07.05.21 Nyheder

DE 46 TRIN MM.

Østerport

Et ekstremt kompliceret funderingsarbejde ligger bag de 46 trin, der nu forbinder metro, tog og gadeplan på Østerport Station

Det har taget fire år at bygge den ekstremt komplicerede metrotrappe og transfertunnel på Østerport Station

Fotos: Züblin A/S.

Fakta

BYGHERRE: Metroselskabet

TOTALENTREPRENØR: Züblin

RÅDGIVENDE INGENIØR: Cowi

BYGGEPERIODE: april 2017 juli 2021

Intet mindre end fire år har det taget for Metroselskabet og entreprenørvirksomheden Züblin at bygge trappen og den tilhørende transfertunnel færdig til Østerport Station.

Forud er gået et omfattende og ekstremt kompliceret funderingsarbejde. Byggegruben er etableret kun 1,2 meter fra det eksisterende spor 6 på Østerport Station, klos op ad den fredede stationsbygning og ovenpå centrale spildevands- og ferskvandsledninger til Københavns forsyning. Det har selvsagt krævet helt særlige hensyn til både planlægning og udførelse, og funderingsafdelingen hos Züblin har haft alle discipliner i gang. For at løse opgaven er der anvendt spuns og in-situ beton, men også slurrypæle, GEWI-pæle, TAM-grouting og jordankre.

UDFORDRING I UNDERGRUNDEN

Fundamentet under den gamle station er blevet forstærket, og den komplekse konstruktion er optimeret, så den slet ikke har kontakt med stationsbygningen. Da designet var på plads, stødte gravemaskinerne på arkæologiske effekter i bunden af byggegruben. Det stoppede byggeriet, mens arkæologer fra Københavns Museum sikrede de mulige rester fra broværket til en fæstning fra 1800-tallet.

- Hver gang vi stødte på en udfordring i undergrunden, måtte vi finde andre steder at optimere. For at spare tid besluttede vi således at installere præfabrikerede betondæk, som vi kunne hejse direkte ind med en mobilkran, forklarer Projektchef Robert Dam fra Züblin og uddyber:

- Det lyder måske lige til, men elementerne var så komplekse i form og armering, at det ikke umiddelbart var muligt at få dem produceret på normal vis. Derfor fik vi vores egenproduktion til at armere og støbe elementerne på en anden plads, så vi kunne fragte dem direkte ind til Østerbro i takt med, at vi skulle installere dem. Her ventede Danmarks største mobile bæltekran på at hejse de op til 24 tons tunge elementer ind på plads – en manøvre, der sparede seks uger i tidsplanen, fortæller Robert Dam.

Tilbage af projektet er den sidste finish, støbning af transfertunnellens samlinger og færdiggørelse af terræn. Arbejdet forventes helt færdigt her til sommer.

Til funderingen er der udover spuns og in situbeton anvendt slurrypæle, GEWI-pæle, TAMgrouting og jordankre.

Byggegruben blev etableret kun 1,2 meter fra det eksisterende Spor 6 på Østerport Station, klos op ad den fredede stationsbygning og ovenpå centrale spildevands- og ferskvandsledninger til Københavns forsyning.

For at spare tid blev der installeret præfabrikerede betondæk fra Züblins egenproduktion og hejst ind med mobilkran.

Fakta

SLURRYPÆL:
En slurrypæl er en boret in-situ beton pæl, hvor der under boreprocessen er anvendt en stabiliserende boremudder (slurry) i borehullet i stedet for rent vand. Det er oftest en bentonit slurry, der anvendes.

GEWIPÆL:
En Gewipæl er en boret mini-pæl. Her er blot en enkelt speciel armeringsstang (Gewi) installeret. Ribberne på Gewi stangen er udformet, så de udgør et groft gevind, der kan monteres en møtrik. En Gewipæl er i princippet ligesom et jordanker, men kan virke i både tryk og træk.

TAM-GROUTING:
TAM er forkortelse for Tube-A-Manchette, som er et plastic rør med ventiler i. Ventilerne er blot små huller i røret, der er dækket af et gummibånd, så der kun kan passere vand/grout ud gennem ventilen, men ikke komme noget retur. Ventilerne sidder med en given afstand, så man har mulighed for at injicere i specifikke dybder.

Skrevet af:

Kim Sejr

Relateret indhold