17.01.24 Nyheder

AALBORG PORTLAND BLÆSER FOR ALVOR TIL KAMP MOD CO2

Et nyt pilotanlæg til CO2-fangst samt en klar strategi for såvel produktionsprocesser som produkter om mindre CO2-aftryk skal for alvor gøre cementgiganten klar til den grønne omstilling.

Indvielsen af det nye CO2-fangstanlæg hos Aalborg Portland fandt sted i forbindelse med afviklingen af den tredje udgave af EU-konferencen CCUS Forum i Aalborg. Her var en række beslutningstagere, eksperter, NGO’er og virksomhedsrepræsentanter samlet for at diskutere udrulningen af CCUS-teknologier i Europa.

Foto: Aalborg Portland

I slutningen af november kunne Aalborg Portland indvie et nyt pilotanlæg til CO2-fangst. Formålet er at teste en mere energieffektiv CCUS-teknologi (Carbon Capture Utilization and Storage) samtidig med, at det nye anlæg skal bidrage med essentielle erfaringer forud for en planlagt investering i et anlæg i fuld skala inden 2030. Pilotanlægget er opført i regi af det EU-støttede projektsamarbejde ConsenCUS, som består af en række internationale forskningsinstitutioner og virksomheder.

CO2-fangst er imidlertid kun et ud af flere tiltag, som den store cementproducent foretager med henblik på at reducere CO2-aftrykket markant - både når det gælder produktionsprocesser og produkter. Når Michael Lundgaard Thomsen, der er direktør for Corporate Affairs, kigger i krystalkuglen, kan han således allerede i dag ane konturerne af nye cementtyper, der vil være om ikke helt så næsten emissionsfrie.

FUTURECEM FOR FREMTIDEN

”I dag har vi vores FUTURECEM cement, der allerede for nærværende har et 30 pct. lavere CO2-aftryk sammenlignet med konventionel cement. Den teknologi, vi benytter i FUTURECEM, kommer til at danne fundament for yderligere udvikling af nye cementtyper, og jeg er ret sikker på, at vi nok skal nå i mål med vores ambition om at kunne tilbyde cement, der er CO2-neutral,” siger Michael Lundgaard Thomsen.

Sidste år offentliggjorde Aalborg Portland en opdateret version af koncernens klimahandlingsplan, og i den hævede man ambitionsniveauet således, at det kom til at matche Danmarks klimamålsætning om en 70 pct. reduktion i udledningen af drivhusgasser i 2030 sammenlignet med 1990. Aalborg Portland har primært fokus på Scope 1, det vil sige direkte udledning fra virksomheden, herunder udledning fra de produktionsmæssige processer.

Hans Kongelige Højhed Kronprinsen, nu Kong Frederik den X, EU’s energikommissær Kadri Simson samt klima- energi- og forsyningsminister Lars Aagaard var blandt gæsterne, der markerede indvielsen af det andet pilotanlæg til CO2-fangst hos Aalborg Portland.

Foto: Aalborg Portland

CO2-REDUKTION PÅ 1,6 MIO. TONS

”I runde tal har vi ifølge vores klimahandlingsplan forpligtet os til at reducere CO2-udledningen med 1,6 mio. tons således, at vi maksimalt udleder 600.000 tons om året i 2030. Det svarer til en reduktion på 73 pct. sammenlignet med vores udledning i 2021. Det nye pilotanlæg til CO2-fangst skal fange mindst 400.000 tons CO2 i 2029, og på sigt er potentialet i et anlæg i fuld skala endda endnu større,” uddyber Michael Lundgaard Thomsen.

Aalborg Portland indledte de første forsøg med fangst af CO2 fra fabrikken i Aalborg i 2022, hvor man etablerede det første pilotanlæg i samarbejde med DTU. Det skete med støtte fra Innovationsfonden under projektnavnet CORT, så det nye anlæg er det andet af slagsen. Ifølge Michael Lundgaard Thomsen kommer Aalborg Portland de kommende år til at investere yderligere i CO2-fangst, fordi teknologien spiller en nøglerolle i forhold til produktionen af fremtidens cement.

FOKUS PÅ PROCESSER OG PRODUKTER

Aalborg Portland arbejder dog ikke kun med CO2-fangst i bestræbelserne på at reducere klimaaftrykket. Man arbejder også på at reducere aftrykket fra såvel brændsler og materialer. Halvdelen af virksomhedens udledninger kommer fra de fossile brændsler, og den anden halvdel kommer fra procesudledning i materialerne. Begge steder er der ifølge Michael Lundgaard Thomsen ligeledes mulighed for at gøre en forskel. F.eks. ved at anvende affaldsbiomasse som brændsel, hvilket har en høj prioritet.

”Vi har også mulighed for at anvende naturgas, der jo i EU-regi er defineret som et grønt brændstof, og alene ved at skifte fra kul, som for nærværende er vores primære brændselskilde, til naturgas kan vi med den samme brændværdi spare 40 pct. på CO2-udledningen,” forklarer Michael Lundgaard Thomsen, som endvidere fremhæver biogas som en interessant brændselskilde. Alene ved brændselsomstilling vurderer han, det er muligt at spare i omegnen af 900.000 mio. tons CO2.

Aalborg Portland indledte de første forsøg med fangst af CO2 fra fabrikken i Aalborg i 2022, hvor man etablerede det første pilotanlæg i samarbejde med DTU. Det skete med støtte fra Innovationsfonden under projektnavnet CORT, så det nye anlæg er det andet af slagsen.

Foto: Aalborg Portland

MANGE NYE PRODUKTER PÅ VEJ

Nogle vil måske spørge, om man ikke kan anvende el som brændselskilde, men rent produktionsteknologisk er det ikke en mulig vej at gå. Kridt er som bekendt en af de væsentlige bestanddele i produktionen af cement, og selvom man godt kan skabe den nødvendige temperatur på 900 grader med en el-ovn, mangler et væsentligt element, nemlig en lyskilde - en procesmæssig nødvendighed under forbrændingen - som de andre typer af brændstoffer muliggør.

Hvad der kommer til at ske på sigt, kan være svært at spå om, men Michael Lundgaard Thomsen skønner, at i 2030 vil cirka 300.000 tons af Aalborg Portlands CO2-reduktion komme fra produktion af nye produkter, hvor fællesnævneren på sigt er erstatte kridt med andre materialer. Faktum er nemlig, at mere end 50 pct. af CO2-udledningen kommer fra kridt, der frigiver store mængder naturligt bundet CO2, når det varmes op som en del af produktionsprocessen.

HOLDER ØJE MED OMVERDEN

”Nu forholder det sig således, at cement er uundværligt i byggeriet og indgår i en lang række byggerier og projekter, hvor styrke og holdbarhed er altafgørende. Blandt andet derfor har vi sat os et ambitiøst klimamål, der skal bidrage til en dansk cementproduktion med et af de laveste CO2-aftryk i verden, forklarer Michael Lundgaard Thomsen. Han og den øvrige ledelse holder dog også et vågent øje med, hvad der sker andre steder i beton- og byggebranchen. Han siger:

”Ifølge et skøn ud fra data indsamlet i Dansk Beton anvendes mellem 50 og 60 pct. af den beton, der bliver brugt i dag, enten i jorden eller på jorden, f.eks. til fundamenter og lignende, hvor kravene til styrke og holdbarhed i nogle tilfælde er højere end nødvendigt. Der er imidlertid også masser af steder i en konstruktion med lavere krav, hvor det er muligt enten at bruge mindre beton eller at bruge beton med et mindre cementindhold. Jeg tror dog, at det vil kræve et ændret mindset i værdikæden,” siger altså Michael Lundgaard Thomsen.

Ifølge Aalborg Portlands direktør for Corporate Affairs i Norden og de baltiske lande, Michael Lundgaard Thomsen, vil man byde ind på den pulje til udvikling af anlæg til CO2-fangst, som staten åbner op for til sommer. Målet er at have et anlæg i fuld skala i drift i 2030.

Foto: Aalborg Portland

SAMME KRAV TIL ALLE MATERIALER

Med det mener han, at hvis der for alvor skal fokus på materiale- og konstruktionsoptimering, kræver det, at byggebranchen er indstillet på at honorere ingeniørerne og byggerådgiverne bedre. Som det er i dag, er det langt hen ad vejen ”business as usual”, altså at man rutinemæssigt bygger efter kendte og gennemprøvede principper, der er nemme og har fokus på omkostningerne, men som med laveste fællesnævner måske ikke er de mest optimale set med klima- og miljøbrillerne på.

”Jeg er sikker på, at cement og beton har en fremtid i byggeriet. Men vi er også opmærksomme på den forskning, der går i retning af at kigge på nye teknologier og materialer, som på sigt måske kan blive en konkurrent til cement. Det har vi intet imod, for det tror jeg kan være med til at differentiere beton til forskellige formål. Blot vil jeg sige, det er vigtigt, at man i den danske betonbranche fastholder ensartede krav til test, dokumentation og afprøvning af alle materialer,” slutter Michael Lundgaard Thomsen.

Relateret indhold