11.12.23 Nyheder

HER HANDLER GRØN BETON OM FARVEN GRØN

Beton behøver langt fra altid være grå. Der er masser af spændende muligheder i at tænke i farver. Det har energiselskabet EWII gjort i samarbejde med Aarhus Cementvarefabrik og tegnestuen RUM i forbindelse med udviklingen af et nyt koncept til selskabets ladestationer.

Den grønne betonbelægning signalerer, at her er sikkert at færdes til fods i et område, der er adskilt fra den kørende trafik. Her kan man altså gå langs den cirkulære trækonstruktion og derfra bevæge sig ud i den anlagte have, der hører til ladestationen.

Foto: RUM

I en tid, hvor salget af el- og hybridbiler nu har passeret salget af benzin- og dieselbiler, siger det sig selv, at behovet for ladestandere vokser. Som svampe på en fugtig skovbund skyder de op rundt omkring i landskabet, både i form af enkeltstandere på arealer, der allerede er defineret til parkering eller opladning, og i klynger, hvor de visuelt markerer sig samlet og signalerer en given leverandørs identitet.

Det er meget forståeligt, for ganske som vi som bilister har vores præferencer for bestemte leverandører af traditionelt brændstof, gør det samme sig gældende, når vi skal vælge leverandør af strøm til vores el- eller hybridbil. En af de leverandører, der har taget opgaven seriøst, er energikoncernen EWII, der netop i denne uge har indviet en helt ny ladestation med 16 standere ved Københavns Lufthavn.

EN GRØN SIGNATURSTI VISER VEJEN

Selve konceptet er udviklet i samarbejde mellem EWII samt tegnestuen RUM, og målet har været at udvikle et skalerbart designkoncept til offentlige ladestationer, som på sigt skal spredes ud til andre steder i landet også. Det bryder med den traditionelle opfattelse af det at lade sin bil, idet målet har været at skabe en brugeroplevelse, hvor der ikke blot har været fokus på selve ladefunktionen, men også en designmæssig dagsorden.

”Her er der så at sige også plads til mental opladning, hvilket er indtænkt i designet, idet der er indrettet opholdsområder langs cirklens hegn med informationstavler og indbyggede siddepladser. Derudover er der etableret en cirkelformet have med borde- og bænkesæt. Alle opholdsområder kan tilgås via en grøn signatursti, som opfordrer bilisten og eventuelle passagerer til at finde vej til de mentale åndehuller,” forklarer arkitekt Jacob Ulvsrod Sørensen fra RUM.

Konceptet er udviklet i samarbejde mellem EWII og tegnestuen RUM over de seneste par år og skal på sigt bredes ud til resten af landet. Fra jorden og op er der tale om en trækonstruktion, hvor de grønne ringe i loftet visuelt spiller sammen med de grønne betonfliser.

Foto: RUM

MÅSKE MERE FOKUS PÅ FARVET BETON

Den grønne signatursti består af indfarvede betonfliser, som er leveret af Aarhus Cementvarefabrik, og ifølge Jacob Ulvsrod Sørensen har det været interessant at arbejde med indfarvet beton, hvilket ikke er hverdag for tegnestuen. Som kreativ leder har han haft ansvaret for design og konceptudvikling af projektet, mens kollegaen Jesper Asferg Scheel har været sagsarkitekt på opgaven.

”Vi er vant til at arbejde med forskellige nuancer af grå i beton, men ønsker om et design, hvor indfarvet beton indgår, møder vi ikke så tit,” siger Jesper Asferg Scheel, mens Jacob Ulvsrod Sørensen føjer til, at man bestemt ikke er blevet afskrækket. Tværtimod kan han godt forestille sig, at man på tegnestuen i fremtiden måske vil kigge mere i den retning, nu hvor man er blevet bekræftet i, at projektet har kunnet lade sig realisere.

BETONFLISERNE ER GENNEMFARVEDE

”Udfordringen i dette projekt har nemlig været, at vi skulle ramme en grøn farve, der matcher EWII’s logo, og derfor har det været et kommercielt ønske, som har været lidt atypisk i forhold til vores normale tilgang til arkitektur,” uddyber Jacob Ulvsrod Sørensen. Udover at ramme logofarven har man også skullet sikre sig, at betonfliserne i videst mulige omfang er farvebestandige således, at den grønne farve ikke falmer.

Samlet set dækker den første EWII ladestation ved Københavns Lufthavn 975 kvm. Konceptet indebærer blandt andet en tilhørende have med belægning i grå betonfliser, der rent overflademæssigt matcher de grønne.

Foto: RUM

Ifølge Jesper Asferg Scheel har man i den sammenhæng stolet på producenten, altså Aarhus Cementvarefabrik, og herfra forklarer direktør Jørgen Lauritsen, at fliserne er gennemfarvede med henblik på at sikre den bedst mulige farveægthed. Han fortæller videre, at selv om det måske ikke er så tit, man møder farvet beton i bybilledet eller landskabet, er det faktisk noget, man jævnligt arbejder med.

HAR LEVERET BLÅ FLISER TIL EN KIRKE

”Jeg kan blandt andet nævne et eksempel, hvor vi blev bedt om at levere blå fliser til en kirke, så helt usædvanligt er det ikke,” siger Jørgen Lauritsen. Hvis man går med ønsker om indfarvet beton, skal man dog være klar over, at især de grønne og de blå farver er de dyreste, hvilket skyldes en højere pris på disse pigmenter.

Omkring det konkrete EWII projekt forklarer han, at der har været tale om en spændende opgave, hvor både indfarvning og flisernes geometri var en udfordring. EWII’s ladestationer er nemlig udformet i et cirkelformet design, hvilket ifølge Jørgen Lauritsen krævede en del beregninger for at få det hele til at passe sammen.

I øvrigt kan nævnes, at RUM har bestræbt sig på at skabe et udpræget skandinavisk udtryk, hvor enkelhed, lys og naturlige materialer er gennemgående træk. Den cirkelformede konstruktion er beklædt med træ, og de overdækkede ladepladser samt opholdsområderne har fået sedumtag.

Henrik Malmgreen
Skrevet af:

Henrik Malmgreen

Relateret indhold