12.12.22 Nyheder

BETONBRANCHEN HAR FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED - MEN UDVIKLINGEN GÅR FOR LANGSOMT

På konferencen Made in more Sustainable Concrete gav en række af byggebranchens kommende topledere, deres mening til kende om bæredygtighed. Konklusionen var, at vi er på rette vej, men at det gerne må gå meget hurtigere.

Panelet bestod af Sarah Cecilie Andersen, der er Industrial PhD. Student fra Teknologisk Institut, Niron Nirmalananthan, der er bæredygtighedskoordinator hos Spæncom, Camilla Hjørringgaard, der er Product Engineer hos Unicon, Daniel Halberg Spiegelhauer, der er chefingeniør hos Rambøll, og Jonas Bodholdt, der er projektleder hos LM Byg.

Foto: Lars Svankjær

Et gammelt ord siger, at nye koste fejer bedst. Hvis man spørger i relation til bæredygtighed i byggebranchen i almindelighed og betonbranchen i særdeleshed, er der meget som tyder på, at de måske ikke kun fejer bedre, men også hurtigere. I hvert fald dokumenterede konferencen Made in more Sustainable Concrete, der for nylig blev afholdt i Industriens Hus, at de yngre kræfter i byggebranchen synes, at bæredygtighedsindsatsen går for langsomt.

Efter det meste af en dag at have hørt på en række indlæg om, hvordan betonbranchen kan blive mere bæredygtig, herunder en paneldebat, hvor en række topchefer fra hele den danske byggebranche, gav deres besyv med, fik det, man vel kan kalde for branchens nye kuld, muligheden for i dagens anden paneldebat at kommentere på indlæggene og komme med deres bud på, både hvilken vej bæredygtighedsindsatsen skal gå samt, hvad der skal til for at drive den op i fart.

PRIS ER STADIG KONGE

Konferencen var arrangeret af Dansk Beton i samarbejde med Dansk Betonforening, We Build Denmark, DTU, Teknologisk Institut samt Aalborg Portland, og en af konklusionerne på dagen var, at bygherrerne ér klar til at møde de nye krav om LCA-beregninger (Life Cycle Assesment), som den 1. januar 2023 bliver en del af Bygningsreglementet. Det kan lyde godt og fint, men det panel, der udgjorde fremtidens ledere inden for byggebranchen tog ikke ubetinget den påstand til sig.

”Jeg er meget optaget af bæredygtighed, og når bliver jeg spurgt, hvorfor jeg så arbejder i betonbranchen, er mit svar, at det netop derfor er spændende at arbejde i en virksomhed, hvor jeg virkelig kan gøre en forskel. Her kan jeg helt håndgribeligt dreje på nogle håndtag i mit virke som produktingeniør. Det er både spændende og privilegeret”, sagde Camilla Hjørringgaard, der er Product Engineer i Unicon.

Foto: Lars Svankjær

”Jeg savner noget mod i hverdagen til at gå nye veje, for pris er stadig konge, men spørgsmålet er, om pris fortsat skal have første prioritet. Her fra scenen er der givet udtryk for mange gode ambitioner, og vi har da også set nogle fine pionérprojekter, men heller ikke så meget mere. Som navnet antyder er de stadig i en tidlig fase”, sagde Camilla Hjørringgaard, der er Product Engineer i Unicon.

IDEALISME ER VEJEN FREM

Hun blev bakket op af Sarah Cecilie Andersen, der er Industrial PhD. studerende fra Teknologisk Institut. Hun havde blandt andet lagt mærke til, at Hans-Bo Hyldig, der er adm. direktør i FB Gruppen i løbet af formiddagens paneldebat med de øvrige topledere fra byggebranchen, gjorde sig til talsmand for, at det i bæredygtighedens navn måske er blevet tid til at være knapt så fokuseret på avance, både blandt bygherrer og materialeproducenter.

”Det er en udfordring, at branchen er bundet op på et meget profitorienteret system, og derfor er det nødvendigt med en mere idealistisk tilgang til bæredygtighed. Vi er imidlertid ikke bare nogle hysteriske unge, der råber op. Bæredygtighed kræver, at vi tør, og bæredygtighed har ikke noget at gøre med profitøkonomi. Det handler heller ikke om virksomhedernes bundlinje, det handler om samfundsøkonomi, miljø og det sociale og, om at vi har et samfund, der hænger sammen”, sagde Sarah Cecilie Andersen.

VI SKAL TÆNKE GLOBALT

Hun sagde videre, at vi anvender ordet bæredygtighed i alle mulige sammenhænge, men uden at bruge det i den rigtige kontekst. Hun understregede desuden, at bæredygtighed ikke alene handler om miljø og klima. Der er flere aspekter, herunder en social samt altså også den økonomiske dimension. En dimension, som vi i sidste ende ikke blot kan tillade os at kigge på med danske øjne, men skal betragte i et globalt perspektiv.

Debatten blev modereret af Ane Cortzen, der er uddannet arkitekt og gennem en årrække har beskæftiget sig med betonbranchen. Hun spurgte blandt andet deltagerne i det unge panel om, hvad de synes om at skulle være med til at redde verden. Til det svarede Daniel Halberg Spiegelhauer, der er chefingeniør hos Rambøll, at han var helt enig med Sarah Cecilie Andersen i, at bæredygtighed handler om mere end blot CO2-reduktion. Han sagde videre:

HVEM SKAL NU BETALE

”Det handler ikke kun om os unge. Det handler om os alle sammen. Alle os, der er samlet her i dag. Men det kunne godt gå hurtigere med hensyn til at blive mere bæredygtige, og jeg så gerne at der stilles yderligere krav fra politikerne. Beton er et godt og holdbart materiale, men det er måske nødvendigt at anvende det i det omfang, som vi gør i dag”. Ane Cortzen spurgte så, om ikke det er noget, man bør gøre opmærksom på, og til det svarede Daniel Halberg Spiegelhauer:

”Det kan man sige, men det er jo ikke noget, vi skal. Som oftest er prisen i fokus, og så lander vi på en standardløsning, fordi den er gennemskuelig og risikofri. Det kan vi sagtens designe, ganske som vi kan designe mere bæredygtige løsninger. Men vi bliver ikke bedt om det, og så bliver der ikke brugt tid på det. I sidste ende handler det om, hvem der skal betale gildet, og der er ikke nogen, der ønsker at gøre det alene”.

”Jeg vil meget gerne være en del af den grønne omstilling, og hos os sætter vi en ære i både at være grønne og at arbejde på at blive den bedste grønne betonentreprenør. Blot må det gerne gå hurtigere”, sagde Jonas Bodholt, der er der er projektleder i LM Byg.

Foto: Lars Svankjær

FYLDER ALT FOR LIDT

Jonas Bodholdt, der er projektleder i LM Byg erkendte blankt, at han hører til de virksomheder der belaster CO2-regnskabet mest, fordi han er storforbruger af beton, og da Ane Cortzen spurgte ham, hvor meget den grønne omstilling fylder i hans hverdag, lød svaret, at den slet ikke fylder nok. Set med de økonomiske briller på var han således enig med Sarah Cecilie Andersen og opgøret med det profitorienterede system.

”Vi er en meget traditionel branche, hvor der bliver brugt for meget beton. Vi kan faktisk optimere rigtig meget på brugen af materialet, men for mig er der ikke noget incitament til at spare på betonen. Det er jo et af de steder, hvor jeg tjener penge til firmaet. Desuden synes jeg, at betondelen fylder alt for lidt, når vi f.eks. kigger på DGNB-certificering. Kravene er ganske enkelt ikke ambitiøse nok, heller ikke efter 1. januar”, sagde Jonas Bodholt.

MATERIALEOPTIMERING

Han udtrykte imidlertid glæde over, at der nu er kommet langt mere fokus på beton, men når vi taler om bæredygtighed pointerede han ligeledes, at det ikke er nok at kigge på recepterne. Mængden af anvendt beton skal reduceres markant, og betonen skal anvendes mere effektivt. Materialeoptimering bliver altså et markant indsatsområde i fremtiden, og Jonas Bodholt noterede sig, at branchen er på vej i den rigtige retning.

”Den udvikling vil jeg gerne være en del af, og hos os sætter vi en ære i både at være grønne, lige som vi arbejder på at blive den bedste grønne betonentreprenør. Blot må det gerne gå hurtigere”, sagde Jonas Bodholt videre. Netop materialeoptimering var også et emne, som Niron Nirmalananthan, der er bæredygtighedskoordinator hos Spæncom, kom ind i på i løbet af paneldebatten.

”Mange tør ikke tage risiko og ansvar for at gå nye veje. Derfor handler det om, at vi skal gøre vores løsninger så tilgængelige som muligt for bygherrerne, så de bliver mere villige til at tage en chance og prøve noget nyt”, sagde Niron Nirmalananthan, der er bæredygtighedskoordinator hos Spæncom.

Foto: Lars Svankjær

VIDENSDELING ER ESSENTIEL

”Vi optimerer på alle de områder vi kan. Energi, materialeforbrug, genanvendelse, måske endda genanvende fra andre brancher samt ikke mindst design. Men mange tør ikke tage risiko og ansvar for at gå nye veje. Derfor handler det om, at vi skal gøre vores løsninger så tilgængelige som muligt for bygherrerne, så de bliver mere villige til at tage en chance og prøve noget nyt”, sagde Niron Nirmalananthan samtidig med at han understregede vigtigheden af at optimere på betonvolumen.

Langt hen ad vejen mener han, det handler det om at ændre byggeskik radikalt. Han pointerede således, at vidensdeling er essentiel, samt at branchen skal blive bedre til at arbejde sammen og dele løsninger. Der er trods alt grænser for, hvor meget betonbranchen kan gøre alene, selv om der er sket rigtig meget hen over de seneste år. Byggebranchen skal anvende de rigtige materialer de rigtige steder, og materialevalget skal være nuanceret.

Foto: Lars Svankjær

Fakta

Om konferencen

Made in more Sustainable Concrete blev arrangeret af Dansk Beton, Dansk Betonforening, We Build Denmark, DTU, Teknologisk Institut og Aalborg Portland. Konferencen afholdes hvert andet år, og det er Bæredygtig Beton initiativet, som står bag konceptet.

Henrik Malmgreen
Skrevet af:

Henrik Malmgreen

Relateret indhold