15.02.21 Nyheder

NY ARKITEKTSKOLE I RÅ BETON

NEW AARCH er Arkitektskolen Aarhus' nye hjemsted. Byggeriet står i rå beton, hvilket stiller store krav til kon­ trol og kvalitetssikring, ikke mindst af hensyn til det æstetiske udtryk.

Værkstedstårnene står både ude og inde i rå beton. Det fremgår tydeligt i facaderne, hvor der er tale om de støbte kerner og hvor der er tale om de lette glasfacader.

Martin Schubert

Konstateret skade med manglende hjørne på betonelement før transport til byggepladsen. Efterfølgende blev elementerne gennemgået hos leverandør før transport til pladsen

Sårskader på betonelementer. Skader og mangler blev vurderet i forhold til placering og funktion i bygningen og evt. udbedret i henhold til det.

Foto: _Adept_

Den nye arkitektskole i Aarhus er den første nybyggede arkitektskole i Danmark nogensinde.
NEW AARCH, som byggeriet kaldes, ligger på Godsbanearealerne i den centrale del af Aarhus.
Den 12.500 m2 store bygning fremstår stringent, men inviterende med facader i en blanding af rå beton og store glasflader.
Selve værkstederne er lokaliseret i seks "værkstedstårne", der er placeret spredt rundt i planen, helt ud i facadeflugten. Tårnene er i en til tre etager.

Værkstedstårnene er lavet i in-situ støbt beton gennem alle etagerne. Alle etagedæk, søjler, dragere, alle fire trapper og nogle af de indvendige vægge er lavet i betonelementer. De store maskiner i værkstederne støver og støjer når de kører, og nogle af dem kan være decideret farlige at være i nærheden af, så derfor valgte vi at placere dem i de in-situ støbte tårne, så de ikke forstyrrer i resten af bygningen, siger Jakob Eggen fra arkitektvirksomheden Adept, der var en del af de team, der vandt projektkonkurrencen

ARBEJDSDELING

Meget udsædvanligt er både for-og bagmur i tårnene in-situ støbt, hvilket har stillet store krav til udførelse og planlægning. Da næsten al beton i huset fremstår rå, har det selvsagt været afgørende for arkitekterne, at væggene har fået det helt rigtige udseende, hvilket også har medført meget kontrol.

Selve kvalitetssikringen ligger hos ingeniør og entreprenør. Vores del har handlet om den æstetiske vurdering af den beton, der er leveret til pladsen, uanset om der er tale om elementer eller in-situ støbt beton, men vi har selvfølgelig været i tæt dialog med både entreprenør og ingeniør, siger Jakob Eggen.

I sådan et byggeri har man en rollefordeling, hvor nogle bygningsdele er arkitektbygningsdele, mens andre er ingeniørbygningsdele. Arkitekterne har været på byggepladsen i forbindelse med både prøvestøbninger og de rigtige støbninger af tårnenes vægge, og igen når der er blevet afforskallet for at kontrollere den in-situ støbte beton.

Det har også været vores opgave at tjekke de leverede betonelementer. De første elementer vi fik leveret var under standard. Der var mange sårskader på dem, transport- og fabrikationsskader. Der var huller i dem og de passede dårligt. Derfor tog vi en rask beslutning sammen med A. Enggaard om at køre til elementfabrikken for at inspicere alle elementer inden de blev leveret. Vi skrev tilsynsnotater på hvert enkelt element og måtte kassere nogle enkelte, men derefter havde vi ingen problemer med elementerne. Den store udfordring lå i at få in-situ støbningerne helt rigtige, fortæller Jakob Eggen.

Dronefoto af råhuset viser tydeligt, hvordan NEW AARCH er bygget om omkring de seks in-situ støbte "værkstedstårne". Visse indervægge, søjler, dragere, dæk og trapper er leveret som præfabrikerede betonelementer.

Foto: A. Enggaard A/S

"GARDINER" PÅ VÆGGENE

Det er en kompliceret proces at støbe ydervæggene, når både for- og bagvæg in-situ støbes med plads til isolering imellem. Når betonen hældes i formen, skal den hele vejen rundt og komprimeres og det hele skal gå stærkt.

Der er utrolig mange variable, når man laver in-situ støbt beton – det er næsten som russisk roulette. Ikke kun betonrecepten har betydning, men også hvem der fremstiller den, hvordan betonen bliver kørt ud, og hvordan vejret og temperaturen er på støbedagen. Enggaard har lavet et fantastisk stykke arbejde her. Hver gang der skulle støbes, har de haft en laboratorievogn fra betonfabrikken på plads, så der kunne udtages prøver fra hver leverance, siger Jakob Eggen.

Når betonkanonens indhold er tømt ud i formen og fordelt, kan der gå måske en halv time inden næste leverance kommer, så man kan fortsætte støbningen.

Tidsforskellen mellem støbningerne giver et "gardin", en lille forskel mellem lagene i støbningen, som kan anes i den færdige væg, men det er jo en del af fortællingen. In-situ støbt beton er et meget levende og organisk materiale, men det er heldigvis blevet meget flot, siger Jakob Eggen.

INGEN EFTERBEHANDLING

Både de in-situ støbte gulve og vægge samt betonelementerne står ubehandlet. De in-situ støbte vægge og lofter er i enkelte tilfælde dækket med akustikregulering, hvor det har været nødvendigt, eksempelvis i auditorierne.

Hvor både elementvægge og in-situ vægge er synlige, har man vendt elementvæggene, så det er den pæne form-side, der vender indad.
Vi har lavet så få efterreparationer som muligt. Slet ingen udvendigt på facadevæggene, og kun få på de indvendige vægge. Vi har haft den samme mand til at lave reparationerne, efter at have talt grundigt om, hvordan det skulle udføres. På den måde får vi samme look og farveholdning på reparationerne. Kalkstriber og rustløbere fra armeringen har vi dog fjernet, forklarer Jakob Eggen.

Relateret indhold