (GGBS) indgår. IBF anvender allerede GGBS i sine afløbs- og kloakrør.

Foto: Industri Beton

BETONSTANDARDEN SKAL ÆNDRES

Mens betonrør, hvor GGBS helt eller delvist har erstattet cementen, uden problemer kan afløse traditionelt producerede betonrør, kan et betonelement produceret med GGBS ikke 1:1 stå i stedet for et traditionelt produceret betonelement. Ifølge Carsten Greibe, der er ansvarlig for Quality, Health, Safety and Environment i Industri Beton må de nemlig kun anvendes i miljøklassen passiv.

”Vi er stadig i en meget tidlig fase, hvor de første producerede elementer så at sige står og venter på interesserede kunder. Jeg er ikke i tvivl om, at der på sigt vil være interesse for elementer produceret med GGBS, men førend de kan opnå almindelig udbredelse forudsætter det, at vi får ændret betonstandarden og det danske anneks,” siger Carsten Greibe.

PÅ FORKANT MED UDVIKLINGEN

Hos Industri Beton er man godt klar over, at der skal gøres op med en række fordomme, ligesom byggebranchen generelt skal være parat til at tage nye løsninger til sig. Han håber dog på, at man ved stadig produktudvikling kan være med til både at ændre holdninger i branchen og ikke mindst være med til at påvirke lovgivningen i den rigtige retning. Det handler med andre ord om at være på forkant med udviklingen.

De første elementer produceret med GGBS står klar til at blive besigtiget af interesserede kunder hos Industri Beton i Svinninge. Nu skal virksomheden i gang med at afsøge mulighederne på markedet.

Foto: Magnus Møller

Man kan sige, at hvor IBF i dag står med et komplet produktsortiment af afløbs- og kloakrør, hvori GGBS indgår - et produktsortiment, som blandt andet er blevet godt modtaget af forsyningsselskaberne Aarhus Vand og HOFOR - er Industri Beton stadig i en indledende fase, hvor man både skal arbejde med at afsøge markedspotentialet og arbejde med fortsat receptudvikling.

NY FREMTID FOR FABRIKSBETON

Her har man ikke helt kunnet sige farvel til flyveasken, da den stadig er nødvendig i forbindelse med specifikke kundekrav og specifikke produkter, men der er ikke nogen tvivl om, at tendensen kigger mere og mere i retning af GGBS.

Hos IBF startede udviklingsarbejdet med tørstøbning af rør, men på sigt vil det formentlig også blive muligt at benytte beton med slaggetilslag til blandt andet in-situ støbninger, hvilket i sagens natur vil være med til at udvide anvendelsesområdet markant, også inden for fabriksbeton.

Fakta

GGBS (Ground Granulated Blast-furnace Slag) er betegnelsen for formalet, granuleret højovnsslagge fra stålindustrien. Det er et restprodukt fra produktionen af stål, og det kan anvendes som erstatning for cement i betonelementproduktionen. CO2-udledningen fra GGBS er væsentligt lavere end cement, fordi de gældende regler for CO2-beregninger altid tilskriver hele CO2-udledningen fra produktionen af et produkt til selve hovedproduktet, i dette tilfælde stål. Når GGBS erstatter cement i betonelementproduktionen, reduceres CO2-udledningen simultant med mængden af cement.

Relateret indhold