11.09.23 Nyheder

Metrokunst i beton

Denne artikel er skrevet af

Teknologisk Institut

Kunstværker i beton er en del af udsmykningen i den kommende metrostation Enghave Brygge, som åbner i 2024. Teknologisk Institut har været med hele vejen fra ide til udførelse sammen med kunstneren Pernille With Madsen.

     

Kunstværkerne bliver en integreret del af Metrostationens arkitektur.

Foto: Pernille With Madsen

Som en del af udvidelsen af metrolinjen M4 mod Sydhavn og Ny Ellebjerg (kommende København Syd), åbner fem nye metrostationer i 2024. På disse metrostationer rykker kunsten ned i selve stationsrummene og bliver en integreret del af arkitekturen. Statens Kunstfond har stået for en indledende idékonkurrence med 10 inviterede kunstnere, og har på den baggrund udvalgt de fem kunstnere, der skal skabe værkerne til stationerne. Værkerne er blevet en realitet med økonomisk støtte fra Statens Kunstfond, Det Obelske Familiefond og Villum Fonden.

På den kommende metrostation Enghave Brygge er det kunstneren Pernille With Madsen, som har stået for kunstværkerne. En stor del af værkerne er skabt i beton, hvor integrerede lysledere, lyssætninger og relieffer er med til at fortælle en historie om fortid og fremtid, hvor det at foretage de store udgravninger til de moderne og lysende metrostationer samtidig giver et arkæologisk og geologisk indblik i en fortid gemt i tidens aflejringer.

De fleste værker består af beton udformet med relieffer og integrerede lysledere.

Foto: Teknologisk Institut

29 individuelle betonpaneler

Pernille har siden 2019 samarbejdet med Teknologisk Institut om at realisere betonkunstværkerne, som er en del af Metroselskabets kommende kunstprojekter på M4. En række eksperimenter og undersøgelser har afdækket mulighederne for at skabe de ønskede udtryk. Dette har blandt andet involveret fremstilling af flere prototyper samt anvendelsen af robotteknologi til præcis placering af lysledere, hvor det har været nødvendigt.

Betonværkerne udgøres af 29 individuelle paneler, der sammen med et antal unikke teglfliser udgør den samlede udsmykning af Enghave Brygge. Betonværkerne, som udgøres af betonelementer i forskellige formater, er alle støbt på Teknologisk Institut i samarbejde med Pernille With Madsen.

Nærbillede af lyslederne integreret i betonen.

Foto: Teknologisk Institut

Særlige krav til beton og udførelse

En særlig udfordring har været at finde et optimalt kompromis mellem type, antal og tæthed af lysledere samt udvikle en betonsammensætning og udstøbningsmetode til at sikre en fuldstændig og homogen omstøbning af de mange integrerede lysledere. Nogle af kunstværkerne består af op til 6.000 individuelle lysledere i finmaskede strukturer, som har stillet store krav til betonens partikelstørrelsesfordeling og flydeegenskaber samt en nænsom udstøbningsmetode til at sikre, at lyslederne ikke løsrev sig fra støbeformen i udstøbningsprocessen.

Til alle betonværker med integrerede lysledere er der efterfølgende monteret lamper på bagsiden, som skal få lyslederne til at lyse op og udgøre et ekstra lag i værkernes motiver. Betonværkerne kommer både til at hænge i selve tunnelrøret på stationen samt på stationernes ankomstniveau, hvor de begge steder udgør en integreret del af væggen.

Er du interesseret i at høre mere, kan du kontakte Thomas Juul Andersen, tja@teknologisk.dk

Det har været en betonteknologisk udfordring at sikre, at de tætsiddende lysledere er blevet omsluttet fuldstændig af betonen i udstøbningen.

Foto: Teknologisk Institut

Relateret indhold