04.06.24 Nyheder

Opdaterede beregningsark fra Betonelement-Foreningen

Denne artikel er skrevet af

Betonelement-Foreningen

Beregningsarkene bliver kontinuerligt forbedret med forslag fra brugerne af programmerne, og det er netop en opdatering af flere af arkene, der offentliggøres nu. Betonelement-Foreningen har kvalitetssikret detaljerne og sørget for at der blandt andet kan skrives mere i notefelterne, hvilket der ofte er brug for.

Betonelement-Foreningens beregningsark er populære, for de er simpelt opbygget og nemme at bruge, når der for eksempel hurtigt skal udarbejdes et overslag på et byggeri. Beregningerne fylder typisk et A4 ark – meget overskueligt, og man slipper for at gennemgå mange siders information. Og så er programmerne gratis – de er udviklet af Niras og kvalitetssikret af Betonelement-Foreningens medlemmer. Det er både rådgivere, studerende og ja, betonelementproducenterne selv, der benytter de populære programmer.

Beregningsarkene bliver kontinuerligt forbedret med forslag fra brugerne af programmerne, og det er netop en opdatering af flere af arkene der offentliggøres nu. Betonelement-Foreningen har kvalitetssikret detaljerne og sørget for at der blandt andet kan skrives mere i notefelterne, hvilket der ofte er brug for.

Lastnedføringsarket

Et af de opdaterede programmer er lastnedføringsarket. Her beregnes lasten nu i toppen af væggen fremfor nederst i væggen, som ved de tidligere versioner. Det giver bedre mening da reaktionerne jo ligger i toppen af væggen, fortæller Dion Rudbeck, der er teknisk chef i Boligbeton. 

Når man beregner en lodret last, så regnes der ofte på en max last (værst tænkelig last), men man skal tænke sig godt om – og det er her beregningsarket laver de matematiske anstrengelser for én. Hvis man skal regne de maksimale lodrette laster i hånden, så kan man nemlig ikke bare summere alle laster fra dæk og vægge, da lasten herved bliver for stor. Beregningsarket er kodet således, at reduktionsfaktorerne anvendes korrekt på de respektive etager. Du kan derfor anvende max laster fra alle sider for at opnå størst muligt moment i væggen.

"Det værste du kan få i en væg er excentriske laster – altså laster på kanterne af elementet - for det kan gøre at væggen vil bøje og så er den lodrette last ikke mere i centrum. At beregne bæreevnen af vægge med excentriske laster er svært stof også selv om det er kendt normstof, for her skal man regne med tillægsudbøjninger og tillægsmomenter indtil bevægelserne i beregningerne er negligerbare. Først derefter er beregningerne færdige," forklarer Dion.

Armeringen skal derefter tilpasses til disse beregninger.

Dion har mere end 25 års erfaring med statiske beregninger, og han har i den grad trukket læsset for at få detaljerne kvalitetssikret, så de opdaterede ark nu kan udgives. 

"Vi har stadig idéer til nye funktioner – eksempelvis en PDF version af arkene – og Betonelement-Foreningen tager altid imod nye forslag, men nu skal vi også have de opdaterede versioner ud og anvendes," slutter Dion.

De opdaterede versioner er følgende, og de kan downloades på Betonelement-Foreningens hjemmeside ved at klikke på de enkelte overskrifter: 

*Beregningsprogrammet for bjælker har ændret udseende, så laster i varm tilstand indtastes på samme måde som i kold. Der er lavet ekstra kontroller - kontrol af revnevidder, dæklag samt nedbøjning. Det er nu muligt at beregne bjælken som en plade. Det vil sige uden forskydningsbøjler

Relateret indhold