10.04.24 Nyheder

DRONNINGEGAVEN ER LAVET I FARVET BETON

Dronning Margrethe den II er abdiceret. Men på Nordatlantisk Brygge kan man se et 69 meter langt kunstværk til minde om 50 år som regent. Det er skabt i farvet beton og har krævet høj faglig kunnen at realisere.

Her støbes der blå beton. Et helt team var i gang kontinuerligt. To mand blandede, to mand kørte beton frem, en vandede, tre pudsede betonen af og en vaskede hele tiden kanter af.

Foto: Søren Jensen/Christiansen og Essenbæk

Dronning Margrethe den II nåede ikke at få regeringens og folketingets gave i anledning af 50-års regeringsjubilæet i 2022, inden hun valgte at abdicere og overgive tronen til Kong Frederik X. Det er et 69 meter langt kunstværk, der nu er placeret på Nordatlantisk Brygge, bestående af beton, marmor og basaltsten skabt af tre kunstnere fra henholdsvis Grønland, Færøerne og Danmark for at symbolisere Rigsfællesskabet.

Man kan næsten kalde det kunst i gulvhøjde, for værket er skabt som en del af belægningen på bryggen, og det at skulle integrere værket med netop den eksisterende belægning samt de eksisterende omgivelser var en af de største udfordringer for det rådgivende ingeniørfirma Søren Jensen samt entreprenøren Christiansen og Essenbæk, der har løst opgaven for bygherren, Slots- og Kulturstyrelsen.

ENGAGEMENT OG DEDIKATION

Grundet forskellige praktiske problemer gik arbejdet først i gang sidste sommer, og det at skulle arbejde med meget krævende støbning af beton i sommervarmen på det, man vel kan kalde for et højt kunstnerisk niveau, var klart en udfordring. Det samme var mange kritiske detaljer i forbindelse med håndtering af den farvede beton samt afmaskning mellem de enkelte dele af kunstværket for at undgå farveudflydning.

Dette projekt kunne man blandt andet høre om på Betonreparationsdagen tidligere på året, hvor Lars Sørensen fra Søren Jensen og Tommy Bronke fra Christiansen og Essenbæk fortalte om det krævende arbejde. Et arbejde, der har kaldt på høj grad af engagement og dedikation. I sommeren 2023 kom de sidste bevillinger på plads, og arbejdet kunne gå i gang. Jubilæumsgavens samlede budget er på i alt 3,1 mio. kr., hvilket er knap 600.000 kr. over det oprindelige budget.

Sådanne støbninger kræver høj grad af omhyggelighed. Som Lars Sørensen fra det rådgivende ingeniørfirma Søren Jensen udtrykker det, var man nærmest hysteriske med rensearbejdet.

Foto: Søren Jensen/Christiansen og Essenbæk

HAR KRÆVET OPFINDSOMHED

Nordatlantens Brygge er en del af Københavns gamle havneområde. Stedet var i mere end 200 år et knudepunkt for samhandel mellem Færøerne, Grønland og Danmark, og belægningen foran den fredede bygning er således blevet udsmykket med et værk, der dels består af farvet beton, dels af færøske basaltsten og grønlandsk marmor.

Værket hedder ”Havet”, og det er udført i en havblå beton. I denne beton er der indstøbt hvaler og fiskeæg, som er udført i grønlandsk marmor, trekanter i mange farver, færøske basaltsten og tre kæmpe mælkebøtter, alt sammen støbt i farvet beton. Det har ifølge Tommy Bronke betydet, at man har måtte være særdeles kreativ og opfinde nye metoder for arbejdet. For hvordan laver man lige fiskeskæl eller mælkebøtter i beton?

IKKE DEN STORE INTERESSE

Byggepladsen var lang og smal, og pladsen var snæver, så arbejdsforholdene var noget ud over det sædvanlige. Som nævnt er kunstværket 69 meter langt og spænder mellem 1,5 og 5 meter i bredden. Ifølge Lars Sørensen var det en udfordring at undgå revner, og derfor blev der med passende mellemrum placeret dilitationsfuger, men det var ikke den eneste udfordring.

Den største var som nævnt, at værket skulle skabes ud fra meget bundne forudsætninger, idet det skulle integreres i den eksisterende belægning. Lars Sørensen kunne således fortælle, at det ikke var nemt at få nogen til at byde på opgaven, ligesom der heller ikke var den store lyst til at skulle arbejde med farvet beton.

Her ses den støbeklare armering med udsparinger til de færøske basaltsten. Tilpassede udvendige forskallinger sikrer det skarpe snit der er gennemgående i hele værkets længde.

Foto: Søren Jensen/Christiansen og Essenbæk

UDVIKLEDE SIG UNDERVEJS

”Vand og frost var vores største fjende, og det faktum, at forudsætningerne var bundne betød, at vi ikke kunne planlægge nogen særlige fald. Vi havde arvet noget, som vi var nødt til at arbejde videre med. Derfor var det blandt andet meget vigtigt for os at have styr på dræn,” sagde Lars Sørensen under sit indlæg. Umiddelbart så opgaven ganske kompliceret ud, men i løbet af udbuddet kom nye løsningsmodeller på banen både med hensyn til bundplade og forskalling.

En anden udfordring var håndtering af selve betonen. Overvejelserne begyndte med, hvorvidt det var muligt at præfabrikere værkets figurer og fragte dem til pladsen, men den løsning gik man bort fra igen. Næste overvejelse var så, hvorledes man skulle håndtere processen med at fragte betonen ind til byggepladsen, og her fandt man ud af, at reststøbetiden ville blive for kort, når først betonen ankom, så resultatet blev, at alt betonen blev blandet på stedet.

LEGESTUE MED FARVET BETON

”På et tidspunkt arbejdede vi nemlig med en 75 mm. fiberarmeret betonbelægning, men det blev for kompliceret, og udfordringen var, at vi jo skulle være meget omhyggelige med at holde de forskellige farver i værket adskilt meget strikt. Det gav rigtig mange hovedbrud, så i stedet endte vi op med en løsning med en 30 mm. plade i Marlon specialmørtel oven på en 150 mm. armeret betonbundplade, og den tynde plade gjorde det nemt for os at placere vores skabeloner samt få dem lagt i plan med de gamle belægninger,” fortalte Tommy Bronke.

Således blev den endelige konstruktion. Oven på en 150 mm. armeret betonbundplade ligger 30 mm. Marlon specialmørtel, der qua sin tykkelse gjorde det nemt at placere skabelonerne til figurerne.

Foto: Søren Jensen/Christiansen og Essenbæk

Kunstværket er sammensat af beton i en lang række farver, og for at være sikker på resultatet, blev der indgået et samarbejde med Teknologisk Institut, idet kunstnerne fik mulighed for en hel dag, så at sige, at lege med farvet beton. Der blev testet farvesammensætninger og farvedoseringer til den helt store guldmedalje samt lavet et hav af støbeprøver, hvilket var med til at give større sikkerhed på byggepladsen.

HELST HYSTERISK RENLIGHED

Under selve støbearbejdet skulle det vise sig, at der virkelig var brug for teamwork. Dels skulle der arbejdes hurtigt grundet sommervarmen, dels skulle man hele tiden være meget opmærksom på at holde de forskellige områder rene, således at farverne ikke løb ind i hinanden, så ifølge Lars Sørensen var man, som han udtrykker det, helt hysteriske med rensearbejdet.

Kunstværket er skabt af kunstnerne Gudrun Hasle fra Danmark, Hansina Iversen fra Færøerne  og Jessie Kleemann fra Grønland. Gudrun Hasle har valgt mælkebøtten som tema, da den findes i alle tre lande, mens Hansina Iversen har designet 18 små øer i basaltsten og indfarvet beton, og Jessie Kleemann har valgt tre torsk med yngel. Torskene er i indfarvet beton og ynglen i marmor. Alt i alt et ganske kompliceret værk, hvor farvet beton altså spiller en altafgørende rolle for det kunstneriske udtryk.

Foto: Torben Eskerod/Nordatlantens Brygge

Foto: Torben Eskerod/Nordatlantens Brygge

Foto: Torben Eskerod/Nordatlantens Brygge

Foto: Torben Eskerod/Nordatlantens Brygge

Foto: Torben Eskerod/Nordatlantens Brygge

Foto: Torben Eskerod/Nordatlantens Brygge

Henrik Malmgreen
Skrevet af:

Henrik Malmgreen

Relateret indhold