07.02.20 Nyheder

AALBORG PORTLANDS SKRIDT MOD BÆREDYGTIGHED

Med en målrettet indsats er Aalborg Portland i færd med at sikre 30 procent CO2-reduktioner. En yderligere nedbringelse af udledningen forudsætter politiske rammevilkår og beslutninger, der kan gøre den nødvendige forskel. Den proces er der nu taget hul på

Aalborg Portland har efter en aftale med regeringen forpligtet sig til at reducere sin udledning af CO2 med mindst 30 procent inden 2030.

Aalborg Portland
Thomas Uhd
Vi skal være CO2neutrale i 2050. Det er en bunden opgave, som vi skal leve op til, og vi er allerede i fuld gang med arbejdet Thomas UhdDen 16. september i år kunne regeringen og Aalborg Portland offentliggøre en opsigtsvækkende samarbejdsaftale. Med aftalen forpligter Aalborg Portland sig til at reducere sin udledning af CO2 med mindst 660.000 tons inden 2030, ligesom virksomheden forpligter sig til at samarbejde om yderligere reduktioner af dens CO2-udledning på vejen mod 70 procent-målsætningen.

Med samarbejdsaftalen vil Aalborg Portland blandt andet satse på energieffektivisering, udfasning af fossile brændsler, CO2-fangst, øget forbrug af alternative eller CO2-neutrale brændsler, lancering af grønne cementprodukter og levering af CO2-neutral fjernvarme til mere end 75.000 husstande.

Hos Aalborg Portland havde man allerede sat sine egne 2030-mål, inden man indgik aftalen med regeringen, men holdningen hos virksomheden er, at der i den videre udvikling mod en bæredygtig produktion, er brug for samarbejde, partnerskaber og de rette, politiske rammevilkår. Rammevilkårene er blandt andet med til at definere konkurrenceevne, udviklingsmuligheder og efterspørgsel, og i den optik er den gensidigt forpligtende samarbejdsaftale, der nu er indgået, meget perspektivrig.

16 SIDERS ROADMAP

Samme dag, som samarbejdsaftalen blev offentliggjort, udgav Aalborg Portland en 16-siders publikation, ”Roadmap for bæredygtig cementproduktion i Danmark”. I køreplanen anvises vejen til 30 procent CO2-reduktion i 2030 og CO2-neutral cementproduktion i 2050.

Bæredygtighedschef hos Aalborg Portland, Thomas Uhd, fortæller, at den foreliggende roadmap havde været under udarbejdelse i halvandet år, da regeringen tog kontakt til virksomheden.

På det tidspunkt var vi næsten i mål, og da vi påbegyndte dialogen med regeringen om en samarbejdsaftale, kiggede de nærmere på vores planer. Regeringen er ikke eksperter i bæredygtig cementproduktion, men det er vi til gengæld, siger Thomas Uhd.

STÅR PÅ TO BEN

Han understreger, at det var helt afgørende, at aftalen mellem regeringen og Aalborg Portland ikke blot blev et slag i luften. Den skulle være funderet i konkrete muligheder.

- Faktum er, at en 30 procent CO2-reduktion svarende til 660.000 tons er fuldt realiserbar. Den har vi forpligtet os til, og det kan regeringen nu bogføre. Det er det ene ben, som vores samarbejdsaftale står på, siger Thomas Uhd.
Det andet ben tager afsæt i en fælles erkendelse af, at CO2-reduktionen ud over de 30 procent er sværere.
- Vi bliver nødt til at sætte os ned om det samme bord og diskutere, hvordan vi kan komme videre. For Aalborg Portland er visionen om en CO2-neutral produktion i 2050 realiserbar, og her kan en mulighed være at etablere offentlige-private partnerskaber, siger Thomas Uhd.

VISIONEN OM EN CO2-NEUTRAL PRODUKTION I 2050 ER REALISERBAR, OG HER KAN EN MULIGHED VÆRE AT ETABLERE OFFENTLIGEPRIVATE PARTNERSKABER Thomas Uhd

POLITISKE SKRIDT

I den publicerede roadmap peger Aalborg Portland helt konkret på fire politiske skridt mod en bæredygtig produktion. Det drejer sig om fire områder, hvor politiske rammevilkår og beslutninger ifølge virksomheden kan gøre den nødvendige forskel.

Det første skridt handler om adgang til CO2neutrale brændsler til konkurrencedygtige priser.

Det er ikke muligt for os at elektrificere cementproduktionen. Vi har brug for en højere varme, end elektrificeringen giver mulighed for, og vi har brug for en flamme. Allerede i dag støtter man produktion af biogas, og for os er det helt afgørende, at biogassen opnår konkurrencedygtige priser, siger Thomas Uhd.

Det andet skridt handler om at gøre den nødvendige, men omkostningstunge CO2-fangst økonomisk rentabel. Her er der brug for, at staten spiller en central rolle med støtte og investeringer i en teknologi, hvor man lagrer CO2 i stedet for at udlede den.

Derfor hilses det også velkomment, at samarbejdsaftalen mellem regeringen og Aalborg Portland allerede nu begynder at blive forankret både i regeringens klimaprogram og forskningspolitik. Den 28. september kunne Uddannelsesog Forskningsministeriet således præsentere en ny, grøn forskningsstrategi, der styrker samspil med erhvervslivet, og som rummer fire konkrete forskningsmissioner. En mission handler om netop fangst og lagring af CO2, mens en anden handler om grønne brændstoffer til blandt andet industrien.

ØKONOMISK RÅDERUM

Det tredje politiske skridt mod bæredygtig cementproduktion, som Aalborg Portland peger på i den foreliggende roadmap, vedrører grønne krav og udbud.

Vores holdning er, at efterspørgslen efter bæredygtige og sandsynligvis lidt dyrere løsninger skal stimuleres med grønne krav og udbud. Her bør det offentlige gå forrest med krav og budget til bæredygtighed i infrastruktur og bygninger, siger Thomas Uhd og henviser til, at Altinget den 30. september kunne fortælle, at regeringen med en strategi for grønne, offentlige indkøb nu vil måle klimabelastning af de flere hundrede milliarder kroner, som stat, regioner og kommuner hvert år køber ind for.

Det fjerde og sidste politiske skridt, som Aalborg Portland fremhæver, er bevarelsen af et økonomisk råderum til bæredygtige investeringer.
I de kommende år vil vi bruge en kvart milliard kroner på at omstille vores virksomhed til en mere bæredygtig produktion. Samtidig skal vi kunne fastholde en profitabel forretning, og derfor er vores konkurrenceevne altafgørende. Aalborg Portland bør ikke pålægges yderligere afgifter som for eksempel en national CO2-afgift, der vil have en konkurrenceforvridende effekt. Vi tror i stedet på ens spilleregler inden for EU. Det gode ved EUs CO2-kvoteafgifter er, at de netop udgør en fælles spilleplade for europæiske virksomheder, siger Thomas Uhd.

INGEN VEJ UDENOM

Med ”Roadmap for bæredygtig cementproduktion i Danmark” har Aalborg Portland fremsat en række ambitiøse klimamål og konkrete tiltag frem mod 2030, hvor virksomheden har forpligtet sig til en 30 procent CO2-reduktion per tons cement. Samtidig har Aalborg Portland udstukket en kurs for, hvordan virksomheden med de rette rammevilkår kan blive CO2-neutral.

Det bliver et EU-krav, og der er ingen vej udenom. Vi skal være CO2-neutrale i 2050. Det er en bunden opgave, som vi skal leve op til, og vi er allerede i fuld gang med arbejdet, siger Thomas Uhd.

Skrevet af:

Jan Pasternak, Thomas Møller og Kim Sejr

Relateret indhold