07.02.23 Nyheder

PORT OF AALBORG TÆNKTE I NYE BETONBANER OG SPAREDE MASSER AF CO2

Da Port of Aalborg skulle igangsætte arbejdet med det første nye kajbyggeri i 30 år, valgte man i stedet for en klassisk entreprisemodel en såkaldt partnermodel, hvor man undervejs har udviklet løsningens endelige udformning i tæt samarbejde med betonleverandøren Unicon. Det har blandt andet resulteret i en ganske markant reduktion af CO2-aftrykket på projektet.

Oven på spunsen er der støbt en betonkappe, som er direkte eksponeret mod saltvand, så her er der valgt en 40 MPa beton, mens man længere inde i konstruktionen har valgt en 35 MPa beton. Det er blot en af flere faktorer, der er med til at reducere CO2-aftrykket.

Foto: Port of Aalborg

Hos Port of Aalborg tager man begrebet bæredygtighed særdeles seriøst. Havnen er nemlig miljøcertificeret efter ISO-14001 standarden, hvilket betyder, at den grønne omstilling er styrende for alle aktiviteter samt, at man arbejder ud fra FN’s 17 verdensmål. Det betyder endvidere, at man deltager i såvel en række nationale som internationale partnerskaber med henblik på at understøtte den grønne omstilling.

Netop partnerskaber er ligeledes essentielle i den daglige udvikling af havnen, så da man i slutningen af januar kunne læse et debatindlæg i Ingeniøren med titlen ”Hvorfor skal anlægsbranchen ikke bidrage til den globale CO2-reduktion”, var det ikke tilfældigt, at Port of Aalborg var afsender sammen med både Per Aarsleff og COWI. Netop disse to firmaer har nemlig spillet en væsentlig rolle i den nylige udvidelse af havnen.

 

Fra venstre ses Casper Holmgaard Jensen, Leading Project Manager i COWI, Patrick Justesen, Senior Project Manager I Per Aarsleff samt Brian Dalby Rasmussen, Project Manager i Port of Aalborg. I tæt samarbejde med betonleverandøren Unicon er det lykkedes at reducere CO2-aftrykket fra kajudvidelsen markant.

Foto: Port of Aalborg

Partnere lige fra begyndelsen

Der er tale om en kajforlængelse på 100 meter i Østhavnen samt etablering af et tilhørende terminalområde på i alt 27.800 kvadratmeter, så der er ikke alene tale om en stor udvidelse, men også det første byggeri af en ny kaj i 30 år. Man kunne have været fristet til at vælge en klassisk entreprisemodel, men i stedet gik man efter en såkaldt partnermodel, hvor man undervejs har udviklet løsningens endelige udformning.

”Det er måske lidt meget sagt, at vi har lagt asfalten, mens vi kørte, men ikke desto mindre er det et faktum, at der har været god plads til at træffe beslutninger undervejs. Målet har nemlig været i videst mulige omfang at reducere CO2-aftrykket for projektet, og det er lykkedes gennem et tæt samarbejde med såvel entreprenøren Per Aarsleff som vores rådgiver COWI og Unicon, der har leveret betonen”, siger projektleder fra Port of Aalborg, Brian Dalby Rasmussen.

Gode erfaringer bæres videre

Patrick Justesen, der er projektleder i Per Aarsleff er ganske enig, og han fremhæver blandt andet den fremsynethed, som Unicon har udvist for så vidt angår valg af betontyper og villigheden til at tilpasse betonrecepterne til den konkrete opgave. Her tænkes især på sådan noget som type og mængden af cement, mængden af flyveaske, tilslagets maksimale kornstørrelse samt ikke mindst kravene til betonens styrkeudvikling.

Hvis man skal prøve noget nyt, kræver det risikovillighed, og det er måske ikke lige det, bygge- og anlægsbranchen er mest kendt for. Men i forbindelse med kajudvidelsen i Aalborg er det ikke desto mindre lykkedes at reducere projektets CO2-aftryk med 40 pct., hvis alle parametre regnes med, og ifølge Patrick Justesen fra Per Aarsleff har erfaringerne været så gode, at de nu bliver båret videre til andre projekter, blandt andre infrastrukturprojekterne Ny Ellebjerg Station og Femern Bælt forbindelsen.

Ud over kajudvidelsen har man etableret et tilhørende terminalområde på i alt 27.800 kvadratmeter, Man kunne have været fristet til at vælge en klassisk entreprisemodel, men i stedet gik man efter en såkaldt partnermodel, hvor man undervejs har udviklet løsningens endelige udformning.

Foto: Port of Aalborg

Der skrues på alle knapper

”Projektet har vist, at der er rigtig mange knapper at skrue på, når man går sammen i en tidlig fase med ønsket om at reducere CO2-aftrykket. Det siger sig selv, at vi som havn befinder os i et ganske udsat miljø, hvor vejr, vind og ikke mindst saltvand stiller store krav til betonens robusthed, men jo mere modstandsdygtig en beton, man vælger, jo større bliver miljøbelastningen. Derfor har vi visse steder i konstruktionen reduceret fra styrke 40 MPa til 35 MPa”, forklarer Brian Dalby Rasmussen.

Oven på spunsen er der støbt en betonkappe, som er direkte eksponeret mod saltvand, så her er der valgt en 40 MPa beton, mens man længere inde i konstruktionen har valgt en 35 MPa beton. Det er blot en af flere faktorer, der er med til at reducere CO2-aftrykket. En anden er tidspunktet for, hvornår betonens slutstyrke opnås. Her har 28 døgns styrken ikke været designgrundlaget, idet 56 døgns styrken har været fuldt ud tilfredsstillende.

En skræddersyet løsning

”Det har ligeledes været med til at sænke miljøbelastningen, og det samme har reduktion af cementmængden til fordel for højere tilsætning af flyveaske. Desuden konstaterede Unicon, at støbeopgaven gav mulighed for at øge størrelsen af kornene i tilslaget, så alt i alt har vi på flere punkter fået skræddersyet en løsning, der ikke blot passer perfekt til opgaven, men også er til gavn for miljøet”, forklarer Brian Dalby Rasmussen.

Det er kajen i den østlige ende af Port of Aalborg, der er blevet forlænget med 100 meter. Det er det første byggeri af en ny kaj i 30 år, og da havnen er miljøcertificeret efter ISO-14001 standarden, stillede man store krav til reduktion af CO2-aftrykket.

Foto: Steen Lee Christensen

Projektet har haft et budget på 28 mio. kroner, og udvidelsen venter nu blot på, at de første lejere melder sig på banen således, at man kan komme i gang med belægningsarbejdet samt den nødvendige infrastruktur i form af kloak, vand, el og belysning. Produktchef Jørgen Schou fra Unicon kigger også med tilfredshed tilbage på et projekt, hvor samarbejde på tværs af værdikæden har været med til at bane vejen for en CO2-reduktion.

Ifølge produktchef Jørgen Schou fra Unicon har man på flere områder tænkt ud ad boksen for at leve op til de krav, Port of Aalborg stillede for så vidt angik bæredygtigheden i projektet.

Foto: Jakob Lerche

Måtte tænke ud af boksen

”Hos Port of Aalborg ønskede man at lave en kajudvidelse, hvor man som bygherre ønskede at skubbe til grænserne for mere bæredygtige løsninger uden at gå på kompromis med kvaliteten. Man laver dog ikke nyskabende løsninger ved at gøre, som man plejer, så i dette projekt gik vi allerede i den tidlige projektfase sammen på tværs af værdikæden for at tænke ud af boksen”, forklarer Jørgen Schou.

Et referencescenarie blev etableret i henhold til de løsninger, man tidligere havde anvendt på lignende projekter, og gennem input fra alle parter blev der optimeret til en mere bæredygtig løsning. Resultatet blev en estimeret CO2-reduktion på 40 pct. i forhold til referencescenariet, hvilket svarer til en besparelse på ca. 26,2 tons CO2-eq. fordelt på ca. 195 kubikmeter beton. Fokus har været på betonens sammensætning og opbygningen af konstruktionen, da en reduktion af den nødvendige betonvolumen ikke var en mulighed.

Fakta:

De anvendte optimeringer omfattede blandt andet:

  • Deklarering af de nødvendige eksponeringsklasser fremfor gruppering ved miljøpåvirkninger.
  • Anvendelse af RAPID og FUTURECEM cement i stedet for LAVALKALI SULFATBESTANDIG cement.
  • Evaluering af den nødvendige betonstyrke fra 40 MPa til 35 MPa.
  • Øget andel af flyveaske i betonen.
  • Evaluering af stenstørrelsen (Dmax) fra 16 mm til 25 mm.
  • Nye støbemetoder og konstruktionsopbygninger som ledte til udvidet brug af det mere bæredygtige betonalternativ UNI-GREEN.

Netop deklarering af eksponeringsklasser åbnede op for forskellige muligheder og løsninger, som ikke før har været anvendt ved en kajudvidelse. Ved at specificere betonen ud fra eksponeringsklasser fremfor miljøpåvirkninger kunne man undgå overperformance, hvor betonen er bedre end nødvendig. Derimod fik man en beton, som var tilpasset formålet. Trods ændringer i konstruktionsopbygning og betonsammensætning lever betonen op til kravene i produktstandarden DS/EN 206 DK NA.

(Kilde: Unicon)

Henrik Malmgreen
Skrevet af:

Henrik Malmgreen

Relateret indhold