02.06.23 Nyheder

ÅRETS BETONPRISER ER BELØNNINGEN FOR INNOVATION OG NYTÆNKNING

I alt fire betonpriser fandt deres rette ejermand, da Dansk Beton torsdag den 1. juni hædrede en række projekter, der med al tydelighed dokumenterer, at beton også i fremtiden kan og skal spille en markant rolle som byggemateriale.

De fire betonpriser blev uddelt i Industriens Hus, hvor 120 deltagere fra byggebranchen kunne stifte bekendtskab med en række innovative og nytænkende projekter.

Foto: Torben Eskerod

Dommerne har afsagt deres kendelse, og vinderne af årets betonpriser er fundet. Ved et festligt arrangement i Industriens Hus torsdag den 1. juni vandt projektet Fremtidens Gårdhave således Betoninnovations Prisen, mens Betonelement Prisen gik til det maritime skolebyggeri SIMAC, og vinder af In-situ Prisen blev uddelt til Nationalparkcenter Thy. Vinder af Betonarkitektur-ideen, som er en konkurrence for arkitektstuderende, blev projektet Det Introverte Hus.

Fællesnævneren ved årets arrangement var, at såvel vindere som dommere var tilfredse med resultatet. Vinderne naturligvis fordi de vandt, men nok så væsentligt kunne man mærke på dommernes bedømmelser, at der bredt set var stor tilfredshed med projekternes kvalitet. De fire projekter spændte vidt, men peger alle ind i en fremtid, hvor beton fortsat kommer til at spille en markant rolle som byggemateriale.

SAMARBEJDE, OMSTILLING OG INNOVATION

De 120 deltagere ved arrangement blev budt velkommen af Anders Stouge, branchedirektør i Di Byggeri, samt Dorthe Mathiesen, chef for Dansk Beton, Begge understregede nødvendigheden af samarbejde, omstilling og innovation samt nytænkning i byggebranchen. Beton er et materiale, som ofte bliver udskældt, og sandt nok er det da også, at klimaaftrykket har været markant, men lige så vel som beton har været en del af problemet, skal det i fremtiden være en del af løsningen, understregede Dorthe Mathiesen.

Det er en vision, som de fire vinderprojekter på smukkeste vis rækker ind i. Fremtidens Gårdhave er et projekt på Straussvej i København, hvor Københavns Kommune og HOFOR som bygherre har skabt et klimatilpasset gårdrum, hvor beton med 100 pct. groft genbrugstilslag indgår, mens SMUC Fonden med rette kan prale af SIMAC, Svendborgs nye maritime uddannelsescenter, hvor arkitekterne på meget elegant og æstetisk vis har tænkt materialeoptimering ind i projektet.

BYGGERI SKAL HAVE SIGNALVÆRDI

Nationalparkcenter Thy kan fremadrettet glæde sig over et byggeri, der diskret, ja næsten ydmygt smelter ind som en helt naturlig del af det spektakulære klit- og naturområde, mens de arkitektstuderendes projekt, Det Introverte Hus, gentænker anvendelsen af eksisterende industribyggeri. Nemlig et nedlagt frølager i Nykøbing Falster, som i de studerendes optik kan konverteres til spændende boliger i stedet for blot at blive revet ned.

Alle fire projekter er således gennemsyret af glæden ved den innovation og nytænkning, der er så vigtig i bestræbelserne på at skabe byggeri, der - som Dorthe Mathiesen udtrykte det i sin indledning - er skabt for evigheden. En holdning, der går fint i tråd med Anders Stouges betragtning om, at det gælder om at skabe byggeri med en signalværdi samt at skabe byggeri, som andre værdsætter. Kun fire projekter vandt, men konkurrencerne har budt på mange andre spændende projekter, så blot det at blive indstillet er i Anders Stouges optik en pris i sig selv.

Projektet Fremtidens Gårdhave er blandt andet kendetegnet ved, at der i vid udstrækning er anvendt beton med 100 pct. groft genbrugstilslag.

Foto: Mikkel Eye

HER SPILLEDE ALLE MED ÅBNE KORT

Lene Andersen, der er projektleder i Københavns Kommune, har tidligere udtalt til Magasinet Beton, at Fremtidens Gårdhave, der vandt Betoninnovations Prisen, har været et projekt, som alle aktører, inklusive beboerne har haft stor lyst til at deltage i, og at man som bygherre lige fra dets start har gjort en stor indsats for at få styret det ordentligt i mål i henhold til visionerne. Efter prisoverrækkelsen understregede Rikke Høj Eskedal fra rådgiveren WSP Danmark netop samarbejdet som en væsentlig faktor for, at det lykkedes.

Betoninnovations Prisen gik til projektet Fremtidens Gårdhave.

Foto: Torben Eskerod

”Projektteamet var stort, og interessenterne var mange, men alle har spillet med åbne kort, også i forhold til de ændringer, der er sket undervejs, noget vi nok ellers ikke har været så vant til i byggebranchen. Bygherre satte barren højt, og rent faktisk kom det færdige projekt til at indeholde mere genbrugsbeton end oprindelig planlagt, lige som der har været tale om et godt samarbejde omkring udformningen af betonrecepterne”, siger Rikke Høj Eskedal

Betonelement Prisen gik til det maritime skolebyggeri SIMAC.

Foto: Torben Eskerod

BETONELEMENTER PÅ EN NY MÅDE

”En konsekvent og arkitektonisk gennemtænkt anvendelse af betonelementer, der i ét overbevisende greb samler den bærende konstruktion og den rumlige struktur til et spændstigt gitter af søjler og dragere. Facadeplanet er dristigt trukket tilbage, så betongitteret manifesterer sig som det dominerende element også i uddannelsesinstitutionens ydre fremtoning”. Sådan begrundede formand for juryen, Kent Martinussen, arkitekt og adm. dir. i DAC, at SIMAC skulle vinde Betonelement Prisen.

Detailudsnit af SIMAC byggeriet. Enkelheden i den næsten stilladsagtige konstruktion er tydelig.

Foto: Torben Eskerod

Arkitekter på opgaven har været C.F. Møller Architects og EFFEKT Arkitekter, der sammen har skabt et spændende byggeri på havnefronten i Svendborg. Ifølge arkitekt og partner Mads Mandrup Hansen fra C.F. Møller Architects og Sinus Lynge fra EFFEKT Arkitekter har målet været at skabe et levende kantmiljø ud mod havnen, og det er sket ved at konstruere et transparent byggeri i rå betonelementer på en måde således, at man oplever den minimalistisk eksponerede søjle-bjælke konstruktion på samme måde såvel udefra som indefra.

SER ENKELT UD MEN ER KOMPLEKST

”Det har været et projekt, hvor vi i høj grad har genopdaget betonens fantastiske egenskaber, og jeg synes, det er et godt eksempel på, at det er muligt at skabe spændende betonbyggeri i en tidsalder, hvor bæredygtigheden for alvor er kommet i fokus. Vi har virkelig tænkt i optimering, så alt unødvendigt materiale er skrællet af”, siger Mads Mandrup Hansen, og Sinus Lynge føjer til, at konstruktionen reelt blot er en slags stillads, hvor facaden så at sige fletter sig ind gennem konstruktionen.

SIMAC er også et projekt, hvor samarbejdet har været i højsædet, og fra arkitekternes side lyder der stor ros til såvel ingeniører som entreprenører og bygherre for hvem det er lykkedes at forvandle et projekt, der ser enkelt ud, men har været komplekst, fra idé til praksis. På tværs af priserne fornemmer man altså vigtigheden af, at alle løfter i samlet flok, og kigger vi videre mod Nordjylland og vinderen af In-situ Prisen, nemlig Nationalparkcenter Thy, der vandt In-situ Prisen, står vi også med en meget tilfreds bygherre.

Man ser næsten ikke det nye nationalparkcenter i Thy - og det er faktisk hele ideen. På perfekt vis smelter det sammen med landskabet.

Foto: Torben Eskerod

BETONKVALITET MIDT I NATUREN

”Vi har fået alt det, vi gerne ville have, og vi er især glade for, at der ikke er ændret ret meget undervejs i projektet, hvilket betyder, at vores visioner til fulde er blevet opfyldt, siger bestyrelsesformand Torben Juul-Olsen. Per Kruse fra LOOP Architects, der har tegnet projektet, er ligeledes glad og stolt, og han fremhæver især samspillet med naturen, samtidig med, at han understreger, at in-situ var den eneste rigtige måde at løse opgaven på.

Vinderholdet bag In-situ Prisen, der gik til Nationalparkcenter Thy.

Foto: Torben Eskerod

Det samme har dommerkomiteen lagt vægt på, idet man i sin vurdering af vinderprojektet har fremhævet dets rumlige kvaliteter samtidig med, at natur og beton spiller perfekt sammen i et byggeri, der som nationalparkcenter ikke så meget skal opfattes som et museum, men som en introduktion til den omgivende natur. Danmarks første af slagsen kiler sig således nænsomt og næsten usynligt ind i Vesterhavets vindblæste klitlandskab.

Det introverte hus 2

Arkitektstuderende Johan Oliver Dino og Emma Stern Nielsen, Det Kongelige Akademi, Bosætning, Økologi og Tektonik, vandt Betonarkitektur-idéen.

Foto: Torben Eskerod

DE UNGE TEGNER FREMTIDEN

Betonarkitektur-idéen er en konkurrence for arkitektstuderende, hvor hovedmålet er at sætte fokus på, hvorledes beton som både hæderkronet og ofte også udskældte materiale kan indgå i fremtidens byggeri på en nyskabende måde. Med et ord som nyskabende er der i høj grad  lagt op til, at de studerende skal tænke bæredygtigt, men målet er også at tænke i æstetiske baner og at arbejde med, hvorledes beton kan spille sammen med nye typer af materialer.

Vinderprojektet Det Introverte Hus er udarbejdet af arkitektstuderende Emma Stern Nielsen og Johan Oliver Dino, Det Kongelige Akademi, Bosætning, Økologi og Tektonik. De har blandt andet taget udgangspunkt i, at selv gamle industribygninger kan rumme charme og smuk arkitektur, der i det aktuelle projekt med det nedlagte frølager fra Nykøbing Falster gør det særdeles velegnet til at blive konverteret til boliger.

Projektet Det Introverte Hus gentænker anvendelsen af en gammel industribygning på en nyskabende måde.

Foto: Johan Oliver Dino og Emma Stern Nielsen

RÅ BETON OG MASSER AF CHARME

”Projektet vinder for sin poetiske og gennemarbejdede udvikling af en eksisterende bygnings kvaliteter. Det åbner vores syn på de mange udtjente industri- og landbrugsbygninger og præsenterer væsentlig nytænkning inden for de rammer og ressourcer, den eksisterende bygningsmasse udgør”, siger formand for juryen, institutleder Natalie Mossin, Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Teknologi.

”Det er en bygning, der på trods af sit rå udtryk rummer utrolig megen charme, og desuden har vi forholdt os en af tidens tendenser, som går ud på, at det er mere bæredygtigt at renovere end at rive ned og bygge nyt. Det at forstå det eksisterende og udfordre det til nye anvendelsesformål interesserer os meget og er en indikator for, hvor vi er på vej hen som branche”, siger Emma Stern Nielsen og Johan Oliver Dino som to dygtige repræsentanter for den nye generation af arkitekter, der skal være med til at præge fremtidens byggeri.

Henrik Malmgreen
Skrevet af:

Henrik Malmgreen

Relateret indhold