05.09.22 Nyheder

DANSK BYGGERI DEFINERER DAGSORDENEN FOR NYE OG BÆREDYGTIGE BETONTYPER

Den danskudviklede FUTURECEM cement fra Aalborg Portland, der er patenteret i Europa, USA, Canada, Mexico, Indien, Kina samt Australien, skal være med til at sætte den globale dagsorden for nye og miljøvenlige betontyper. I Danmark er det første store projekt med denne cementtype ved at være fuldført, nemlig arkitektvirksomheden BIG’s nye hovedsæde på Nordhavnen i København. Det opføres udelukkende med FUTURECEM.

FUTURECEM er resultatet af Aalborg Portlands moderkoncern, Cementir Groups, omfattende forskningsarbejde, der har dækket hele produktionsprocessen, fra råvarevurdering til fremstillingsproces og anvendelse.

Aalborg Portland

Det er efterhånden velkendt, at en stor del af CO2 udledningen i Danmark stammer fra byggebranchen. Ifølge en opgørelse fra Klimapartnerskabet for Byggeri og Anlæg står byggebranchen således for ca. 30 pct. af den samlede udledning. Derfor er der al mulig god grund til at kigge på, hvorledes branchen kan implementere mere miljøvenlige materialer i byggeprojekterne.

Et af de steder, hvor en indsats virkelig batter, er i produktionen af den beton, der indgår som ikke blot en helt naturlig del, men også ofte som en væsentlig del af et byggeprojekt. Derfor var det et kærkomment tiltag i bæredygtighedens navn, da Aalborg Portland i starten af 2021 lancerede en helt ny cementtype - FUTURECEM - der ikke blot reducerer det eksisterende CO2 aftryk med op til 30 pct., men også har samme styrke som traditionel cement.

INTERESSANT MEN FOR DYR

”Cement udgør som bekendt en ganske stor bestanddel af beton, og derfor er det ikke nogen hemmelighed, at cement har været en del af problemet. Med FUTURECEM har vi imidlertid vist, at cement også kan være en del af løsningen”. Det siger salgsdirektør i Aalborg Portland, Brian Dürr, og han føjer samtidig til, at FUTURECEM siden lanceringen er blevet anvendt i mere end 400.000 kbm. beton.

BIG’s nye hovedsæde består af 7 overlappende etager, der skaber en kaskade af sammenhængende planer og bæres af 20 meter lange in-situ støbte facadebjælker.

Foto: BIG

Lige nu er et stort projekt ved at finde sin afslutning på Nordhavnen i København. Her er LM Byg sammen med Unicon nemlig ved at opføre råhuset til arkitektvirksomheden BIG Bjarke Ingel Groups nye hovedsæde. Det sker udelukkende ved brug af FUTURECEM, og sidste støbning finder formentlig sted i løbet af oktober måned. Det håber Brian Dürr kan være med til for alvor at øge interessen for denne nye cementtype.

STIGENDE POLITISK PRES

”Interessen fra byggebranchen er vokset siden lanceringen, men vi har også selv presset på for at udbrede kendskabet”, uddyber Brian Dürr idet han understreger vigtigheden af at få den CO2 besparende cement gjort kendt og anvendt i en branche, hvor man oplever et stigende politisk pres. Blandt andet ved indførelse af krav til den maksimale årlige CO2 udledning pr. kvadratmeter pr. år for nybyggeri over 1.000 kvm. fra 2023 og for alt nybyggeri fra 2025.

”Med FUTURECEM har vi vist, at cement kan være en del af løsningen, når det gælder reduktion af CO2 aftrykket”, siger salgsdirektør i Aalborg Portland, Brian Dürr.

Foto: Kjetil Loeite

I aftalen om en strategi for bæredygtigt byggeri er der lagt op til at starte med en grænseværdi på 12 kg. CO2 pr. kvadratmeter pr år, som trinvis indfases og strammes frem mod 2029. CO2 kravet skal indgå i bygningsreglementet og endeligt fastsættes i løbet af 2022 på baggrund af den nyeste viden og data. Dertil vil der også blive indført krav om livscyklusvurderinger (LCA) af alle bygninger fra 2023.

SKAL UD I HELE VÆRDIKÆDEN

”De nye krav vil blive en del af bygningsreglementet, og derfor er det vigtigt, at byggebranchen yder hjælp til selvhjælp for at nå i mål. Der er ikke nogen tvivl om, at vi som producent gennem løbende udvikling af nye cementtyper kan være med til at vise vejen”, siger Brian Dürr og understreger vigtigheden af, at de også når ud til boligbyggeriet, såvel det offentlige som det private.

Han understreger ligeledes vigtigheden af, at hele betonbyggeriets værdikæde samarbejder i den grønne omstilling. Ellers når vi ikke i mål med ambitionerne om reduktion af CO2 aftrykket. Den nye bæredygtighedsklasse spiller også en rolle, lige som flere og flere bygherrer nu går efter at deres byggeprojekter skal kunne bæredygtighedscertificeres. Vi vil altså se en selvforstærkende effekt, mener Brian Dürr.

UN17 Village byggeriet i Ørestad er det første byggeri, der implementerer samtlige FN’s verdensmål. FUTURECEM er anvendt i en del af byggeriet

Foto: TMRW

FUTURECEM ER ANVENDT FØR

Selv om råhuset til BIG’s nye hovedsæde på Nordhavnen i København udelukkende støbes med FUTURECEM, er det ikke første gang, at den indgår i et større byggeri. Således har entreprenøren NREP anvendt FUTURECEM i en del af projektet UN Village, der afslutter Ørestad mod syd.

UN17 Village udmærker sig med sin visionære tilgang til bæredygtighed – både socialt, økonomisk og miljømæssigt - ved at være det første byggeri nogensinde, som implementerer samtlige af FN’s 17 verdensmål i sit design. Retten til at bygge på den prestigefulde grund blev i 2018 år vundet af NREP sammen med Årstiderne Arkitekter, Lendager Group, Moe Rådgivende Ingeniører og Arup Engineers.

Fakta

Omfattende forskning ligger bag ny cementtype

FUTURECEM er resultatet af Aalborg Portlands moderkoncern, Cementir Groups, omfattende forskningsarbejde, der har dækket hele produktionsprocessen, fra råvarevurdering til fremstillingsproces og anvendelse. FUTURECEM udnytter synergien mellem kalcineret ler og kalkfiller, der muliggør over 40 pct. klinkerudskiftning i cement, afhængigt af lertype.

FUTURECEM er en portland kompositcement med samme egenskaber som ren Portland cement. Den er mere bæredygtig, fordi den giver op til 30 pct. reduktion af CO2 aftrykket til fremstilling af cement sammenlignet med RAPID cement, som er den mest anvendte cement i Danmark. Det muliggør produktion af holdbar beton med reduceret klinkerindhold ved at udnytte synergier mellem to almindeligt tilgængelige materialer.

Det er dog vigtigt at fremhæve, at mens FUTURECEM i sig selv reducerer CO2 aftrykket med op til 30 pct., er der tale om en CO2 reduktion på cirka 25 pct. for én kubikmeter beton ved erstatning af RAPID cement med FUTURECEM i forholdet 1:1

Skrevet af:

Henrik Malmgreen

Relateret indhold