21.02.23 Nyheder

CALLISTE-PROJEKTET ER NU HALVVEJS

Arbejdet med at udvikle mere bæredygtig cement og dermed mere bæredygtig beton fortsætter. CALLISTE-projektet er således en fortsættelse af udviklingen af FUTURECEM, som dels skal udvikle en cement med høj tidlig styrke, dels give endnu større besparelse på CO2-aftrykket.

I forbindelse med CALLISTE-projektet er det vigtigt også at komme ud af laboratoriet. En af de helt store spillere inden for danske infrastrukturprojekter. Femern Bælt, er derfor med og skal lave fuldskalaforsøg.

Foto: Femern Bælt

CALLISTE-projektet, hvis formål er at udvikle cement til en mere klimavenlig og bæredygtig beton, er nu cirka halvvejs i sit 4-årige forløb. Med en investering på 21,6 mio. kr. fra Innovationsfonden tager projektet, der ledes af Teknologisk Institut, et stort skridt frem mod udvikling af de næste generationer af fremtidens mere bæredygtige cement. Målet er ganske ambitiøst, nemlig at reducere CO2-udledningen ved cementproduktion med 50 pct.

Projektet følges naturligvis med interesse i hele den samlede bygge- og anlægssektor, blandt andre hos Bygherreforeningen, hvor bæredygtighed og ikke mindst mere bæredygtige materialer er på dagsordenen. Det sker eksempelvis gennem forskellige arrangementer, hvor der blandt andet er fokus på bæredygtighedsydelser, krav til materialer, LCA-beregninger samt risikohåndtering og ansvar for materialevalg.

I Bygherreforeningen følger man nøje, hvad der sker inden for udviklingen af byggematerialer, og direktør Henrik L. Bang kan fortælle, at interessen for bæredygtighed helt klart er på nethinden hos medlemmerne.

Foto: Thorbjørn Hansen

Interessen er til stede

”Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at beton som materiale er udfordret på sine bæredygtighedsegenskaber, så derfor følger vi naturligvis den teknologiske udvikling med interesse. Som organisation kan vi ikke involvere os projektmæssigt i et enkelt materiale, men vi følger nøje med i, hvad der sker på materialeområdet”, siger Henrik L. Bang, der er direktør i Bygherreforeningen. Han føjer til, at interessen for mere bæredygtigt byggeri er til stede blandt medlemmerne.

En undersøgelse foretaget blandt medlemskredsen viser nemlig, at ikke mindre end 72 pct. af de adspurgte fortæller, at de altid eller næsten altid efterspørger eller undersøger mulighederne for bæredygtighed i deres projekter. Et af medlemmerne i Bygherreforeningen er FB Gruppen, der repræsenteret ved adm. direktør Hans-Bo Hyldig deltog i efterårets konference Made in more Sustainable Concrete, hvor han plæderede for mere bæredygtighed i byggebranchen.

FB Gruppen er både medlem i Bygherreforeningen og partner i CALLISTE-projektet, hvor man lige som Vejdirektoratet og Femern Bælt skal udføre fuldskalaforsøg.

Foto: FB Gruppen

Ud i den virkelige verden

FB Gruppen indgår ligeledes som partner i CALLISTE og skal som bygherre bidrage til at facilitere demonstrationsprojekter, hvor de udviklede materialer og teknologier afprøves i fuldskala betonkonstruktioner. Det samme skal Femern Bælt samt Vejdirektoratet, for selvom et kompetent forskningsteam er en forudsætning for CALLISTE, er stærke bygherrer nemlig også en vigtig del af et konsortium, når fremtidens cement skal udvikles.

”I Vejdirektoratet ønsker vi at være med i udviklingen af endnu mere CO2-reducerende byggematerialer. Udviklingen af mere bæredygtig cement er essentiel, hvis vi skal lykkes med at nedbringe CO2-udledningen i bygge- og anlægsbranchen. Vi ser frem til at kunne teste den nye cement, for det er her, vi kommer ud i den virkelige verden, ud af laboratorierne og tester løsningerne på industriel skala”, siger Gert von der Ahe fra Vejdirektoratet.

På konferencen Made in more Sustainable Concrete I efteråret talte adm. direktør i FB Gruppen Hans-Bo Hyldig varmt for bæredygtighedstanken i den danske byggebranche.

Foto: Peter Jarvad

PÅ SKULDRENE AF FUTURECEM

CALLISTE står på skuldrene af Aalborg Portlands FUTURECEM-teknologi, som kom på markedet for lige godt 2 år siden. FUTURECEM-cement er primært udviklet til anvendelse i såkaldt færdigblandet beton, men ambitionen i CALLISTE-projektet er at videreudvikle FUTURECEM, så kravene fra alle anvendelsesområder inden for beton kan blive dækket endnu bedre, samtidig med, at man forhåbentlig opnår en endnu større CO2-reduktion.

For den første del af projektet er det målet at udvikle en cement med høj tidlig styrke, og derved optimere anvendeligheden i fremstillingen af betonelementer og belægningsprodukter. Den anden del af projektet retter sig mod at opnå en ekstremt høj erstatning af de såkaldte cementklinker med kalcineret ler og kalk, nemlig helt op til 50 pct. Dansk Beton er partner i projektet og bidrager med formidlingsaktiviteter samt initiativer, der skal sikre implementering i betonbranchen.

ET BETYDELIGT POTENTIALE

”Vores beregninger viser, at potentialet for årlige CO2-besparelser er betydeligt. Alene i Danmark forventes en potentiel besparelse at kunne være helt op mod 0,5 mio. tons CO2 i 2030. På globalt plan kan en implementering af FUTURECEM teknologien føre til en CO2-besparelse på ca. 900 mio. ton CO2 pr. år, hvis det antages, at teknologien medfører en 30 pct. reduktion af den nuværende CO2-udledning fra cementproduktion”.

Det siger Søren Lundsted Poulsen fra Teknologisk Institut, der er projektleder for CALLISTE. Ifølge Aalborg Portland har projektets resultater potentiale til at få en afgørende betydning for den grønne omstilling inden for byggeriet i både Danmark og globalt. Blandt de øvrige partnere i projektet kan nævnes Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet, Technische Universität München, Unicon A/S, CRH Concrete A/S og IBF A/S.

Henrik Malmgreen
Skrevet af:

Henrik Malmgreen

Relateret indhold