13.02.21 Nyheder

NY STANDARD LETTER BRUGEN AF GRØN BETON

Nyt nationalt anneks til den internationale betonstandard DS/EN 206 gør det muligt at anvende miljøvenlig cementtype og nedknust beton som tilslag

Der kan med en ny standard nu bruges mere nedknust beton til produktion af beton. Billedet viser betonaffald fra Aarhus Kommunes eget nedknusningsanlæg.

Skal de nye grønne løsninger udbredes og skaleres i byggebranchen i Danmark og på verdensplan, kræver det klare og ensartede retningslinjer og gennemprøvet teknologi. Derfor har en række eksperter i et udvalg under Dansk Standard udarbejdet et nyt nationalt anneks til den internationale betonstandard DS/EN 206.

Det betyder, at beton i Danmark fra nu kan bestå af CO2reduceret cement og op til 100 procent nedknust beton som tilslag. Derved er Danmark blevet et foregangsland.

-Beton er den mest anvendte byggevare i Danmark og i verden. Derfor har vi arbejdet på højtryk for at opdatere den vigtigste standard på materialeområdet, så det fremover bliver muligt at bygge med en mere miljøvenlig cement i betonen og dermed bidrage til den grønne omstilling i byggesektoren, siger Kåre Groes, konsulent i Dansk Standard og ansvarlig for det udvalg, der arbejder med udvikling af standarder indenfor betonteknologi.

MERE GENANVENDELSE

Annekset gælder for al beton, der udstøbes på byggepladser og på elementfabrikker, og er sammen med den europæiske standard DS/EN 206 lovpligtigt efter BR18. Det nye anneks betyder blandt andet, at man fremover må anvende en nyudviklet og mere miljøvenlig cementtype, Portlandkompositcement, som udleder cirka 30 procent mindre CO2 ved produktionen.

Samtidigt bliver det under bestemte omstændigheder også tilladt at anvende op til 100 procent nedknust procestilslag, så der bliver tale om

100 procent genanvendt beton. Tidligere var det højst tilladt at anvende 20 procent. En anden væsentlig ændring i det nationale anneks til betonstandarden er uddybende krav til vidensniveau, uddannelse og erfaring for producenter af beton. Kravene er ikke bindende, men giver en vejledning om, hvordan betonproducenter kan opfylde krav om kompetencer for de personer, der er involveret i produktion af beton.

Fakta

I Danmark bliver der brugt cirka otte millioner tons beton hvert år. En kubikmeter beton udleder cirka 290 kg CO2, hvoraf de cirka 90 procent kommer fra cement. Cement med et mindre CO2-aftryk kan derfor spare klimaet for en stor mængde drivhusgasser.

DS/EN 206 DK NA:2020 erstatter DS/EN 206 DK NA:2019 – gældende pr. 1. januar 2020. Indeholder de supplerende krav og præciseringer til DS/EN 206, der er nødvendige for at kunne anvende denne i Danmark. DS/EN 206 DK NA og DS/EN 206 kan derfor kun anvendes som et samlet hele, og ingen af de to standarder kan anvendes separat. Der vil være en overgangsperiode indtil 1. januar 2022, hvor man kan vælge at bruge enten det gamle anneks eller det nye.

Relateret indhold