02.11.22 Nyheder

Ny rapport om modstandsdygtighed overfor brandpåvirkning

Denne artikel er skrevet af

Betonelement-Foreningen

Betonelement-Foreningen har netop afsluttet en undersøgelse af mulighederne for at godkende sandwichfacader til brandklasse 2 i stedet for brandklasse 4 til 3. Udgangspunktet har været at betragte forpladen i sandwichfacader som fliser.

Lars Zenke Hansen og Jeppe Majlund Kristensen, som begge er certificerede statikere hos Niras A/S, står bag undersøgelsen og den efterfølgende klassifikationsrapport om sandwichfacade-isoleringsmaterialers modstandsdygtighed overfor brandpåvirkning. Undersøgelsen er udført i tæt samarbejde med brandafdelingen i Niras A/S.

”Hvis man argumenterer for, at forpladen er en flise – en stor skærmtegl – så findes der ikke en harmoniseret standard. Derfor kan Niras udarbejde klassifikationsrapporten og lettere løse Betonelement-Foreningens ønske om at kunne dokumentere, at elementer har den fornødne brandmodstandsevne, når disse indeholder brandbar isolering, og det dokumenterer den nye rapport,” forklarer Lars Zenke Hansen.

Temperaturstigning på under 140 grader

Ud fra de eksisterende krav til facader har de to certificerede statikere undersøgt, hvad temperaturen er i sandwichfacaden inde omkring isoleringen.

”Kravet er, at der ikke må være en temperaturstigning på mere end 140 grader, og det har vi nu dokumenteret, at der ikke er. Det betyder, at betonelementproducenter kan anvende brandbar isolering i elementer, hvor der omkring false og i samlinger anvendes ikke-brandbar isolering. Med rapporten kan det således dokumenteres, at  brandmodstandsevnen opfylder kravet som en EI30-konstruktion.”

Lars Zenke Hansen og Jeppe Majlund Kristensen har bistået Betonelement-Foreningen med at udføre to forsøg, hvor de har fået produceret fuldskala sandwichfacader, som efterfølgende er udsat for en standardbrand. Elementerne var udført med indstøbte temperaturfølere, så temperaturen i facaden kunne følges under hele forsøget. Desuden blev deformationerne af forpladen målt under hele forsøget.

Der har i branchen været en begyndende tendens til at anvende brandbar isolering i sandwichfacader, fordi de stigende krav til isoleringsevnen af facaderne gjorde det rentabelt at bruge en bedre isolerende isolering end den traditionelle stenuldsisolering. Derfor ønskede Betonelement-Foreningen at få undersøgt om denne praksis lever op til brandkravene i bygningsreglementet.

”Vi har dokumenteret, at hvis man indsætter ikke-brandbar isolering i elementernes rande og ved false, så kan man indsætte brandbar isolering inde i selve elementet,” afslutter Lars Zenke Hansen.

Om klassifikationsrapporten

  • Rapporten “Classification of fire resistance in accordance with DS/EN 13501-2: 2016” er udarbejdet af certificerede statikere Jeppe Majlund Kristensen og Lars Zenke Hansen fra Niras A/S og kan læses her
  • Forsøgene har enkelte begrænsninger, som er nævnt i baggrundsdokumentet: Betonelement-Foreningens Bulletin nr. 9
  • Dansk Konstruktions og Betoninstitut tilbyder kurset ”Beton og brand”, læs mere her www.dkbi.dk
Birgitte Theresia Henriksen
Skrevet af:

Birgitte Theresia Henriksen

Relateret indhold