13.11.21 Nyheder

FN’S 17 VERDENSMÅL OMSAT TIL BOLIGBYGGERI

Tema: Bæredygtigt beton og genbrug

Det ambitiøse boligprojekt UN17 Village forsøger at omsætte FN’s verdensmål for bæredygtighed til håndgribelig virkelighed i et stort anlagt byggeri i Ørestad Syd

Det ambitiøse boligprojekt UN17 Village forsøger at omsætte FN’s verdensmål for bæredygtighed til håndgribelig virkelighed i et stort anlagt byggeri i Ørestad Syd

Visualisering: Sweco.

Bebyggelsen kommer til at bestå af fem åbne karréer. I hver karré vil man afprøve forskellige tekniske løsninger og bæredygtighedstiltag, bl.a. bliver en af bygningerne delvist opført i træ

Foto: Tom Jersø

På den sidste ledige byggegrund i Ørestad Syd er arbejdet med at bygge en af verdens mest bæredygtige byggerier nu sat i gang. Når UN17 Village står færdig i 2024 vil byggeriet på cirka 35.000 m2 byggeri omfatte 535 boliger med omkring 1.100 beboere.

På byggegrunden, der ligger umiddelbart op til Kalvebod Fælled mod vest og mod syd, kommer boligbyggeriet til at bestå af fem forskellige åbne karréer.

Projektet tager afsæt i FN’s 17 verdensmål, og FN’s miljøagentur kalder da også byggeriet for et af de hidtil mest bæredygtige i verden. Gennem de mere end to år, som det har taget at forberede projektet har omkring 300 bæredygtighedstiltag været oppe at vende. Godt 200 af dem indgår i det konkrete byggeprojekt.

UN17 Village opføres i totalentreprise af CG Jensen A/S for bygherren NREP A/S mens MOE varetager alle ingeniørydelser. Sweco Architects er arkitekter på sagen, mens Lendager Group har deltaget i det indledende udviklingsarbejde.

– Vi har ønsket at skabe et byggeri, som er ikonisk og gennemført bæredygtigt. Det første kommer til udtryk visuelt, og ved at bygningerne vil favne stor mangfoldighed. Vi flytter også grænserne for bæredygtighed, og vi håber at kunne bidrage med løsninger og inspiration, der kan indfri noget af branchens store uforløste potentiale på området, siger Martin Schultz Nielsen, der er investeringschef i NREP.

 

MINIMERET CO2-BELASTNING

De fem karréer bliver meget forskellige, da hver især bliver brugt til at prøve nye løsninger af. Den ene karré er en trækonstruktion, mens de andre fire bygges i beton.

– Meget af det vi har arbejdet med på bæredygtighedssiden handler om at reducere CO2aftrykket. Træbygningen er et forsøg på at lære noget om at bygge i træ, så vi kan få mere viden ud i branchen. Det giver en stor CO2-besparelse at bygge i træ, men det er også et af de dyre tiltag. I træbygningen bruger vi dog beton til p-kælder og stuetage samt trappeog elevatorkerner. Fra første sal og op bruges der træsøjler og trædæk. Dækkene er en hybridkonstruktion med beton øverst, fortæller Steffen E. Maagaard, der er koncernkompetencechef for Energidesign & Indeklima hos MOE.

Det er meningen at UN17 skal henvende sig til mange forskellige brugergrupper, og byggeriet kommer derfor til at rumme både familieboliger, minimale boliger, seniorfællesskaber, fællesskabsboliger og handicapboliger. Blandt de mange bæredygtighedstiltag bliver 1.700 m2 solceller på taget og byggeriets evne til at opsamle mindst 1. million liter regnvand årligt til recirkulation og rekreativt brug.

Fakta

BYG HERRE: NREP

ENTREPRENØR: CG Jensen

ARKITEKT: Sweco Architects og Lendager Group

INGENIØR: MOE

AREAL: 35.000 m2

BYGG EPERIODE: april 2021 – juli 2024

Alle de steder, hvor det overhovedet er muligt bruges beton baseret på den CO2-reducerede cement FUTURECEM™ fra Aalborg Portland. Betonen til støbning af fundamenter mm. leveres af Unicon.

Byggeriet er startet på to karréer – træbyggeriet og et af betonbyggerierne. Hele UN17 Village forventes
færdig i 2024.

OPTIMEREDE BETONKONSTRUKTIONER

Da beton udgør en væsentlig del af byggeriet, har det selvsagt været vigtigt for projektteamet at optimere brugen af beton i byggeriet, ikke mindst i de fire blokke, der bygges som betonkonstruktioner.

– Alle de steder, hvor vi kan, bruger vi beton baseret på FUTURECEM™. Da der stadig mangler nogle test på området, er der stadig steder, hvor vi bruger almindelig beton. Brugen af den type cement, hvad enten det nu er en C25, C35 eller C45 beton giver os en CO2-besparelse på 12-13 procent i den færdige beton.

Der er også tænkt ud af boksen når det gælder selve betonkonstruktionerne. I stedet for bærende facader vil lejlighedsskellene udgøre de bærende dele af bygningerne. Det gør det ikke alene muligt at minimere den krævede mængde af beton, men giver også mulighed for at udføre facaderne som lette trækonstruktioner.

GRØNNE BETONELEMENTER

Det er dog ikke kun den in-situ støbte beton, der er grøn. Entreprenøren har indgået kontrakt med elementproducenten Ambercon A/S om
at levere 40.000 m2 væg og facade elementer fra deres nye Ambercon EnvironMent produktion.

Ambercon EnvironMent er navnet på en ny type betonelementer, der udelukkende er baseret på FUTURECEM™ – en cement fra Aalborg Portland, der har et 30 procent lavere CO2-aftryk. Hos Ambercon håber man på, at al væsentlig produktion i løbet af to til tre år vil være baseret på konceptet.

– FUTURECEM™ bliver en game changer inden for betonproduktion, og vi har i samarbejde med Aalborg Portland foretaget en lang række analyser og prøvestøbninger for at sikre at både produktionsprocessen og produktet bliver mindst lige så godt som hidtil, men med et markant lavere CO2-aftryk. Vi har i årtier anvendt Rapid-cement, og overgangen til FUTURECEM™ kræver ændring af arbejdsgange, nye recepter med videre. Det er vi nu klar til, siger adm. direktør Apichat Bonde fra Ambercon.

FLERE CERTIFICERINGER

På det overordnede plan har projektteamet arbejdet ud fra seks temaer: Sundhed og velvære; fællesskab; materialer; biodiversitet samt vand og energi. Inde under de overordnede temaer ligger så de udvalgte 200 bæredygtighedsinitiativer.

– Når man kigger på den samlede bæredygtighed, så er det et af de mest ambitiøse projekter jeg har været med til. Vi kigger ikke kun på materialer og miljø, men også på social bæredygtighed, hvordan vi minimerer brugen af drikkevand og meget mere.

Byggeriet skal certificeres efter DGNB Guld/Platin standarden, og man går også efter at få den nye ekstra udmærkelse DGNB Hjerte på alle bygningerne.

– Vi arbejder også på at få en WELL certificering. WELL er en sundheds og social bæredygtighedsordning fra USA, som er kæmpestor på verdensplan, selvom den endnu ikke er så kendt i Danmark.

WELL og DGNB Hjerte stiller meget store krav til, hvordan et byggeri påvirker mennesker hele vejen rundt, fortæller Steffen E. Maagaard

Fakta

TOP 5 OVER CO 2 - BESPARENDE TILTAG I UN 17 VIL AG E

1. Lette træfacader i stedet for beton:
CO2-besparelse: 61% / 320 tons CO2
2. Tagkonstruktion i træ i stedet for beton:
CO2-besparelse: 50% / 158 tons CO2
3. Etageadskillelse i træ i stedet for beton:
CO2-besparelse: 24% / 157 tons CO2
4. Brug af FUTURECEM™ i betonen:
CO2-besparelse: 30% / 131 tons CO2
5. Lette indervægge i træ i stedet for beton:
CO2-besparelse: 24% / 130 tons CO2

WELL CERTIFICERING
WELL administreres af International WELL Building Institute (IWBI) og er en omfattende certificeringsordning, der tager udgangspunkt i menneskers sundhed og velbefindende i en bygning gennem målbare forhold omkring blandt andet lys, luft, vand, motion og komfort.

DGNB HJERTE
Den danske certificeringsordning for bygninger DGNB, vil fra 2021 kunne give en ekstra udmærkelse i form af et hjerte til bygninger, der gør noget sær- ligt for sundhed og indeklima.

FN’S 17 VERDENSMÅL
FN vedtog i 2015 17 konkrete verdensmål og 169 delmål for en bæredygtig udvikling, der forpligter alle medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Skrevet af:

Jan Pasternak

Relateret indhold