11.08.20 Nyheder

SPEKTAKULÆRE BOLIGTÅRNE I ESBJERG

Tre boligtårne med en kompleks geometri og sekstenkantede betondæk skyder op i Esbjerg med arkitektfirmaet BIG som kreatør

En markant element- leverance består i intet mindre end i 25.000 kvm sekstenkantede betonskiver/etagedæk, der afsluttes af klimaskærmen der ligeledes er sekstenkantet

Foto: David Larsen.
DEN CENTRALE OG CIRKULÆRE YDRE KERNEVÆG ER STØBT MED IN-SITU BETON. DELS PÅ GRUND AF KONSTRUKTIONSEVNE, MEN OGSÅ PÅ GRUND AF DENS EGNETHED TIL AT MODSTÅ STØRRELSEN AF FORSKYDNINGSKRÆFTERNE. Jens Fussing

Den cirkulære in-situ støbte cirkulære kerne med ståvinkler til bæring af SL-dæk. Længere oppe ses de præfabrikerede trapezformede SL-dæk med udsparringshuller for lodrette installationer til lejlighederne. Nedad ses oversiden af de præfabrikere- de, trapezformede SL-dæk og i periferien langs dækkanten ses de præfabrikerede, rektangulære søjler.

Foto: Foto: David Larsen

Et spektakulært rådhusbyggeri er skudt op fra Grådybet i Esbjerg, tæt ved den grund, der for årtier tilbage husede Esbjerg Tovværksfabrik. Og naturligvis skal der være noget særligt ved et byggeri, hvor arkitektfirmaet BIG er involveret.

Byggeriet omfatter tre tårne på 57-, 35og 23-meters højde og rummer en blanding af 308 ungdomsboliger samt 110 hotellejligheder. I det højeste tårn på 57 meter bliver der etableret 110 hotellejligheder samt en restaurant og skybar med ruder fra gulv til loft på den øverste 17. etage, hvorfra man får en 360 graders udsigt over byen, havnen, Vadehavet og Ho Bugt med Skallingen og Vesterhavet.

Der er anvendt såvel støbt in-situ beton som præfabrikeret betonelementløsninger, afhængig af, hvor disse har været mest økonomisk at anvende. Den mest markante element-leverance er baseret på intet mindre end 25.000 kvm sekstenkantede betonskiver/etagedæk, der afsluttes af klimaskærmen der ligeledes er sekstenkantet. Selve bygningskroppen er således sekstenkantet, med seksten facader der flugter hinanden vertikalt.

KERNE STØBT PÅ STEDET

Den centrale og cirkulære ydre kernevæg er støbt med in-situ beton. Dels på grund af konstruktionsevne, men også på grund af dens egnethed til at modstå store forskydningskræfter, især i støbeskel og vægsamlinger, i modsætning til præfabrikeret beton, der kræver enten lodret efterspænding og udragende bøjlesamling i mellem vægge, fortæller Jens Fussing, der er teknisk direktør i den rådgivende ingeniørvirksomhed BG&E med hjemsted i Dubai. Han har været involveret i udarbejdelsen af det statiske system på boligtårnene i Esbjerg.

Skillevægge, trapper og installationsskakte er alle præfabrikerede og installeret ovenfra. Den centrale betonkerne har en diameter på 7,2 meter og støbt in-situ i klatreforskalling.

-Støbte in-situ kerner er særdeles velegnede til højhuse da de er enkle at bygge med det rette forskallingssystem og så virker de godt statisk, da vægge og overliggere enkelt sammenbindes. Desuden er støbeskel solide i modsætning til en krum betonelementløsning med forspænding og bøjlesamlinger. Indmaden i kernen, det vil sige skillevægge, trapper, repos'er og installationer er alt sammen præfabrikeret og løftet ind på plads efter endt støbning af kernen, forklarer Jens Fussing videre.

Altanerne i galvaniseret kommer til at skyde i udkragede trekanter, der har givet byggeriet tilnavnet ”Kaktustårnene”.

Foto: Foto: BIG

ETAGEDÆK-LØSNINGER

-Under konceptfasen blev der udviklet fem forlæg til en etagedækløsning. Grundet bygningens form og ønsket om fleksibilitet, var den trapezformede pladeløsning foretrukket. En mere traditionel præfabrikeret løsning ville have været huldæk oplagt på radiale bjælker spændende fra kernen ud til søjlerne placeret langs perimeteren af bygningen. Denne løsning ville have krævet flere løft og arbejdsgange samt involveret grundig koordinering med installationerne. I stedet blev en præfabrikeret 270 mm pladeopløsning udviklet den skræddersyede trapezformede SL-dækplade spænder således fra kernen og ud til ringbjælken, oplyser Jens Fussing.

Selve ringbjælken er integreret i yderkanten af SL-dækkene. Ringbjælken er en betonkompositløsning, hvor opstikket udstøbes på stedet. På grund af transportrestriktioner var det nødvendigt at inddele hver lejlighed i to dækelementer, hvor midtersamlingen af ringbjælken blev udført som en integreret svejst stålpladesamling. Ringbjælken hviler af på recesser på ydersiden af søjlerne.

-Ideen om forspænding af betondækelementer med kompleks geometri stammer oprindeligt fra højhus-boomet i Dubai tilbage i 00'erne, fordi gentagelsesfaktorerne var høje på grund af mange ens etager op gennem tårnene. Her bliver de skræddersyede løsninger omkostningseffektive, da de er velegnede til masseproduktion, fremhæver Jens Fussing

KAKTUSTÅRNENE

Det karakteristiske design, der har givet byggeriet tilnavnet ”Kaktustårnene”, skyldes altanerne i galvaniseret stål, der etagevis skyder ud som trekantede takker. Altanskiverne drejer sig vilkårligt om huset for hver etage. Ud over forskydninger af altanskiverne visuelt, giver variation i facaden, minimerer altanopbygningen samtidig gener fra vinden, idet opbygningen forhindrer turbulens, så beboerne bedre kan opholde sig på altanerne uden at blive generet af træk og kraftige vinde.

-Støbte in-situ kerner er særdeles velegnede til højhuse, da de er enkle at bygge med det rette forskallingssystem og så virker de godt statisk, siger Jens Fussing, der er teknisk direktør i den rådgivende ingeniørvirksomhed BG&E.

FUNDAMENTER

Tårnkonstruktionerne er fysisk adskilt fra basen med ekspansionsfuger, således at der ikke overføres kræfter fra tårnene til basen; det vil sige hvert tårn er sit eget statiske system. Det statiske system er et tube-in-tube system bestående af en indre central betonkerne og en ydre rammekonstruktion. Fundamenterne er støbt in-situ som pladefundament i hele bygningens omkreds for de høje tårne, og punktog stribefundamenter for det lave tårn.

Den cirkulære in-situ støbte cirkulære kerne med ståvinkler til bæring af SL-dæk. Længere oppe ses de præfabrikerede trapezformede SL-dæk med udsparringshuller for lodrette installationer til lejlighederne. Nedad ses oversiden af de præfabrikerede, trapezformede SL-dæk og i periferien langs dækkanten ses de præfabrikerede, rektangulære søjler.

Skrevet af:

Kim Sejr, Jan Pasternak, Thomas Møller

Relateret indhold