08.08.21 Nyheder

BETONENS STJERNER BLEV HÆDRET

Betonens stjerner

Branchesammenslutningen Dansk Beton hædrede 22. juni årets bedste betonbyggerier i tre kategorier. Vinderne blev CODAN Medical, Karen Blixens Plads og Orientkaj Station

Selve prisuddelingen fandt sted i konferencesalen – her er det In-Situ Prisen der uddeles til byggeriet Karen Blixens Plads med Cobe Arkitekter som de kreative kræfter bag.

Torben Eskerod

Det bliver kaldt betonbranchens Oscar­ud­ deling. En prisuddeling der hvert andet år hylder de bedste betonbyggerier i tre kategorier: Bæredygtig Beton Prisen, Betonelement­Prisen og In­Situ Prisen. Og den fandt denne gang sted i Industriens Hus, hvor Dansk Beton nu har sæde efter fusionen mellem Dansk Byggeri og Dansk Industri sidste år.

KLIMAET VIL HAVE KLOG BETON

Verdens klimaudfordringer slog tonen an, da Dorthe Mathiesen, chef for Dansk Beton, bød de omkring 100 indbudte gæster velkommen.
– Det er første gang ved uddelingen af beton­ priser, at bæredygtighed i den grad er i fokus. Selv­ om det er tyve år siden vi begyndte på udviklingen af grøn beton, så er det første gang, at vi oplever en byggebranche, der efterspørger materialer, hvor CO2­trykket har en betydning, sagde Dorthe Mathiesen og fortsatte:
– Vi står nu som et af de første lande i verden og har vedtaget indførelsen af et nyt funktionskrav vedr. CO2­tryk pr. kvm til bygninger som skal gæl­ de allerede om to år. Det kalder på kloge designs af vores konstruktioner og klog anvendelse af materialer for at kunne opfylde fremtidens CO2­krav – og derfor skal vi bygge klogere med beton i fremtiden, pointerede Dorthe Mathiesen.

ÆSTETISKE BETONELEMENTER

Betonelement Prisen blev som den første uddelt af Kent Martinussen, der udover at være direktør for Dansk Arkitektur Center også er formand for Betonelement­Prisens jury.
Prisen gik til byggeriet CODAN Medical, udført i sandwichelementer i reliefmønster, tegnet af Johansen Skovsted Arkitekter og som fik fine ord med på vejen:
– Hvad kan man egentlig gøre, hvis man gerne vil aftvinge betonelementer de særlige muligheder der gør, at netop et byggeri med betonelementer bliver til noget særligt og skaber et visuelt ud­
tryk, der giver brugeren æstetisk velvære. Det er blevet demonstre­ ret overbevisende med CODAN Medical som jeg tror, vil få mange arkitektstuderende til at forstyrre bygherren med deres besøg mange år frem, sagde Kent Martinussen og overrakte prisen, suppleret med en Utzon­statuette. Utzon­Statuetten er designet af og har fået sit navn fra den verdensberømte danske arkitekt Jørn Utzon, som også selv modtog Betonelement­Prisen i 1987.

MARKANT BYRUM HÆDRET

Karen Blixen Plads er et af Københavns nye og stør­ ste byrum ved Københavns Universitet på Amager (KUA) med tre store pladsstøbte og selvbærende betonkupler, der danner overdækning for cykelparkering. Samtidig er der på kuplernes overside placeret varierende opholdsrum.
De kreative tanker bag denne udfordrende in­situ opgave kom fra arkitektfirmaet Cobe – og det indbragte altså In­Situ Pris.
– Den cirkulære geometri, som projektet er baseret på i såvel plan og snit binder hele forløbet sammen med en fin cadeau til Tietgenkollegiets beslægtede geometri. Anlægget er et smukt ek­ sempel på, at alt falder på plads, når form, funk­ tion og konstruktion så overbevisende går op i et større hele – og samtidig viser, hvordan in­situ betonens muligheder kan anvendes stringent og konsekvent, sagde Jesper Gottlieb, Gottlieb Paludan Architects ved prisoverrækkelsen. Han overrakte på vegne af juryen prisen sammen med Sophus Søbye, Sophus Søbye Architects.

BÆREDYGTIG TOG­STATION

Orientkaj Station på Nordhavn er atypisk ved at være overjordisk og en forudsætning har været, at den skal skabe tryghed. Derfor er der anvendt en konstruktion, hvor bygningen kun står på to små fødder, så der er masser af luft under stationen og plads til et åbent byrum. Resultatet er et svæven­ de udtryk og en station kendetegnet ved et meget
slankt design, forspændte in­situ­støbte konstrukti­ oner, formgivning og markante udkragninger. Kva­ liteter der var med til at sikre byggeriet Bæredygtig Beton Prisen, som gik til arkitektfirmaet Cobe.
– Det er et fantastisk flot byggeri, hvor der er kælet for detaljerne og det hele står pænt. Det er et meget slankt byggeri og dermed et minimeret forbrug af materialer og samtidig er det bæredygtigt fordi det er designet til at holde i rigtig mange år. Endelig er det også socialt bæredygtigt, fordi byggeriet i sin kon­ struktion er tryghedsskabende, sagde Niels Sønder­ gaard, formand for Dansk Beton, ved prisoverrækkel­ sen. Han overrakte prisen sammen med arkitekt Rie Øhlenschlæger, der udgjorde dommer­duoen

Kent Martinussen, direktør for Dansk Arkitektur Center(DAC) og formand for Betonelement-Prisens jury overrakte Betonelement-Prisen til det unge arkitektfirma Johansen Skovsted Arkitekter for arbejdet med CODAN Medical.

100 gæster var blevet inviteret til uddelingen af betonpriserne. Et arrangement, der fandt sted i Industriens Hus – her i bygningens imponerende atrium.

Dorthe Mathiesen, chef for Dansk Beton, bød de omkring 100 indbudte gæster velkommen. Hun betonede behovet for at bygge klogere med beton i fremtiden for at løse klimaudfordringerne.

Et fantastisk flot byggeri og samtidig et meget slankt byggeri og dermed et minimeret forbrug af materialer, lød det fra dommerduoen ved overrækkelsen af Bæredygtigheds Prisen til Orient Kaj Station. I juryen sad Niels Søndergaard, formand for Dansk Beton og arkitekt Rie Øhlenschlæger.

Fakta

BETONBRANCHENS PRISER
Dansk Beton, Fabriksbetonforeningen og Betonelement-Foreningen uddeler hvert andet år tre priser til personer og firmaer, som har stået for et unikt arbejde med beton

 1. Bæredygtig Beton Prisen
  Bæredygtig Beton Prisen uddeles af Dansk Beton og blev uddelt for første gang i 2009.
  Bæredygtig Beton Prisen tildeles projekter med en arkitektonisk anvendelse af beton, hvor der har været fokus på sociale-, bæredygtige-, energi- og miljømæssige løsninger. Bæredygtig Beton Prisen er en publikumspris, som alle kan stemme på.
 1. In-Situ Prisen
  In-Situ Prisen uddeles af Fabriksbetonforeningen og blev uddelt første gang i 2004.
  In-Situ Prisen fremhæver det pladsstøbte byggeri og de mange, spændende muligheder, der er ved brug af fabriksbeton. Prisen uddeles med støtte fra et eller flere af Fabriksbetonforeningens interesse- medlemmer.
 1. Betonelement-Prisen.
  Betonelementprisen uddeles af Betonel- ementforeningen og blev uddelt første gang i 1978.
  Betonelement-Prisen er en arkitekturpris, som hædrer en akitektonisk og innovation anvendelse af betonelementer i byggeriet.
Skrevet af:

Kim Sejr

Relateret indhold