12.08.21 Nyheder

RÅT, MEN GODT

Tema: Facader i beton

For nogle få danske arkitekter er beton nøglen til at skabe unikke og langtidsholdbare villaer og sommerhuse. Omkostningerne betyder dog, at denne type projekter ikke er realistiske for alle nye husbyggere

Villa RåHus ved Utterslev Mose i København er tegnet af N+P Arkitektur og opført i beton- elementer.

Peter Kragsballe

I mange lande er arkitekttegnede enfamiliehuse i beton ikke ualmindelige, men i Danmark er betonvillaen bestemt ikke hverdagskost. Ikke desto mindre er der de senere år dukket flere og flere fine eksempler op på gennemtænkte, arkitekttegnede enfamiliehuse og sommerhuse i in­situ støbt beton eller betonelementer. Man skal dog ikke vente at se betonbyggerier på hver en villavej i fremtiden.


Småhuse i beton hører nemlig til i den absolut øvre del af markedet på grund af omkostningerne ved at arbejde med beton i den helt lille skala.
– Når bygherrer søger referencer eller inspiration til betonhuse, så er det typisk eksempler fra Schweiz og omkringliggende lande man kigger på, for vi har jo ikke nogen tradition for den slags byggeri i Danmark. Dernede er det oftest in­situ byggeri, men det er der ikke ret mange, der kan lave i Danmark, så det kan være en farlig proces rent økonomisk. Vi har haft projekter, hvor vi har støbt dele in­situ, og det går desværre for ofte galt, og man kan jo ikke rette på resultatet efterfølgen­ de. Med elementer får man en større sikkerhed på forhånd for, hvordan resultatet og overfladen på betonen bliver, siger partner i N+P Arkitektur i Aalborg Jesper Korf.

UTTERSLEV MOSE

Enfamiliehuset ved Utterslev Mose startede som et ombygningsprojekt af det eksisterende hus på grunden. Projektet udviklede sig dog ifølge Jesper Korf til et punkt, hvor det gav bedre mening at rive den gamle bygning ned og kun bevare kælderen. Resultatet blev ”RåHus” – et geometrisk stringent hus opbygget i grå betonelementer. Væggene er ubehandlede både ude og inde, og gulvene står også i beton. Til gengæld er der brugt træ i en varm tone i døre og vinduer, til de listebeklædte lofter, køkken, indvendige døre og øvrig detaljering.
– Det var en længere proces, hvor vi begyndte at lege med andre løsninger end man normalt ser i et parcelhuskvarter. Bygherre lyttede til vores forslag og kom selv med rigtig gode input, og gennem forløbet blev de mere og mere ambitiøse, også økonomisk. Vi havde også et rigtig godt samarbejde med Fårup Betonindustri, som gik ind i opgaven med nysgerrighed og et åbent sind og hjalp os med at finde de rigtige løsninger, også i forhold til at begrænse antallet af støbeforme af hensyn til prisen, siger Jesper Korf.
For tegnestuen var det nyt at arbejde med betonelementer i så lille en skala, så projekteringen var noget mere krævende end sædvanligt i den slags projekter.
– Udover det rent byggetekniske, så giver ele­ menter nogle samlinger og fuger, som man må acceptere og få til at spille med i arkitekturen. Når man projekterer med elementer, så skal man være helt sikker på, at alt er helt rigtigt første gang. Man kan ikke bare efterfølgende fræse ud til en stikkontakt, som har været overset. Til gengæld får man også noget forærende i og med, at der ikke er en masse detaljering i form af små zinkinddækninger og den slags, som kan ødelægge helhedsindtryk­ ket. Da det var første gang vi byggede et hus af den karakter, har vi skåret helt ind til benet, så huset står med det renest mulige indtryk, nærmest som et bunkerlignende monument, forklarer Jesper Korf.

Den konsekvente brug af beton også til trapper og vægge går igen i husets indvendige. Også her afbalanceret med elementer i træ.

Der er arbejdet meget konsekvent med betonudtrykket i Råhus, og betonen går også igen i indkørsel og terrasser. Der er brugt træ i en varm kulør til at afbalancere den kølige beton.

N+P Arkitektur har for nylig opført en beton­ villa ved Utterslev Mose i den nordvestlige del af København og har to andre projekter på projekteringsstadiet – en villa tæt ved vandet ved Rungsted Kyst og et stort villabyggeri i Randers.

IN-­SITU HUSE

Hos arkitektfirmaet Ardess har man stor erfaring med småhuse i beton, men her foretrækker man de in­situ støbte løsninger. Grundlægger Sebastian Schroers fortæller, at tegnestuen har tegnet mange villaer og sommerhuse i Danmark og udlandet og ofte bruger beton.
– Vi bygger gerne i in­situ, men vi har også arbejdet med sandwichelementer, og vi er faktisk i gang med et projekt lige nu, hvor vi anvender ele­ menter til en tung base. Det er to meget forskellige ting, og jeg synes egentlig elementer passer bedst i det store byggeri. I den lille skala kan elementsamlinger og fuger meget nemt komme til at se mær­ kelige ud, siger Sebastian Schroers.
Ifølge Sebastian Schroers prøver tegnestuen at finde den rigtige og unikke løsning til hvert projekt uanset materialerne, men de mange referencer med betonhuse tiltrækker nye, potentielle bygher­ rer, som netop er interesseret i det specielle ud­ tryk, så der er tale om en vis dominoeffekt.
 

HIGH END PROJEKTER

 
Men økonomien kan være en begrænsende faktor for nogle bygherrer, så på tegnestuen spørger man som noget af det første ind til økonomi og tidsplan. Når man ifølge Sebastian Schroers stræber efter in­situ byggeri på næsten japansk kvalitetsniveau (tænk Tadeo Ando), så starter kvadratmeterpriserne så småt ved 25.000 kr. og fortsætter opad.
– Det er oftest i vores high end projekter, der ligger på unikke grunde, at in­situ støbning kom­ mer i spil – det handler ikke blot om, at vi synes udtrykket er spændende og smukt. Ligesom ved de store byggerier på havnefronterne, så har vi simpelthen tit brug for at vandtætne en høj kæl­ der, opbygge ramper eller andet, hvor den in­situ støbte beton er den eneste løsning, hvis du skal have et vandtæt kar og robuste konstruktioner, forklarer Sebastian Schroers.
I Danmark er det imidlertid svært at finde hånd­ værkere og entreprenører, som vil binde an med den krævende in­situ teknik og de høje danske lønninger gør, at byggerierne bliver dyre i praksis.
– Man skal nærmest syd for Alperne for at finde håndværkere, der har tilstrækkelig ekspertise og rutine i in­situ. Det kræver stor indsigt i systemfor­ skalling, processer og metoder. I Danmark er in­situ støbninger noget, der typisk ligger under jorden eller får en beklædning, men i vores projekter er den støb­ te overflade den endelige og synlige, og det stiller me­ get store krav til udførelsen, siger Sebastian Schroers.

Ardess sigter efter et forfinet, næsten japansk udtryk i deres in-situ støbte villaer og som- merhuse. Her kontrasteres den rå beton med gulve og døre i douglas fyr. Foto: Jesper Ray.

Foto: Rendering: N+P Arkitektur.

VILLA I RISSKOV

Ikke desto mindre er det lykkedes tegnestuen at reali­ sere adskillige fine småhusbyggerier i Danmark. Ty­ pisk kombineres den rå beton med andre materialer som varmt træ og fine detaljer. I Risskov ligger Villa V3, der er bygget på en skrånende hjørnegrund. Hu­ set har in­situ støbte terrasser og vægge, der strækker sig fra indkørslen og skråningen og til stue og køkken. Betonvæggenes omhyggeligt designede støbefelter med konushuller kontrasterer med de store vindues­ flader uden opdelinger og store, hvide facader, der er opbygget i armeret puds på udvendig isolering med underliggende træskellet.

Villa V3 ligger på en skrånende grund i Risskov og er tegnet af arkitektfirmaet Ardess. Der er anvendt in-situ støbt beton kombineret med lette facader med puds på isolering.

Skrevet af:

Jan Pasternak

Relateret indhold