04.08.21 Nyheder

ARKITEKT OG BETONLEVERANDØR NØRDEDE BETONELEMENTER

Denne artikel er skrevet af

Betonelement-Foreningen

Nyt fra Betonelement-Foreningen

For Johansen Skovsted Arkitekter har CODAN Medical været noget helt særligt. Både fordi projektet var arkitektens allerførste med betonelementer, men også fordi bygningen i Køge gik hen og vandt selveste Betonelement Prisen 2021.

Åbninger i bygningen passer sig ind i facadens rytme

Fotos: Johansen Skovsted Arkitekter

I forløbet gennem bygningen trækker de tilstødende rum lyset og omgivelserne ind fra begge sider.

Søjlerundgang danner et atrium i bygningens ene fløj.


”Det er en fantastisk pris at få, og det betyder virkeligt noget for os at få anerkendelse for at dykke ned i materialet. Vi har nørdet meget med betonelemen­ terne, også i samarbejde med Amber­ con, betonproducenten.”
Sådan lød det fra de to partnere i Johansen Skovsted Arkitekter, Sebastian Skovsted og Søren Johansen, i takketalen til prisfesten den 22. juni, hvor de fik overrakt Utzon­statuetten og Beton­ element Prisen 2021 for deres arbejde med betonelementer på CODAN Medical.
De startede processen tidligt. Arki­ tekterne fandt nemlig ud af, at der var ventelister hos betonelementfabrikker­ ne i perioden med projekteringsforløb, og det gav behov for at booke en plads i produktionen. Johansen Skovsted Arkitekter indgik hurtigt en aftale med Ambercon, og allerede før byggeriet var færdigdefineret besøgte Søren Johansen og Sebastian Skovsted fabrikken i Støvring.

SAMARBEJDE MED UDFØRENDE

”Det er langt fra altid, at man får lov at komme ind så tidligt i processen, men det gjorde vi på CODAN­projektet, og det er vi meget taknemlige for. Vores tegnestue er glad for at samarbejde tæt med de udførende,” siger Søren Johan­ sen og forklarer, at han og Sebastian Skovsted besøgte en række forskellige producenter for at se, hvad de kunne tilbyde af tekniske løsninger.
”Vi valgte Ambercon, fordi det bety­ der noget for os, hvordan produktionsfaciliteterne og formbordet ser ud. Vi vil gerne se vores formgivning blive raffineret på en god måde i den metode, det bliver fremstillet på,” fortæller han.
Eksempelvis var arkitekterne glade for, at Ambercon ikke fandt det nødvendigt at ligge fas på elementerne for, at de kunne komme ud af formen, og ligeledes at betonleverandøren var åben for at lave en ret vinkel på hele siden, så den kunne komme ud af formen uden at skulle have en 45 graders kantliste.
”Sådan nogle detaljer har været in­ teressante for os i screeningen af, hvil­ ken betonproducent vi skulle gå videre med,” påpeger Søren Johansen

ENSARTET OVERFLADE OG DEN RETTE FARVE

Johansen Skovsted Arkitekter brugte god tid på at nærstudere Ambercons materialekatalog. På den måde kunne de gennem forsøg med beton, tilslag og fritlægning arbejde sig henimod den type beton, som de ønskede. Her­ efter – da samarbejdet formelt gik i
gang – støbte Ambercon mock­ups med forskellige facadeudtryk. Ambercons projektleder forklarer:
”Vi støbte ud fra arkitektens ønsker og stillede derefter elementerne op på fabrikken til deres besigtigelse,” siger Torben R. Bøttcher, som stod for at fore­ tage forsøg med forskellige betonblandinger og med fritlægning i fabrikkens laboratorium. Han er særligt stolt af, at de frilagte felter i dag fremstår så ensar­ tede og pæne i overfladen, som de gør.
”Det er ikke en normal frilægning med store sten, men nærmere noget

der ligner en sandblæst overflade som står i fin kontrast til de skarpkantede fremspring,” siger projektlederen.
Der blev også lagt kræfter i at finde frem til den helt rigtige farve på betonen. Sammen med Ambercon fandt arkitekterne frem til en fritlagt overflade i norsk calcit med den tyndeste retarder. Derved er det kun toppen af cementen, der fjernes ved spulingen, og det giver en meget synlig cement i stedet for sten.
”Vi er meget tilfredse med farven på betonen, som har en fin balance mel­ lem hvid og grå,” siger Søren Skovsted.

INTERESSANT PROCES MED GOD DIALOG

”Vi synes, vi har samlet et ret sammen­ sat byggeri på en måde, som udtrykker sig sammenhængende i en ensartet takt eller en rytme. Man kan se, hvor­ dan de varme sandwichelementer og kolde bjælkekonstruktioner fungerer hver især og samtidig hænger sammen som en helhed,” siger Søren Johansen og beskriver CODAN som et korthus med ens og alligevel unikke betonele­ menter med fine detaljer.
”Vi er meget glade for resultatet og for de løsninger, vi har opnået. Faktisk er der ikke meget, vi ville have gjort anderledes,” siger han og understreger, at det har været en interessant proces med en god dialog, og at de som arki­ tekter har lært en masse om, hvordan man bygger med betonelementer.
Fra Ambercon lyder det samstem­ mende: ”Vi har lyttet til hinanden og haft en fælles forståelse for ønsker og udfordringer. Der har været småjuste­ ringer undervejs, men i store træk har vi formået at følge arkitekternes ønsker til projektet,” konkluderer Torben Bøttcher.

Birgitte Theresia Henriksen
Skrevet af:

Birgitte Theresia Henriksen

Relateret indhold