05.05.22 Nyheder

NY KONSULENT I BETONELEMENTFORENINGEN

Denne artikel er skrevet af

Betonelement-Foreningen

Nyt fra Betonelement-foreningen

Privatfoto

Tirsdag d. 15. marts startede Marianne Boelskifte som ny chefkonsulent for Betonelement-Foreningen. Marianne, der er cand.mag., har tidligere arbejdet med udvikling og styring af projekter inden for ingeniørfaglige områder, bl.a. hos DTU, Banedanmark og Bygningskultur Danmark.
Mariannes seneste projekt på DTU omhandlede fordele og barrierer for blockchain-teknologien inden for fødevarebranchen, hvor sporbarhed bliver et stadigt vigtigere konkurrenceparameter. I tidligere projekter har Marianne desuden arbejdet med at skabe match mellem SMV’ers konkrete problemstillinger og forskere på DTU. BetonelementForeningen har mange projekter i gang, som kræver et godt overblik og en vedholdende indsats i forhold til at opnå resultater og komme i mål.
Marianne ser frem til at møde medlemmerne og få sat skub i arbejdet i Betonelement-Foreningen igen.


”Jeg glæder mig til at skulle varetage medlemmernes interesser og samarbejde om kommende strategiske indsatsområder og ikke mindst til at besøge medlemsvirksomhederne og se produktionen for at opnå en større viden på området,” siger Marianne Boelskifte.
Mariannes kontaktinfo: 33773660 / marb@di.dk
Vi siger et stort tak til Pernille Nyegaard for fire år som konsulent i Betonelement-Foreningen. Pernille har fået arbejde som seniorkonsulent i Betoncentret på Teknologisk Institut og bliver således i betonbranchen.

INFORMATION OM MONTAGE AF BETONELEMENTER NU PÅ DI BYGGERIS HJEMMESIDE

En ny standard for kontrol med udførelse af alt byggeri er nu udgivet. Betonelementer er allerede omfattet af CE-mærkning i udførelsen, men da der hidtil ikke har været krav til kontrol i forbindelse med montage – altså når betonelementerne sættes sammen – er den nye standard relevant netop til kontrol af dette. I Betonelement-Foreningen har vi udgivet en bulletin om dette, som er skrevet ind i DI Byggeris kvalitetssikringsmateriale og nu findes på DI Byggeris hjemmeside og dermed tilgængeligt for hele byggebranchen. Du finder oplæg til kvalitetsplaner og kvalitetsdokumenter på DI Byggeris hjemmeside under Regler og vejledning/byggeteknik.

Birgitte Theresia Henriksen
Skrevet af:

Birgitte Theresia Henriksen

Relateret indhold