13.02.22 Nyheder

BETONBRANCHEN OPRUSTER UDDANNELSERNE

Tema: Fremtidens Betonbranche

I en tid med stadig mere komplekse produktionsprocesser og stigende mangel på arbejdskraft satser betonbranchen på uddannelser, der skal tiltrække og opkvalificere både nye og eksisterende medarbejdere

Betonmageruddannelsen er en toårig kontraktuddannelse, hvor eleverne lærer både teori og praktik om støbning af betonelementer, afvekslende med perioder, hvor de arbejder på deres respektive elementfabrikker.

Anja Fals, AMU-Nordjylland

BETONMAGER

En af de mere hæderkronede uddannelser indenfor beton er den 25 år gamle uddannelse til betonmager, som er en toårig AMU-kontraktuddannelse hos AMU-Nordjylland. Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte, der arbejder med fremstilling af betonelementer til byggeri og anlæg, såsom vægelementer, søjler, dragere, rør og broelementer.

I forløbet veksles mellem praktisk arbejde i virksomheden og forløb hos AMU-Nordjylland, hvor deltagerne lærer om den teoretiske og praktiske del af arbejdet med at blande, støbe, armere og efterprøve beton. Hvert år startes et nyt hold med 20 deltagere op i februar.

– Vi har et meget bredt spektrum af elever lige fra midaldrende med 10 års erfaring på en elementfabrik til 18-årige, der lige er startet i branchen. Vi har folk med en 9. klasse og folk med en matematisk studentereksamen. På

sidste års hold havde vi otte forskellige nationaliteter, inklusive syriske og irakiske flygtningen. Jeg synes det er en kæmpe fordel, at vi favner så bredt, og jeg oplever, at alle eleverne har en stor vilje til at hjælpe og støtte hinanden, siger faglærer Torben Dybdahl Jensen fra AMU-Nordjylland, der forestår betonmageruddannelsen.

Fælles for kursusdeltagerne er, at deres virksomhed har fundet det værd at efteruddanne dem, og uddannelsen gør det i praksis muligt for dem at arbejde på enhver betonelementfabrik i Danmark ifølge Torben Dybdahl Jensen. Langt de fleste betonelementfabrikker sender medarbejdere til betonmageruddannelsen, men i varierende grad. Med betonmageruddannelsen i bagagen er mulighederne åbne for at blive formand, produktionsleder eller i enkelte tilfælde fabrikschef.

BETONWORKSHOP

En anden tilbagevendende begivenhed hos AMU Nordjylland er den årlige Betonworkshop med deltagelse af studerende fra Aalborg Universitets ingeniør- og arkitektuddannelser, konstruktører fra professionshøjskolen i Aalborg og kursets egne betonmagere.

På det fire dage lange kursus sættes de studerende sammen i tværfaglige hold, der skal løse en given opgave. De skal designe og støbe et betonelement indeholdende cirka 200 liter hvid beton ud fra en opgave stillet af en kommune eller virksomhed i området, der sidenhen aftager elementerne. I 2021 var temaet biodiversitet i Mariager Fjord.

Kurset indbefatter foredrag om blandt andet betonteknologi, armeringsforståelse og bygningsæstetik. Herefter skal de studerende så designe og planlægge støbningen af deres element. De får så en arbejdsdag til at bygge formen og udstøbe. Den sidste dag afformes elementet og bedømmes af en dommerkomité.

– Det sjoveste for os lærere er at opleve det forbilledlige samarbejde mellem de unge, der hver især bidrager med netop deres kompetencer, og det er så i øvrigt den eneste gang på deres studium, hvor de får lov at samarbejde med andre aktører fra byggeriet og arbejder med beton, fortæller Torben Dybdahl Jensen.

De fleste betonelementfabrikker i Danmark sender medarbejdere til AMU-Nordjyllands betonmageruddannelse, der har eksisteret i 25 år. Deltagerne kan være både nyansatte, unge medarbejdere og ældre erfarne folk.

MASKINOPERATØRUDDANNELSEN

En helt ny uddannelse indenfor beton er Maskinoperatør, som foregår hos AMU Nordjylland. Formålet er at opkvalificere og videreuddanne medarbejdere inden for produktion af tørstøbte belægningssten, fliser og blokke. IBF har været med til at tage initiativ til uddannelsen, der er et samarbejde mellem KVM International, der producerer blokstensmaskiner, Haarup Maskinfabrik, Aalborg Portland, Dansk Byggeri og AMU Nordjylland samt et landsdækkende netværk af Dansk Betons medlemmer i Blokforening- og Belægningsgruppen.

– Uddannelsen er baseret på det kursus som KVM tidligere har afholdt, og som nu er indbygget i Maskinoperatør svarende til modul 1 og 2. I de øvrige moduler får eleverne viden om hydraulik og vedligeholdelse og ikke mindst en større viden om materialer og betonteknologi. Det vil gøre det muligt for dem at forstå, hvilke parametre de skal skrue på i produktionen for at fremstille de bedst muligt produkter – om det så handler om maskindelen eller materialedelen i den givne situation, forklarer produktions- og projektleder i IBF Claus Krogh Thuesen.

Maskinoperatøruddannelsen er sammensat af seks trindelte kurser fordelt over to år, hvor medarbejderen skiftevis er på AMU-kursus og arbejder i virksomheden.

AMU-Nordjylland afholder hvert år en betonworkshop, hvor studerende fra Aalborg Universitets ingeniør- og arkitektuddannelser, konstruktører fra professionshøjskolen i Aalborg og kursets egne betonmagere på fire dage skal designe, planlægge og støbe et betonelement.

PORTLAND GRADUATE-PROGRAM

I den anden ende af uddannelsesspektret er Aalborg Portlands graduate-program, der blev startet i 2017. I dette program blev syv ingeniører, en cand.merc. og en maskinmester optaget. Programmet blev startet for at tiltrække og fastholde højtuddannede medarbejdere til de videnstunge dele af virksomheden som specialister og ledere.

De nyansatte blev ansat i faste kontrakter og gennemgik et toårigt forløb med et rotationsprogram, hvor de hver var otte måneder i en af virksomhedens afdelinger i Danmark, Baltikum eller hos Unicon. I 2019 startede virksomheden op med endnu et hold unge talenter.

Nu er der imidlertid en ny og mere international udgave af graduate-programmet på vej, der mere direkte sigter på at udvælge og uddanne virksomhedens fremtidige ledere.

– I februar 2022 starter vi op med et helt nyt graduate-program, hvor vi i højere grad vil styrke det internationale samarbejde i Cementir gruppen, der jo er moderselskabet for Aalborg Portland. Vi har ansat to kandidater i Aalborg Portland i Danmark, to i hver af søsterselskaberne CCB i Belgien og Cimentas i Tyrkiet og så er der to i hovedkvarteret hos Cementir i Rom, altså otte i alt, fortæller Katrine Munkholt, der er HR Talent Management & Leadership Development Specialist i Cementir Group. ■

Skrevet af:

Jan Pasternak

Relateret indhold