11.12.23 Nyheder

DEBUT TIL VIDEREUDVIKLET VERSION AF FUTURECEM

Byggeriet Nærheden i Hedehusene er det første danske byggeri, hvor der er anvendt såvel huldæk som vægelementer, der er produceret med en videreudviklet version af FUTURECEM, som når fuld styrke 15-20 pct. hurtigere.

Huldækelementer produceret med den videreudviklede udgave af FUTURECEM monteres her på byggeriet Nærheden i Hedehusene.

Foto: Henrik Malmgreen

Udviklingsarbejdet med at skabe recepter til nye typer af beton med et mindre CO2-aftryk, der ikke belaster klimaet i samme grad som de kendte typer, fortsætter ufortrødent. Blandt andet i rammerne af det såkaldte CALLISTE-projekt, og i 2021 lancerede Aalborg Portland, der deltager i arbejdet, deres FUTURECEM-cement, som ikke blot reducerer det eksisterende CO2-aftryk med op til 30 pct., men også har samme styrke som traditionel cement.

Men træerne vokser som bekendt ikke ind i himmelen, og en af udfordringerne ved beton med FUTURECEM er, at den er længere tid om at nå den ønskede styrke end de kendte betontyper. Derfor fortsætter arbejdet med at justere FUTURECEM med henblik på at opnå en høj tidlig styrke i betonen samtidig med, at man naturligvis også arbejder på at mindske CO2-aftrykket endnu mere i forhold til den FUTURECEM, der i dag er kommercielt tilgængelig.

DEBUT FOR VIDEREUDVIKLET VERSION

For nylig fik en videreudviklet udgave af betonen sin debut i et dansk byggeri, nemlig Nærheden ved Hedehusene, hvortil CRH Concrete har leveret såvel huldæk som vægelementer til en del af byggeriet. Denne videreudvikling af den oprindelige FUTURECEM udmærker sig primært ved at have en hurtigere styrkeudvikling, men Group Sustainability Director Jesper Sand Damtoft fra Aalborg Portland understreger, at den endnu ikke er kommercielt tilgængelig.

Elementerne er produceret af CRH Concrete, og det er første gang, at den videreudviklede udgave af FUTURECEM anvendes i et dansk byggeri.

Foto: Henrik Malmgreen

”Det er klart, at vi i regi af CALLISTE-projektet kontinuerligt arbejder på at gøre vores FUTURECEM bedre, både når det gælder styrkeudviklingen, og når det gælder en yderligere reduktion af CO2-aftrykket, men i forhold til den videreudviklede udgave af FUTURECEM, som er anvendt i visse af elementerne til Nærheden, er vi stadig på det eksperimentelle niveau, og vi skal følge erfaringerne nøje,” fortæller Jesper Sand Damtoft.

NÅR NU FULD STYRKE HURTIGERE

Det er som nævnt CRH Concrete, der har produceret såvel huldæk som vægelementer, og selv om man allerede har anvendt den kommercielt tilgængelige udgave af FUTURECEM til andre dele af byggeriet i Hedehusene, er det første gang, at den opdaterede version er anvendt i et konkret projekt. Da Aalborg Portland kun har arbejdet på at opnå styrken hurtigere og ikke har pillet ved den øvrige sammensætning af cementen ligger den i samme klassificeringsklasse.

”Sammensætningen er altså grundlæggende den samme, og basalt set udvikler beton med kalcineret ler en fin styrke. Udfordringen har imidlertid været, at sammenlignet med en traditionel betontype tager processen frem mod fuld styrke længere tid. Derfor har Aalborg Portland justeret på reaktiviteten af klinkerandelen, hvilket efter mit bedste skøn har reduceret tidsfaktoren med mellem 15 og 20 pct,” siger Lars Reimer, der er teknisk chef hos CRH Concrete.

Den videreudviklede udgave af FUTURECEM udmærker sig ved at nå fuld styrke hurtigere end den, der er kommerciel tilgængelig i dag.

Foto: Henrik Malmgreen

FREMTIDEN TEGNER RIGTIG GODT

Her vil man gerne kunne køre på en 1-døgns produktionscyklus således, at man kan afforme elementerne relativt hurtigt, og når det gælder vægelementer, er det da heller ikke noget problem nu, hvor tidsfaktoren er mindsket. Lidt anderledes forholder det sig med huldæk, som gerne skal have opnået en styrke på 30-34 MPa, inden de afformes. Ellers er linerne ikke støbt ordentligt sammen med betonen, når de kappes.

”Derfor er vi stadig nødt til at bruge lidt ekstra tid i produktionen på huldæk,” siger Lars Reimer videre. I hans optik ser fremtiden dog lys ud, og det samme gør den for Søren Lundsted Poulsen fra Teknologisk Institut, der er projektleder for CALLISTE-projektet. Han fortæller, at man netop er trådt ind i dets sidste år, og at man sammen med det fortsatte udviklingsarbejde nu for alvor skal til at evaluere erfaringerne.

TESTRESULTATER TEGNER LOVENDE

”Indtil videre synes jeg imidlertid, at de foreløbige resultater virker lovende, men det er først nu, vi for alvor kan vurdere de fuldskalaelementer, vi har arbejdet med i felten. Dog synes styrken god, ligesom en FUTURECEM-baseret beton er fin og nem at arbejde med,” siger Søren Lundsted Poulsen. Han understreger, at CALLISTE-projektet kører ad to spor, hvor det ene går fortsat ud på at opnå høj styrke hurtigere, mens det andet går ud på at reducere CO2-aftrykket.

Det er FB Gruppen, der er bygherre på byggeriet Nærheden i Hedehusene. Her er der tidligere anvendt elementer produceret med den kommercielt tilgængelige version af FUTURECEM.

Foto: Henrik Malmgreen

”Den hurtigere styrkeudvikling er det nye i den opgraderede version af FUTURECEM, idet klinkersammensætningen er optimeret rent kemisk. Cementklassificeringsmæssigt er der imidlertid ingen ændringer set i forhold til den kommercielt tilgængelige version. Det betyder, at der ikke har været nogen restriktioner i forhold til det at anvende den opdaterede version på byggeriet i Hedehusene,” siger Søren Lundsted Poulsen videre.

SKAL NU KIGGE PÅ CO2-AFTRYKKET

Nu forholder det sig imidlertid således, at innovation kigger fremad, mens regulering kigger bagud, så når først man i CALLISTE-projektet for alvor begynder at arbejde videre med at erstatte cementklinker med en højere procentdel af kalcineret ler samt kalksten, siger det sig selv, at når man kommer op i en højere erstatningsgrad, skal FUTURECEM revurderes rent klassificeringsmæssigt, idet man muligvis kommer uden for den gældende betonstandard.

”Det bliver så vores opgave at producere det fornødne dokumentationsgrundlag og monitorere de forsøg, der på sigt skal bane vejen for en godkendelse til kommercielt brug. Den udgave af FUTURECEM, som Aalborg Portland bragte på markedet for et par år siden, er optimeret til færdigblandet beton og in-situ støbning, men jeg ser gode muligheder for fremtiden, når det gælder øget anvendelse til betonelementer og betonvarer også,” slutter Søren Lundsted Poulsen.

Henrik Malmgreen
Skrevet af:

Henrik Malmgreen

Relateret indhold