07.02.22 Nyheder

CIRKULÆRT PERSPEKTIV I BOLTEDE SØJLESAMLINGER

Bæredygtighed

Hvis man kan bolte en betonsøjle til et fundament, må man også kunne skrue den af igen. Med afsæt i den logik er et pionerarbejde sat i gang, der udforsker mulighederne for at genbruge gamle betonelementer i nye byggerier

Slipmidlet er smurt på, og betonsøjlen bliver kranet ned over ankerboltene. Efterfølgende bliver skiver og møtrikker spændt fast, inden der støbes med almindelig elementfuge eller mørtel. Når søjlen er understøbt, er en boltesamling lige så robust som en støbt in-situ samling.

Peikko

Genbrug af gamle betonelementer i nye byggerier. Det er et spændende scenarie, som den internationale leverandør af indstøbningsdele og samlingsdetaljer til betonkonstruktioner, Peikko, har arbejdet seriøst med i de seneste fem-seks år.

Peikko blev grundlagt i Finland i 1965, og her ved man alt om, hvor svært det kan være at støbe i hård frost med tocifrede minusgrader. Det var baggrunden for, at Peikko udviklede løsninger, hvor man i stedet kunne samle betonelementer med bolte og kraftoverførende samlingsbeslag i betonen.

I dag er der fokus på CO2-reduktion og cirkulær økonomi i byggeriet, og det har fået arkitekter og ingeniører til at pege på, at hvis man kan skrue betonelementer sammen, må man også kunne skille dem ad. Det gælder blandt andet Peikkos boltede søjlesamlinger.

– For at vi kan skille en boltet søjlesamling ad, skal der være et slipmiddel. Det kan være i form af en glat stålplade eller et smøremiddel, der typisk er en formvoks. Det har vi lavet forsøg med i Finland, og vi arbejder blandt andet på at udvikle et system, så slipmidlet arbejder sammen med den cementbaserede mørtel, uden at gå på kompromis med samlingens kapacitet, fortæller salgschef Henrik Harder fra Peikko.

TESTET OG BESKREVET

Løsningen er blevet testet og beskrevet i et whitepaper, som Peikko har udarbejdet, og den kan fint anvendes til boligbyggeri i et givent antal etager. Her er det ingeniøren på det konkrete projekt, der beregner anvendeligheden.

– Nu er løsningen tilgængelig, og vi står til rådighed med alle vores faglige kompetencer. Så det handler om, at projekterne bliver modnet. Det skal stå sort på hvidt i udbudsmaterialet, at

man vil have den her løsning. Det første konkrete projekt, som vi håber at kunne levere til, er det cirkulære, almene boligbyggeri, Circle House i Aarhus, der er ved at blive færdigprojekteret. Her kan vi få en masse læring og erfaring i, hvordan vi sikrer os, at samlingerne kan skilles ad, siger Henrik Harder.

FREMTIDSPERSPEKTIVER

Henrik Harder forestiller sig en fremtid med mere modulerbare byggerier med blandt andet standardsøjler med deklareret styrke. Søjlerne kan indeholde en chips, der kan scannes, med

informationer om styrke og armering i tilfælde af, at tegningerne fra det oprindelige projekt er gået tabt. Når man har skilt et byggeri ad, kan man lægge elementerne op og sælge dem efter den model, som vi kender fra Den Blå Avis, inden for en radius på cirka 50 kilometer, forklarer han.

– Nu afhænger det helt af hvilke krav, der i fremtiden kommer til byggeri. Om der vil være en belønning for at bygge cirkulært. Ellers vil det ikke rykke så hurtigt. Så bliver det mest firstmovers, da løsningen er noget dyrere end et traditionelt, ikke-cirkulært byggeri. Men jeg tror, at kravene kommer. Et betonelement er et højt forædlet produkt, der måske kan holde i 500 år, så hvorfor ikke genbruge det i et nyt byggeri, siger Henrik Harder.

EN RÆKKE UDFORDRINGER

Hos VCØB, Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet, ser centerleder Anke Oberender muligheder i, at man med en metode som Peikkos kan opnå ressourcebesparelser, der kan bidrage til at reducere CO2-udledningen i byggeriet. Men inden man når så vidt, skal flere udfordringer løses, påpeger hun.

– Vi skal have indarbejdet i vore dages byggerier, at vi om for

eksempel 50 år kan høste betonelementer herfra og genbruge dem i nye byggerier. Så allerede tidligt i projekteringen skal den modulære designstrategi tænkes ind. Vi skal sikre, at elementerne er dimensioneret korrekt til de byggerier, som de mange år senere kan komme til at indgå i, siger Anke Oberender. ■

Grafikken illustrerer Peikkos løsning med boltede søjlesamlinger. En boltet samling består af søjlesko indstøbt i søjlen og en ankerbolt støbt ned i fundamentet eller i toppen af søjlen for at skabe en søjle-tilsøjle samling. Man kan spænde søjlen, så den står i korrekt kote.

Relateret indhold