26.06.23 Nyheder

STORT POTENTIALE I GENBRUG AF HELE BETONELEMENTER

I Danmark genanvendes eller nyttiggøres mere end 90 pct. af betonen fra nedrevne bygninger og anlægskonstruktioner. Det sker som oftest ved nedknusning, hvor betonen erstatter sand og sten. Men med mere genbrug af præfabrikerede betonelementer er der yderligere mulighed for at spare vigtige ressourcer.

(P)RECAST-projektet, gør det muligt at genbruge hele, præfabrikerede betonelementer fra eksisterende bygninger som bærende konstruktioner i nyt byggeri. De kan med fordel adskilles, nedtages og genbruges direkte i nye byggerier i stedet for nedknusning.

Foto: Adobe Stock

Nyttiggørelse, genanvendelse og genbrug er flere sider af samme sag, når det handler om at udnytte vores ressourcer bedre. Genanvendelse er f.eks., at beton nedknuses og anvendes som tilslag i produktion af ny beton, og nyttiggørelse er, når den nedknuste beton anvendes som ubundne bærelag under veje og pladser, hvilket er en proces, som er kendt og flittigt anvendt. Genbrug derimod er f.eks., når et betonelement nedtages helt og får nyt liv som bærende konstruktion i et nybyggeri, men den metode er ikke så anvendt.

Den er imidlertid så småt ved at vinde gehør i branchen. Det miljømæssige potentiale kan formentlig blive mindst lige så interessant, som når beton nedknuses og genanvendes eller nyttiggøres, men når vi taler genbrug, melder en række problemstillinger sig. Blandt disse er eksempelvis, hvorledes det er muligt at dokumentere styrke og holdbarhed, når et betonelement genbruges i en bærende konstruktion.

Samarbejde med hele værdikæden

På Teknologisk Institut driver man netop nu et projekt, der skal være med til at belyse mulighederne for langt højere grad af genbrug af betonelementer. Det er det såkaldte (P)RECAST-projekt (Reuse of Precast Concrete Elements), hvor formålet er at løse udfordringerne for genbrug gennem hele værdikæden.

Katja Udbye Christensen har i et debatindlæg tidligere skrevet, at genbrug af betonelementer er den mindst udbredte af de cirkulære løsninger, hvilket blandt andet skyldes den kompleksitet, der er forbundet med direkte genbrug samt manglende lovgivning og standardisering.

Foto: Teknologisk Institut

Katja Udbye Christensen fra Teknologisk Institut er projektleder, og hun fortæller, at i forbindelse med (P)RECAST-projektet er man ved at nå dertil, at man efter sommerferien vil kunne dele de første foreløbige resultater med aktører uden for projektet med henblik på at få feedback og sikre opbakning til de udviklede løsninger.

Elementerne kan leve længere

”Vi er nået ganske langt i forbindelse med en række anbefalinger til udbudsmateriale til brug for bygningsejere, der ønsker betonelementer nedtaget i hel tilstand, og disse er vi spændte på at få reaktioner på. Desuden planlægger vi en demonstration i samarbejde med AP Ejendomme, der er en af vores projektpartnere”, forklarer Katja Udbye Christensen.

En af de andre projektpartnere er GXN Innovation, og herfra har man i forbindelse med projektets opstart tidligere udtalt, at betonelementer med fordel kan adskilles, nedtages og genbruges i nye byggerier i stedet for at blive nedknust. Dermed bevares elementernes funktion samtidig med, at både ressourceforbruget og CO2-udledningen reduceres. Nedrivning af betonbygninger foretages nemlig ofte på baggrund af ændrede behov, hvorfor betonelementerne på nedrivningstidspunktet kan have lang restlevetid.

Et eksempel på friskæring af et betonelement inden nedtagning. Billedet er fra nedtagningen af dele af IKEA Gentofte.

Foto: IKEA

Ændrede forhold i samarbejdet

Katja Udbye Christensen har tidligere i et debatindlæg i mediet Ing/Buildingtech skrevet, at genbrug af betonelementer er den mindst udbredte af de cirkulære løsninger for beton, hvilket som nævnt blandt andet skyldes den kompleksitet, der er forbundet med genbrug samt manglende lovgivning og standardisering på området. I (P)RECAST-projektet kigger man derfor også på samarbejdet mellem arkitekterne, ingeniørerne og entreprenørerne. I forhold til anvendelse af nye betonelementer stilles der nemlig større krav til koordinering, når betonelementer skal genbruges.

Når der anvendes nye betonelementer kan man så at sige vælge frit på alle hylder, mens anvendelse af nedtagne betonelementer mere har form af en bunden opgave, hvor man også skal vurdere, hvorvidt de vil være tilgængelige for byggeriet til rette tid, i rette mængde, form og type. Der er med andre ord ikke de samme muligheder for at påvirke byggeriet som, når der anvendes nye elementer.

Samme krav men nye paradigmer

”Desuden er der problematikken omkring, hvordan vi kan dokumentere kvaliteten af et genbrugt betonelement. Udfordringen er, at i forbindelse med anvendelse af nye betonelementer foreligger en del af dokumentationen i forbindelse med produktionsprocessen, som er med til at underbygge og verificere betonelementernes egenskaber. Det vil sige, at man f.eks. kender betonrecepten, man har kendskab til de materialer, der indgår i betonen, og der er helt styr på kontrol af armering samt styrketest” uddyber Katja Udbye Christensen. Hun fortsætter:

Et eksempel på et betonelement, der nedtages helt fra en eksisterende bygning. Billedet er fra nedtagningen af dele af IKEA Gentofte.

Foto: IKEA

Her kan du se genbrug i praksis

Man vil kunne stifte nærmere bekendtskab med de foreløbige resultater af (P)RECAST-projektet under UIA World Congress of Architects, der afvikles i København fra den 2. til den 6. juli. Her skal der nemlig opføres en pavillon, hvor der anvendes genbrugte betonelementer. Arbejdet begyndte allerede sidste år med design samt statiske beregninger. Godt nok er der kun tale om en fysisk mindre demonstration af mulighederne, men pavillonen vil trods alt fungere som en showcase.

Dette er projektets formål

(P)RECAST-projektets formål er at udvikle det teknologiske og dokumentationsmæssige grundlag for, at præfabrikerede betonelementer kan genbruges som bærende konstruktioner i nyt byggeri. Det gøres igennem en række delmål, herunder:

  • Udvikling af paradigmer, der sikrer, at genbrugte betonelementer kan leveres i den krævede kvalitet via nye metoder til omhyggelig nedtagning og metoder til dokumentation af de nødvendige egenskaber, herunder bæreevne og teknisk kvalitet.
  • Udvikling af metoder, der muliggør genbrug af betonelementer som bærende konstruktioner gennem udvikling og dokumentation af nye samlingstyper og nye måder til at inkorporere genbrugte betonelementer i det statiske system.
  • Udvikling af nye metoder til indbygning af genbrugte betonelementer i nybyggeri blandt andet gennem en række cases, der skal være med til at sikre beregning af pålidelige miljødata samt forretningsudvikling hos alle industrielle partnere.

I projektet deltager Teknologisk Institut (projektleder), Aarhus Universitet, GXN Innovation/3XN, Per Aarsleff, Søndergaard, G. Tscherning, COWI, Peikko Danmark, Hi-Con, AP Ejendomme, Brabrand Boligforening, Fonden Dansk Standard og Dansk Beton. Projektet er en del af Bæredygtig Beton initiativet og er støttet af MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram under Miljøministeriet). Læs mere på Bæredygtig Beton initiativets hjemmeside.

Henrik Malmgreen
Skrevet af:

Henrik Malmgreen

Relateret indhold