10.11.21 Nyheder

12.000 TONS TUNGT BETONELEMENT TIL STORSTRØMSBROEN

Infrastruktur

Fundamentet er støbt på stedet (havnekajen) af entreprenøren.

Vejdirektoratet

I oktober blev et cirka 12.000 ton tunge pylonfundament skubbet ud på en 140 meter lang og
36 meter bred pram som er 140 meter lang og 36 meter bred. Flytningen tog cirka 10 timer.
Gennem længere tid var der bygget et skinnesystem under fundamentet og ud på prammen. Under flytningen blev fundamentet løftet op af 48 stk. hydrauliske stempler, der hver kunne løfte 500 tons. Herefter skubbede nogle andre hydrauliske stempler fundamentet ud på prammen via skinnesystemet.
Hermed nåede man en af de store milepæle på projektet med at bygge Danmarks trediestørste bro, som har en enkelt pylon – og fundamentet skulle placeres med fem centimeters nøjagtighed. Efter placeringen er det kun de øverste fire meter af toppen af de røde stålkonstruktioner, som er synlige sammen med pylonen af beton. Resten er under vand. Disse røde stålkonstruktioner skal bære den platform, der efterfølgende skal monteres for at skabe arbejdsplads til bygning af den 100 meter høje pylon. Stålkonstruktionerne fjernes til sidst, når selve broen med skråstagskablerne er færdige.
Fundamentet er støbt på stedet (havnekajen) af entreprenøren SBJV. Betonen kommer fra projektets eget betonværk, som ligger på byggepladsen på Masnedø.
Magasinet Beton bringer i en senere udgave en detaljeret beskrivelse af bro-projektet.

Skrevet af:

Kim Sejr

Relateret indhold