15.05.21 Nyheder

LØFTET BYKVARTER

Tema: Postbyen

I disse år etableres et helt nyt bykvarter i det centrale København på grunden, hvor Postterminalen tidligere lå. Hele kvarteret løftes op på en støbt plint med grønne byrum

Visualisering: Arkitema

“ Postbyen – Copenhagen Central” er navnet på et helt nyt bykvarter, der strækker sig fra den tidligere centralpostbygning i Tietgensgade og ned til DSB-grunden ved Carsten Niebuhrs Gade.

Området, der hidtil har været kendt som Postgrunden, blev i 2015 købt af Danica Pension, der ønskede at bygge et nyt domicil til Danske Bank på grunden. Byggeplanerne omfattede desuden boliger, hotellejligheder og et kontorhus. Lundgaard & Tranberg Arkitekter kom tidligt ind i processen og har udviklet plangrundlag og bygningsdesign for hele det nye kvarter. Den overordnede arkitektoniske vision har været at bringe den omkringliggende by med ind i Postbyen og skabe et nyt bykvarter, der både er inviterende og integreret i den eksisterende by.

Helt fra starten var den mere end 100 år gamle centralpostbygning også nævnt som en del af det nye bykvarter, men den valgte Danica undervejs at sælge til Choice Hotels, der har indrettet det femstjernede Villa Copenhagen i den historiske bygning.

LOKALPLANEN PÅ PLADS

I december 2017 godkendte et flertal i Københavns Borgerrepræsentation den endelige lokalplan for Postgrunden. Planen fastlægger rammerne for at udvikle det nye bykvarter.

Den hævede bypark bliver et helt særligt sted med nye, grønne

forbindelser gennem byen via en plint, der inklusive de nye bygninger vil strække sig over hele Postgrunden.

Vi vil gerne invitere offentligheden op på plinten og ind i det nye bykvarter, siger arkitekt Michael Kvist, der er partner hos Lundgaard & Tranberg.

Det gør vi blandt andet fra Bernstorffsgade, hvor brede landskabstrapper fører op til det hævede byog landskabsrum. Herfra kan man kigge ud over banen og ned mod Kødbyen, forklarer han.

DELT I TRE ETAPER

I oktober 2018 gik totalentreprenør Per Aarsleff i jorden til det, der skal blive Danske Banks nye domicil. Domicilet er den første af de i alt tre etaper, som udviklingen af Postbyen er delt op i.
Danske Banks byggeri kommer til at ligge ud mod Bernstorffsgade, og det skal efter planen stå færdigt i 2023.
Anden etape består af kontorbygningen The Stamp, der er placeret ved Carsten Niebuhrs Gade, samt fire bagvedliggende tårne med boliger og hotellejligheder, et mindre sundhedshus og grønne byrum på den støbte plint. Etapen forventes afsluttet i 2024.
Senest har Danica og DSB Ejendomsudvikling meddelt, at de går sammen om at fuldende Postbyen. Den tredje etape kommer til at rumme almene boliger, studieboliger, udlejningsboliger og liberale erhverv. Der er forventet byggestart i 2024, og arbejdet skal efter planen være afsluttet i 2027. Alle bygninger i Postbyen bliver bæredygtighedscertificeret efter standarderne DGNB og LEED.

PROJEKTET VIDEREFØRES

I september 2019 indgik Danica byggekontrakt på Postbyens etape 2 med KPC København, der valgte Arkitema som rådgiver på arkitektdelen. Det betød dog ikke et brud med det eksisterende plangrundlag og bygningsdesign. Tværtimod.
- Vi har anstrengt os for at videreføre Lundgaard & Tranbergs projekt, siger arkitekt Kim Risager, der er partner hos Arkitema.
- Det er et meget fint projekt set i forhold til den helhed, som det indgår i, og det skal man have respekt for. Så vi har ikke haft behov for at sætte vores fingeraftryk. Desuden lå der en ny lokalplan, og så kan man ikke være bekendt at lave noget helt andet. Det ville være uansvarligt, siger han.
Selv om etape 3 stadig er på udviklingsstadiet, er der stor byggeaktivitet på Postgrunden. Danske Banks domicil har taget form, og arbejdet på etape 2 er kommet godt fra start.

Fakta

I Postbyen skal der bygges i alt 150.000 kvm. plus 90.000 kvm. plint/kælder.
Det nye bykvarter bliver bilfrit.
Der indrettes cirka 1.050 parkeringspladser under plintens dæk.
Det anslås, at mindst 6.000 mennesker kommer til at arbejde i Postbyen.

POSTBYEN – COPENHAGEN CENTRAL

Den første etape er de to bygningskroppe, der udgør Danske Banks nye domicil. Som det fremgår, er de forbundet af en gangbro. Den mindste af bygningskroppene er nabo til den gamle centralpostbygning, hvor der nu er indrettet hotel. Den store bygningskrop ligger på hjørnet af Bernstorffsgade og Carsten Niebuhrs Gade.
Mellem de to bygningskroppe og mellem den mindste bygningskrop og hotellet fører landskabstrapper op til plinten.
Ved siden af den store bygningskrop finder vi kontorbygningen The Stamp i Carsten Niebuhrs Gade, hvor der også indrettes dagligvarebutik.
Bag The Stamp ligger de fire tårne, der omfatter to boligtårne og to sammenhængende hoteltårne.
Den lille runde bygning er et sundhedshus med træningsfaciliteter, terapeuter og café.
De resterende bygninger – markeret i en svagere farvetone – er etape 3, som Danica er i færd med at udvikle sammen med DSB Ejendomsudvikling.

Skrevet af:

Thomas Møller

Relateret indhold