14.02.21 Nyheder

CERTIFICERING OG KONTROLKRAV TIL BETON

Tema: Kontrol og certificering

Certificeringsorganer som Dancert certificerer blandt andet betonprodukter som fabriksbeton og beton­ elementer, hvor der er krav eller ønske om 3. parts certificering

Dancert bruges af IBF til at certificere deres produkter indenfor fabriksbeton, mens Bureau Veritas certificerer blandt andet deres produktion af de store, firkantede Box Culvert rør.

IBF

Langt de fleste byggevarer i EU er omfattet af harmoniserede produktstandarder, og produkterne skal således CE-mærkes. For beton gælder den fælles europæiske standard DS/EN 206, som er en såkaldt rammestandard. Det vil sige at den ikke er harmoniseret, fordi hvert enkelt land udarbejder sit eget anneks til standarden, i Danmarks tilfælde DS/EN 206 DK NA, der sammen med den europæiske standard udgør regelgrundlaget for den beton, der fremstilles i Danmark.

For at dokumentere at et produkt lever op til krav og standarder, kan fabrikanten få produktet certificeret. Produktcertificering kan være med CE-mærkning af produktet eller uden CE-mærkning. Certificeringen skal udføres af et akkrediteret certificeringsorgan, som i Danmark kan være for eksempel Dancert eller Bureau Veritas, når det gælder produkter til byggeri. Dancert er Teknologisk Instituts certificeringsorgan, som udover produktcertificeringer også certificerer systemer til for eksempel miljøledelse eller personer som statikere.

Dancert beskæftiger sig også med certificering af produkter til det danske marked produceret i udlandet, således at en spansk, tysk eller polsk producent er sikker på, at deres betonelementer eller andre byggevarer lever op til de danske krav.

CERTIFICERING OG AUDITERING

Som udgangspunkt for certificeringen skal der foreligge et dokument i form at en ydeevnedeklaration. Når det gælder beton, betonvarer og betonelementer, så vil EN standarden og det tilhørende danske anneks danne baggrund for hvad ydeevnedeklarationen skal indeholde.

Der kan også være valgmuligheder for, hvilke produktegenskaber virksomheden kan vælge at deklarere.

Hvor man tidligere havde Ingeniørforeningens kontrolordninger ser vi i dag på, om virksomheden har et produktionskontrolsystem, der dokumenterer at de har styr på produktionen og at produkterne lever op til ydeevneerklæringen. Vi skal også have tillid til, at de har en proces, hvor man opdager eventuelle fejl og handler på dem, således at betonleverancer eller elementer med fejl bliver tilbagekaldt eller fejlrettet, siger adm. direktør i Dancert, Jørgen Baadsgaard-Jensen.

Når Dancert i forbindelse med certificeringen har fastslået, at systemet i princippet burde virke, foretager man en auditering hos virksomheden for at tjekke om det virker i praksis. Derefter foretages løbende auditering ude hos virksomheden en til to gange om året. Hvis en kontrol viser, at en virksomhed ikke lever op til kravene, kan Dancert suspendere certificeringen på det givne produkt.

Jørgen Baadsgaard-Jensen
Hvor man i gamle dage havde kontrollerede stikprøver fra produktionen, er det vi gør i dag at se om virksomheder har et produktions-kontrolsystem Jørgen Baadsgaard-Jensen

Relateret indhold