03.08.21 Nyheder

SANDWICHELEMENTER MED STYR PÅ BRANDSIKKERHED

Denne artikel er skrevet af

Betonelement-Foreningen

Nyt fra Betonelement-Foreningen

En arbejdsgruppe i Betonelement-Foreningen har udarbejdet en bulletin om sandwichfacader med brandbar isolering. Bulletinen opstiller forudsætninger for isoleringsmateriale uden at gå på kompromis med brandsikkerheden.

NIRAS

Et kig ind i ovnen under brandtesten.

Sandwichfacadeelementet umiddelbart efter brandtesten.

Bulletinen konkluderer på baggrund af brandtest i fuld­skala af udsnit af en facadevæg udført på Dansk Brandteknisk Institut, at simple lokale tiltag effektivt kan afdække ikkeubrandbar isolering ved bl.a. at anvende kantisolering af stenuldsisolering.
”Man kan ikke ukritisk anvende EPS­isolering eller andet ikke ubrandbar isolering uden at tænke sig grundigt om, både i forhold til isoleringsevnen, brandsikkerhed og CO2­aftryk,” siger Gunnar Hansen fra CRH Concrete, der er medlem af arbejdsgruppen i Betonelement­Foreningen.
I starten af projektet udviklede NIRAS en model til at beregne tem­ peraturfordelingen i betonelementer med forskellige varianter af brandhæmmende isolering og foreslog ud fra det en forsøgsopstilling med isolerede elementer. De blev støbt hos DS Elcobyg og efterfølgende udsat for en brandtest på Brandteknisk Institut. Men det viste sig, at simuleringen af temperaturerne beregnet med modellen ikke stemte overens med resultatet af brandtesten.
”Der skete åbenbart noget undervejs, som beregningsprogrammet ikke kunne tage højde for. Derfor endte det med, at vi fik lavet den nye bulletin, som anviser en måde at lave brandstop på i kanten af et facadeelement, uanset om det er i et vindueshul eller ved en elementsamling,” forklarer Gunnar Hansen og understreger, at det er godt, at der nu er vished om, at der findes løsninger, som kan dokumentere en tilstrækkelig brandsikkerhed.

FORDELE VED SLANKERE MATERIALER

Martin Henriksen, der ligeledes er med­ lem af arbejdsgruppen, har bidraget med ekspertviden om isolering og med materiale til test. Han er Export Manager i virksomheden IKO og påpeger fordelene ved at kunne reducere isoleringstykkelsen.
”Hvis man anvender PIR, får man mere lys i en bygning, fordi vinduesåbningerne ikke behøver at være så dybe. Faktisk kan isoleringstykkelsen halveres, og dermed øger man også boligens nettoareal,” siger Martin Henriksen.
Han forklarer, at man i Danmark har et begrænset kendskab til PIR­isolering, men at Statens Byggeforskningsinstitut i øjeblikket arbejder på at få udarbejdet og lanceret en ny SBI­anvisning.

ÆNDREDE KRAV TIL ISOLERINGSEVNE

Baggrunden for bulletinen er bygningsreglementets – og branchens – ændrede krav til bygningers isoleringsevne og dokumentation af brandegenskaber.
Kravene medfører et behov for at vurdere om isoleringsmaterialer med gode isoleringsegenskaber, men dårlige brandegenskaber, kan indbygges i sandwichelementfacader uden at gå på kompromis med brandsikkerheden.
Dokumentationen, i form af den nye bulletin, forventes at hjælpe branchen, fordi man vil kunne henvise til afprøvede løsninger ved spørgsmål fra den certificerede brandrådgiver.
”I arbejdsgruppen er vi tilfredse med, at der nu er et udgangspunkt og en model at bygge videre på, hvis der kommer et ønske om afprøvning af et andet produkt, som kunne tænkes velegnet som isolering eller brandstop i vores betonelementer,” siger Gunnar Hansen.
Betonelement­Foreningen og NIRAS arbejder pt. videre med at få løsningerne i bulletinen sidestillet med en såkaldt ”præ­accepteret løsning”, så byggeriets brandklasse er upåvirket af at anvende bulletinen.

Birgitte Theresia Henriksen
Skrevet af:

Birgitte Theresia Henriksen

Relateret indhold