30.10.23 Nyheder

Bag om betonen på Nationalparkcenter Thy

Denne artikel er skrevet af

Fabriksbetonforeningen

En arkitektonisk trædesten til naturen i sandfarvet beton, integreret i klitten med pres fra sand, vind og vejr fra alle sider og få meter fra Vesterhavet. Et udfordrende støbemiljø fortæller rådgiver og betonentreprenør på projektet.

Opstillet forskalling til en af de lange skrå fløjvægge

Foto: HMC Byg og Anlæg

Nationalparkcenter Thy er opført i rå, stedstøbt beton, og netop ”klit-integrationen” med et stort jordtryk og det barske vesterhavsmiljø gjorde ifølge LB Consult og HMC Byg og Anlæg, henholdsvis rådgiver og betonentreprenør på besøgscentreet, beton til eneste mulige materialevalg.

LB Consult var – sammen med arkitektvirksomheden LOOP Architects - med helt fra start i både prækvalifikation, konkurrence og valg af byggesystemet med betonkonstruktioner, fortæller Charlotte L. T. Jakobsen, som var konstruktionsingeniør på projektet.

”Der var hurtigt enighed mellem os og LOOP Architects om, at det rigtige valg til sådan en type byggeri ville være betonkonstruktioner. Beton harmonerede rigtig godt med arkitektens ønsker til bygningens udseende, men var også det oplagte valg af konstruktive hensyn på grund af det hårde klima og indbygning af bygningen i klitten i Thy.”

Klargøring til afforskalling

Foto: HMC Byg & Anlæg

Charlotte L. T. Jakobsen understreger, at parterne hele vejen gennem projektet var meget tro overfor den grundlæggende idé, og at det færdige projekt derfor blev stort set identisk med konkurrenceforslaget.

”Samarbejdet mellem os og arkitekterne var spændende og konstruktivt. Der skulle både tages hensyn til det ønskede udseende, men også til de specielle konstruktive forhold, hvilket lykkes rigtig fint med valget af synlige betonkonstruktioner.” 

HØJE, SYNLIGE STØBNINGER

Støbningerne på besøgscentret var store, især i højden, og det gav nogle udfordringer.

”På støbningen af de lodrette, høje elementer spiller flere aspekter ind i forhold til at få betonen vibreret og fyldt korrekt ud i hele støbeformen. Og arbejdet blev ikke nemmere af, at betonen jo skulle være synlig, og at der derfor var krav til betonens udseende,” påpeger hun.

Det var især de høje, slanke vægge på op til otte meter, som gav en yderligere kompleksitet til støbningen, forklarer Mathias Madsen, afdelingsleder i HMC Byg og Anlæg og projektleder på entreprenørdelen.

Foto af en af de otte meter høje vægge.

Foto: HMC Byg & Anlæg

”Det er simpelthen sværere at anbringe betonen i en homogen masse, når der er to gange armering i en smal væg. Herudover krævede støbearbejdet lidt ekstra planlægning, fordi der skulle støbes en hel væg at starte ud fra for at kunne gå videre med den næste. Man skal starte fra den rigtige ende af for at få det pæneste støbearbejde uden støbeskel.”

KONUSHULLER VAR KARDINALPUNKT

På grund af den rå, synlige beton var det også et kardinalpunkt for arkitekten, at konushullerne skulle sidde bestemte steder. Det krævede ekstra planlægning fra entreprenørens side og samarbejde med arkitekten.

”Konushullerne skulle stemmes af, inden vi støbte, så det havde vi et tæt samarbejde med LOOP Architects om. Vi kommunikerede løbende om placering af indstøbningsdelene, hvor der skulle være stik, hvor der skulle være en skrå overgang, hvor der ikke skulle være konushul og så videre,” lyder det fra Mathias Madsen, der derfor fik udarbejdet tegninger for hver vægstøbning med konushullerne, støbeskel og installationer.”

Montagearbejde af forskalling

Foto: HMC Byg & Anlæg

INSTALLATIONER OG SAND

Men det var indstøbning af el-dåser og rør til elkabler i betonvæggene, som gav de største udfordringer. Primært fordi det er svært at gøre om, når betonen først er støbt og hærdet, og reparationer på betonen vil kunne ses.

”Forberedelsen af installationer i væggene uden at ødelægge noget under forskalling og støbeprocessen krævede stor omhu. Du skal sikre, at stikdåsen sidder helt i lod og helt fast, inden du går i gang, og undervejs mens du støber. Beton er jo tungt, så der kan også ske noget under støbningen, og du skal være sikker på, at betonen er pæn, for du kan ikke reparere på den bagefter. Du skal hele tiden have øje på, hvordan betonen ser ud og arter sig og samtidig lave den nødvendige modtagekontrol,” forklarer Mathias Madsen og indrømmer, at der måtte kasseres et par enkelte støbninger under opførelsen, men at ”det ellers generelt set gik meget tilfredsstillende”.

Herudover gjorde sandmængderne arbejdsdagen ekstra lang og støbearbejdet ekstra tidskrævende.

”Vi startede dagen med at grave sand væk i to timer. Først derefter kunne vi påbegynde støbearbejdet,” griner projektlederen.

”Nogle dage var sandfygningen stå stor, at forskallingerne sandede til i fundamenterne, inden de nåede at få betonen fyldt i. Men altså… det var jo ikke så overraskende, for sådan er vilkårene på en byggeplads ved Vesterhavet.”

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Fakta

Nationalparkcenter Thy består af insitu-støbt beton i ydre vægge og hovedrum, mens vægge og dæk i ’birummene’, kontorer, teknikrum og toiletter, er i betonelementer. I formidlingsrummet har man valgt ribbedæk på grund af det store spænd og den tunge belastning fra sandet ovenpå dækket samt af akustiske hensyn. Betonen blev produceret på Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik, der leverede prøver, inden støbningen gik i gang. Fokus var at skabe en lys, sandfarvet beton, der passede ind i landskabet, men samtidig ikke lignede sand for meget. Væggene fik til sidst en let slibning, så de fik en glat overflade.

Nationalparkcenter Thy vandt tidligere i år Insitu Prisen, hvilket du kan læse mere om her.

Parterne bag projektet  
Bygherre Nationalparkfond Thy
Arkitekt LOOP Architects
Landskabsarkitekter SLA
Rådgiver LB Consult
Entreprenør (beton) HMC Byg & Anlæg
Betonproducent Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik
Placering Nr. Vorupør, Thisted
Færdigt 2021
Birgitte Theresia Henriksen
Skrevet af:

Birgitte Theresia Henriksen

Relateret indhold