02.05.23 Nyheder

STORE INFRASTRUKTUR-PROJEKTER PRÆGER KØBENHAVN OG LYNGBY

Både i Københavns Kommune og i Lyngby-Taarbæk Kommune er man trukket i arbejdstøjet og har sat skub i to store infrastrukturprojekter, der over de kommende år kommer til at byde på såvel bedre offentlig transport som nye byområder.

Betonringene på fortsættelsen af metrolinje M4 er for længst monteret, lige som samtlige skinner på linjen nu er lagt. Den er planlagt til at åbne i 2024.

Foto: Bax Lindhardt, Metroselskabet

Mens nogle infrastrukturprojekter har en endog ganske lang tidshorisont – som f.eks. Lynetteholmen – vil andre være tilendebragt inden for en mere overskuelig fremtid. Som f.eks. de to store anlægsprojekter, der er i gang i henholdsvis Københavns Kommune samt Lyngby-Taarbæk Kommune. I begge tilfælde er det projekter, der involverer såvel modernisering og udbygning af den offentlige transport som egentlige byudviklingsprojekter.

I Københavns Kommune er det Ny Ellebjerg Station samt området omkring Ellebjergvej, der er i spil. Ny Ellebjerg Station skal omdannes til et trafikknudepunkt, hvor såvel metro- som fjern-, regional- og S-tog skal mødes, og tre såkaldte tværfaglige teams skal komme med forslag til udarbejdelse af en helhedsplan for et nyt byområde ved den kommende station. De tre teams er allerede prækvalificeret til at gå videre med opgaven.

Tavshed om projekterne

Det er C.F. Møller sammen med 1:1 Landskab, Arki_Lab, Atkins DK og Atkins Limited, Cobe sammen med Arup, Urban Creators, 103, Absalon & Co og Metropolitan Metaculture samt Holscher sammen med Nordberg med Adept, Lytt, MOE og Realise. Alle tre teams arbejder netop nu med at udvikle planerne og skal præsentere deres projekter hen over sommeren. Vinderen kåres i løbet af sensommeren, og ingen har af konkurrencemæssige hensyn lyst til at udtale sig om projekterne nu.

Når Ny Ellebjerg Station, som senere kommer til at hedde København Syd, indvies bliver der tale om den næststørste station i landet.

Foto: Bax Lindhardt, Metroselskabet

Ifølge Dagens Byggeri gennemføres projektkonkurrencen som udbud med forhandling, og forslagene vurderes af et vurderingsudvalg med repræsentanter for Metroselskabet, Transportministeriet og Københavns Kommune bistået af fageksperter samt et rådgivende panel. Emcon og Grandville fungerer som konkurrencerådgivere for Metroselskabet, og det vindende team får opgaven med at udarbejde den endelige helhedsplan.

Skaber et helt nyt byområde

Den skal tegne den fremtidige byudvikling med boliger, erhverv, butikker og andre bylivsfunktioner, som kan bidrage til Valby som helhed, understøtte stationen og skabe mere liv i området. På et senere tidspunkt skifter Ny Ellebjerg Station navn til København Syd, og bliver i fremtiden et af Danmarks store trafikknudepunkter, som ligeledes får mulighed for at rumme forbindelse til internationale tog fra Tyskland og Sverige.

Københavns Kommune gennemførte i efteråret en offentlig høring om byudviklingsprojektet, og ifølge Carsten Riis, der er adm. direktør i Metroselskabet, har udviklingsarealet en unik placering i forhold til effektiv kollektiv transport, og mange mennesker kommer til at arbejde, bo og færdes ved København Syd. Det giver potentiale for at skabe et attraktivt og klimavenligt byområde med et trygt og levende byliv, som kan udvikle både Valby og København positivt, mener han.

Her ses en visualisering af området på den kommende station København Syd, hvor passagererne kan bevæge sig mellem Metro, S-tog samt fjern- og regionaltog.

Foto: Visualisering: Metroselskabet

I fuld gang over og under jorden

Mens selve byudviklingsprojektet stadig er på tegnebrættet, er Metroselskabet imidlertid allerede i fuld gang på det nuværende stationsområde, nemlig i form af anlægsarbejde af en ny metrostation, nye Øresundsperroner samt et fælles, underjordisk omstigningsområde, der forbinder stationens forskellige kollektive transporttilbud med hinanden samt med lokalområdet via et antal stationspladser både nord og syd for sporene.

Lige som Københavns Kommune har Metroselskabet også været i dialog med lokalmiljøet med henblik på at skabe det bedst mulige projekt, og de rejsende, der dagligt færdes i området, kan over jorden så småt se konturerne af den nye station og de nye perroner, mens man under jorden er godt i gang med at etablere forlængelsen af metrolinje M4 fra Havneholmen over Enghave Brygge og Mozarts Plads til Ny Ellebjerg, som bliver landets næststørste station.

Opbygningen er 160 cm. tyk med styrke nok til at bære de kommende letbanespor. Jordlaget er delt op i flere dele. Først bundsikring, så stabilgrus, lige som der lægges ballastspor i betonen, hvortil skinnerne fæstnes.

Foto: Per Aarsleff A/S

Der er hektisk aktivitet i Lyngby

I Lyngby har der været – og er givet fortsat – stor debat om den nye letbane, der både fysisk og visuelt skærer sig gennem bymidten. Letbanen starter i Ishøj og slutter ved Hjortekær. Ud over selve letbanen bliver en ombygning af Lyngby Station samt den planlagte etablering af et 110.000 kvm stort nybyggeri omkring stationen, tegnet af Urban Power, de mest synlige resultater af projektet. Ombygningen af selve Lyngby Station tegner Gottlieb Paludan Architects sig for.

Lige nu er der imidlertid hektisk aktivitet ved stationsområdet, hvor Per Aarsleff er i fuld gang med et større anlægsarbejde. Det indbefatter blandt andet 60 tons armering, 250 kbm beton, 25 meter lange jordankre, der skal sikre højhuset på Lehwaldsvej, samt forstærkning af søjlerne under Lyngby Omfartsvej. Alt sammen noget, der skal være med til at sikre etableringen af den nye letbane på betryggende vis.

Her ses letbaneviadukten fra Buddingevej. Der er støbt en 60 cm. tyk, armeret betonplade til at bære letbanen samt etableret 12 meter lange jordankre, der skal sikre, at betonpladerne bliver liggende.

Foto: Per Aarsleff A/S

Strækker sig frem mod 2030

Ifølge projektchef Gert Dahlin er det en spændende og udfordrende opgave. Hovedstadens Letbane har til at opgave at bygge og drive letbanen langs Ring 3, og selskabet ejes af Region Hovedstaden samt Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Albertslund, Rødovre, Glostrup, Brøndby, Hvidovre, Vallensbæk, Ishøj og Høje-Taastrup kommuner. Ganske som i Københavns Kommune og området omkring Ny Ellebjerg Station medfører anlægsarbejdet en væsentlig opdatering af den visuelle profil.

Etablering af letbane samt den deraf følgende byudvikling vil ændre området markant. Frem mod 2030 skal en række delprojekter nemlig igangsættes, og det bliver i et område, der går fra Jernbanepladsen i syd og bevæger sig i nordvestlig retning mod Anløbspladsen. Herfra bevæger afgrænsningen sig i nord langs Fæstningskanalens tracé ned mod Ermelundskilen. Herfra går den øst om Johannes Fogs Plads og Handelstorvet, hvorfra den igen slutter på Jernbanepladsen.

Henrik Malmgreen
Skrevet af:

Henrik Malmgreen

Relateret indhold