03.05.21 Nyheder

GRØNNERE BETONELEMENTER MED NY CEMENTTEKNOLOGI

Denne artikel er skrevet af

Betonelement-Foreningen

Nyt fra Betonelement-Foreningen

Apichat Bonde CEO i Ambercon

Et lovende initiativ inden for fremtidens cementteknologi. Sådan lyder det enstemmigt om FUTURECEM fra de to betonelementproducenter, Spæncom og Ambercon. Og med et bidrag på op til 30 procent CO2-reduktion i fremstillingsprocessen af cement er den nye FUTURECEM en vigtig brik i Bæredygtig Beton initiativets målsætning om at halvere CO2-udledningen fra beton over de næste 10 år.

OMFATTENDE TESTNING

I efteråret 2020 samarbejdede Ambercon med Aalborg Portland og Teknologisk Institut om en række forsøg med anvendelse af FUTURECEM i betonelementproduktion. Forsøgene faldt positivt ud, og Ambercon blev klar til at producere i stor skala i starten af 2021.

Vores første test med FUTURECEM viste, at cementen opførte sig anderledes end den traditionelle cement fra Aalborg Portland, fortæller Apichat Bonde, CEO i Ambercon

- Udfordringen var konsistensen. Afbindingsperioden tog længere tid, så vi måtte justere blandingen flere gange for at holde en dagsproduktion. Vi har fundet den rigtige recept nu, så vi kan arbejde med FUTURECEM på samme måde som med den konventionelle cementtype, men vi tester stadig, så vi kan vi arbejde hen imod på at forædle produktet og minimere cementindholdet. Begrænsningen pt. er, at vi har testet i passiv og moderat miljøklasse, men mangler at teste de andre, så de kan implementeres. Det når vi inden udgangen af 2021, understreger han.

Hos Spæncom er man også godt i gang med implementeringen af FUTURECEM. Det sker ligesom hos Ambercon efter et omfattende udviklingsarbejde, som fortsat kører og har budt på nogle af de samme udfordringer.

Virksomheden er i mål med implementeringen i flere produkter, men er ikke færdige endnu, fortæller administrerende direktør Magnus Ström.

- Vores erfaringer baserer sig udelukkende på vores egne tests, da produktet fortsat er så nyt, at vi ikke har produceret færdige elementer med FUTURECEM endnu. Cementen er primært udviklet til færdigbeton, og det er ikke meget anderledes at arbejde med end basis- og rapidcement, men hærdetiden er længere, hvilket vi arbejder på at ændre. Den længere hærdetid gør, at FUTURECEM er mest velegnet til vægge, fordi kravet til afformningsstyrken kun er 15 MPa, lyder det fra Magnus Ström.

Cementsilo hos Aalborg Portland

BRUN BETON SYMBOL PÅ KVALITET

Ifølge begge virksomheder er der ingen forskel på den nye og den gamle beton, efter recepten er blevet tilpasset. Ud over farven altså.

- Den nye beton er lys brun frem for grålig. Og når vi forhandler med fx bygherrer, oplever vi, at de ser farven som et kvalitetsstempel. Det er en meget synlig måde at vise, at man bygger mere bæredygtigt, når betonen er blevet brun, siger Apichat Bonde og tilføjer, at ud over at den brune farve i sig selv er med til at markedsføre den nye beton, er de på vej med et brandnavn, så kunderne også kan bruge det i deres materiale.

Samlet set oplever både Ambercon og Spæncom, at bygherrer og entreprenører er meget interesserede.- Og når vi kan tilbyde både den nye og den konventionelle beton, så er interessen fra kunderne en god lakmusprøve på, hvor bæredygtigt folk tænker, mener Apichat Bonde.

Magnus Ström administrerende direktør i Spæncom

SAMLET PRIS ER ENS

Kostprisen på implementering af selve produktet er indtil videre højere sammenlignet med den konventionelle cement, men hos Ambercon er planen at tilbyde flere ydelser såsom imprægnering, så produktet er mere færdigt, når det kommer fra fabrikken.

På den måde bliver den samlede pris på byggeriet ens. Det er vores tese. Vi vil gerne lave meget af implementeringsarbejdet, så det er så færdigt som muligt fra fabrikken, og man derved logistisk kan spare mange timer på byggepladsen, påpeger Apichat Bonde.

Ambercon forventer, at alle deres betonelementer vil være FUTURECEM-baserede inden udgangen af 2021, når det er sket, regner virksomheden med at kunne spare 2.500 tons CO2 om året. De nye betonelementer betyder også, at byggerier vil få lettere ved at blive certificeret inden for eksempelvis DGNB.

OPTIMERING TIL FLERE ANVENDELSESOMRÅDER

Et nyt udviklingsprojekt ved navn CALLISTE, som ledes af Teknologisk Institut med deltagelse fra Aalborg Portland, CRH Concrete, Dansk Beton og flere andre i betonbranchen, er i gang med at bygge videre på FUTURECEM-teknologien. Målet er at optimere anvendeligheden i fremstillingen af betonelementer og belægningsprodukter, så kravene fra alle anvendelsesområder inden for beton bliver dækket endnu bedre samt opnår en samlet set større CO2-reduktion.

Ifølge Brian Dürr, som er salgsdirektør i Aalborg Portland, har man fra starten vidst, at de tidlige styrker i FUTURECEM er lavere end RAPID-cement, og at kunder inden for andre segmenter efterspørger og har brug for en højere tidlig styrke.

I CALLISTE-projektet arbejder vi på udvikling af en ny cement, hvor målet er at kombinere de grønne gevinster med en højere tidlig styrke, således at vi får en cement i sortimentet, der passer bedre til behovene i bl.a. betonelementproduktion. Selvom der ikke er mange erfaringer fra selve anvendelsen af FUTURECEM endnu, så har vi viden fra udviklingsfasen, som vi tager med i processen med optimering af egenskaberne i CALLISTE projektet.
Med en investering på 21,6 mio. kr. fra Innovationsfonden tager CALLISTE et stort skridt mod udvikling af de næste generationer af fremtidens grønne cementer.

Læs mere om CALLISTE på baeredygtigbeton.dk under forskningsprojekter.

Birgitte Theresia Henriksen
Skrevet af:

Birgitte Theresia Henriksen

Relateret indhold