02.05.21 Nyheder

OTTE BETONELEMENTVIRKSOMHEDER ER I GANG MED NYT EDP-VÆRKTØJ

Denne artikel er skrevet af

Betonelement-Foreningen

Nyt fra Betonelement-Foreingen

Dansk Betons værktøj til udarbejdelse af 3. parts verificerede produkt- og projektspecifikke EDP’er er på vej til at blive udbredt i betonelementbranchen. Producenterne har taget godt imod værktøjet, og en stor del af Betonelement-Foreningens medlemmer er nu i gang med det omfattende arbejde med at skabe sig overblik over virksomhedens processer og tilhørende materialeflow samt med at indsamle de nødvendige data. Virksomhederne skal også opdatere deres kvalitetsstyringssystem med nye procedurer og beskrivelser, som er et krav i forhold til 3. partsverifikationen.

Værktøjet baserer sig på de branchespecifikke EPD’er, som er udarbejdet for hele branchen på fem forskellige produkttyper: vægge, letbetonvægge, huldæk, TT’ere/ribbedæk og sandwichelementer. EPD’er kan bl.a. findes på EPD Danmarks og Betonelement-Foreningens hjemmeside her www.bef.dk/baeredygtig-beton/ miljoevaredeklarationer.

BETON I DET DGNB-CERTIFICEREDE BYGGERI

En ny folder er netop udkommet om, hvordan betonen kan bidrage til bæredygtighedscertificering af bygninger.

DGNB-certificering er i kraftig vækst i Danmark, og da beton er Danmarks mest anvendte byggemateriale, er det vigtigt, at leverandører, rådgivere, arkitekter og bygherrer har kendskab til, hvordan beton kan bidrage positivt til DGNB certificeringen.

Folderen ”Beton i det DGNB-certificerede byggeri” henvender sig til betonproducenter, som ønsker information om, hvordan man opnår optimalt udbytte med beton i DGNB-systemet. Herudover kan den danne grundlag for dialog mellem betonproducenter og deres kunder samt anvendes af bygherrer, rådgivere og arkitekter som inspiration til, hvordan beton kan vælges, så det giver maksimalt opnåelige point i DGNB-certificeringer. Folderen kan læses i pdf her www.danskbeton.dk/baeredygtighed/ beton-i-det-dgnb-certificerede-byggeri/ eller rekvireres på tryk ved at skrive til danskbeton@di.dk.

Birgitte Theresia Henriksen
Skrevet af:

Birgitte Theresia Henriksen

Relateret indhold