07.08.21 Nyheder

RÅDHUS­FUNDAMENTET BYGGES MED GENBRUGSBETON

Genbrug af beton

Høje-Taastrup Kommune er med i pionerprojekt, hvor fundamentet til kommunens nye rådhus bygges med genrugsbeton

Støbningen af fundamentet til det nye rådhus i Høje-Taastrup Kommune med genbrugsbeton fra nedrevne boligblokke gik i gang i foråret.

Foto: Høje-Taastrups Kommune

Der er revet boligblokke ned i Taastrupgård, hvor betonen er af så god kvalitet, at den kan bruges til rådhusets fundament i stedet for at bru­ ges til underlag til veje og stier. Betonen er støbt af CE­mærkede materialer under en akkrediteret, certificeret produktionskontrol. Betonen har såle­ des gennemgået et omfattende testprogram og er blevet kvalitetssikret.
Støbningen af fundamentet gik i gang i begyndelsen af marts, og projektet er resultatet af et sam­ arbejde mellem kommunen, boligselskabet KAB, betonproducenten Unicon, affalds­ og ressourcevirksomheden Norrecco, betonlaboratoriet Pelcon og entreprenøren Casa – det vil sige hele kæden fra nedrivning og nedknusning af betonfundament til betonblanding, betonproduktion og byggeri.


Rådhuset er den første større offentlige bygning i Danmark, hvor der anvendes genbrugsbeton. Der skal bruges 1088 tons genanvendt tilslag fra Taastrupgård til rådhuset – det svarer til cirka 27 lastbillæs råstoffer, der ikke skal graves op af jorden.
At støbe med genbrugsbeton er stadigvæk ret nyt. Dels kræver det god planlægning: Når man skal anvende beton, skal man i god tid i kontakt med nogen, der skal af med beton. Dels skal man følge betonen i alle led – nedrivning, nedknus­ ning, betonblanding og så videre – for at holde den i en god kvalitet.
Hos Norrecco ser man perspektiver ved rådhus­projektets fokus på genanvendelse.
– Det er en god og cirkulær måde at forvalte råstofferne i form af sten på. Når vi bruger dem til genanvendelse, som ligger højt i affaldshierarkiet, så understøtter det intentionerne i Miljøstyrelsens affaldsplan, fortæller udviklingschef hos Norrecco, Jette Bjerre Hansen.
Rådhuset er tegnet af PLH Arkitekter og ALL og det bygges af Casa. Byggeriet bliver i otte eta­ ger + tagterrasse og kælder. Arealet bliver samlet på godt 8600 kvadratmeter. Indflytningsklar i slutningen af 2022.

Skrevet af:

Kim Sejr

Relateret indhold