14.05.24 Nyheder

NU BEGYNDER NORDHAVNSTUNNELEN SÅ SMÅT AT VISE SIT SANDE ANSIGT

Spunsen er sat, så nu begynder arbejdet for alvor med at grave ud til Nordhavnstunnelen, der som Cut & Cover tunnel bliver in-situ støbt på stedet. Selve støbearbejdet kommer til at forløbe parallelt med gravearbejdet.

Nordhavnstunnellen hægter sig fast lige præcis der, hvor Nordhavnsvejtunnelen slutter i dag for at føre bilerne ret under Svanemøllehavnen og videre under Kalkbrænderihavneløbet for derefter at sende dem tilbage til dagens lys igen i udmundingen ved Kattegatvej på Nordhavnen.

Foto: Kristian Danielsen/Aerodan Luftfoto

Nordhavnstunnelen, der er et af Københavns største infrastrukturprojekter, går nu ind i en ny fase. Vejdirektoratets entreprenør Besix/MTH JV går nemlig nu i gang med at grave ud til selve tunnelen, der skal forbinde Østerbro og Nordhavn. I løbet af 2024 skal omkring 500.000 kbm. jord håndteres, og størstedelen skal transporteres væk fra byggepladsen for at give plads til selve tunnelbyggeriet.

Først blev der sejlet sand ind, og en stor del af Svanemøllehavnen blev fyldt op. Dernæst blev der vibreret og banket spuns, sat sekantpæle samt jord- og opdriftsankre. Nu kan man så se en ende på de seneste mange måneders støjende anlægsarbejde, og entreprenøren skal til at fjerne jord og sand for at give plads til selve støbningen af tunnelen.

Denne mock-up på hjørnet af Skudehavnsvej og Færgehavnsvej er en 1:1 model af en tunnelvæg. Den er 8 meter høj og 6 meter bred med en 4 meter dyb bundplade samt en top plade på 2 meters dybde.

Foto: Vejdirektoratet

OPLEV EN 1:1 MODEL AF EN TUNNELVÆG

På hjørnet af Skudehavnsvej og Færgehavnsvej står nu en færdigstøbt 1:1 model af en tunnelvæg. Mock-up'en er otte meter høj og seks meter bred med en fire meter dyb bundplade samt en top plade på to meters dybde. Der er brugt knapt 130 tons beton til denne støbning. Det er blot en tusindedel af den totale mængde beton, der går til projektet, men modellen giver forbipasserende et godt indtryk af, hvad det handler om, når man går i gang med sådan et projekt.

I processen med at støbe denne mock-up har entreprenørens betonsjak gjort sig gode erfaringer, som kan bruges når tunnelstøbningen for alvor går i gang i løbet af sommeren. Støbearbejdet er nemlig mere kompliceret end som så. To fugebånd skal holde grundvandet ude af tunnelen. Det ene er en blød gummimembran, det andet indeholder også en stålplade, hvilket kræver en sikker hånd at håndtere, da der arbejdes med mange meter ad gangen.

FØRST SKAL DER GRAVES OG SIDEN STØBES

Nordhavnstunnelen er en Cut & Cover tunnel, hvilket betyder, at der først skal graves ud og derefter støbes betonbund, sider samt loft i udgravningen, som efterfølgende bliver dækket til. Mere end 270.000 kbm. jord vil i den kommende tid forlade byggepladsen på Nordhavnssiden og blive kørt i depot, ligeledes i Nordhavnen. Derudover vil mere end 90.000 kbm. jord blive nyttiggjort i forbindelse med anlægget.

Her ses en visualisering over det samlede projekt, fra bilerne dykker ned under vandet ved Svanemøllehavnen, til de kommer op igen på Nordhavnen ved Kattegatvej.

Foto: MT Højgaard/BESIX

Selve udgravningen af tunneltraceet kommer til at vare hele 2024, og i følge Mette Stender, som er projektleder i Vejdirektoratet, vil der forventeligt være op til 200 daglige lastbiltransporter fra Svanemøllehavnside og Nordhavn, når udgravningen kommer op i kadence i løbet af foråret og sommeren.

I ALT ER DER BLEVET SAT 4 KM. JERNSPUNS 

Man starter med udgravningen på Østerbrosiden. Her skal en stor del af de mange ton sand, mere end 337.000 ton i alt, der blev fyldt i Svanemøllehavnen for et års tid siden, igen fjernes i tunneltraceet. I første omgang bliver sandet genbrugt på byggepladsen til adgangsveje og til at styrke arbejdsplatformen.

I alt kræver projektet cirka 4 km. spuns med en højde på 15 meter, og dette arbejde er nu afsluttet undtagen i et enkelt felt i Svanemøllehavnen, hvor undergrunden giver store udfordringer med at få spunsjernet helt ned og på plads. Udfordringerne skyldes, at kalken her er meget hård og derfor er det ekstra tidskrævende at få spunsen ned i den korrekte dybde.

Her ses et view ud over hele projektområdet, hvor man kan følge linjeføringen fra Svanemøllebugten til Kattegatvej i Nordhavn.

Foto: Kristian Danielsen/Aerodan Luftfoto

Fakta om Nordhavns- tunnelen

  • Nordhavnstunnellen er budgetteret til at koste 3,4 mia. kr. og kan efter tidsplanen forventes taget i brug i midten af 2027.
  • Det er et joint venture-selskab bestående af belgiske BESIX og MT Højgaard Danmark A/S, der har totalentreprisen for byggeriet.
  • Vejdirektoratet er bygherre på projektet, og efter anlæg bliver tunnelen overdraget til Københavns Kommune. Den bliver dermed en del af det kommunale vejnet.
  • Nordhavnstunnelen bliver 1,4 kilometer lang og går under Svanemøllebugten ved København. Den skal forbinde Nordhavnsvejtunnelen på Østerbro med Kattegatvej i Nordhavn.
  • Det er en in situ-støbt tunnel, og den får to kørespor i hver retning. De bliver adskilt af en tunnelvæg i midten.

Sådan bygges Nordhavnstunnellen:

Animationsvideo af, hvordan Nordhavnstunnelen bygges.

Henrik Malmgreen
Skrevet af:

Henrik Malmgreen

Relateret indhold