08.08.20 Nyheder

CIRKULÆR BETON I INDUSTRIEL SKALA

Det er ikke ny viden, at gammel beton kan genbruges i ny beton. Men incitamenterne og viljen til at realisere den viden i en kontinuerlig, industriel skala har manglet – indtil nu

Nedbrudt beton genanvendes til en ny ressource.

Med Bæredygtig Betoninitiativet, der blev lanceret sidste år, ønsker branchen at bidrage til en bæredygtig produktion og anvendelse af beton. Det er en visionær rejse, hvor den afgørende prøve bliver at omsætte de grønne ambitioner til konkrete handlinger og aktiviteter. Det skal ske uden at gå på kompromis med kvalitet, komfort og økonomi.

Et af de spor, der anvises i Bæredygtig Beton initiativet, handler om at skabe en mere cirkulær økonomi i betonbranchen. Potentialet for at genanvende gammel beton til produktion af ny beton er stort. Der produceres årligt omkring to millioner ton betonaffald i Danmark.
Der har været gennemført en række forsøgsog pilotprojekter med at genanvende den gamle beton til produktion af ny beton. En af de virksomheder, der har deltaget, er DK Beton i Ringsted. Her betegner administrerende direktør Niels Søndergaard det som fine projekter, dog uden at de for alvor flyttede noget.
Vores ambition var klar lige fra starten. Vi vil have det op på den store klinge. Vi vil have den cirkulære betonproduktion op i en industriel skala med en løbende strøm af materialer, siger han.

CIRKULÆR BETON

Nu kan DK Beton i samarbejde med RGS Nordic som de første i Norden levere certificeret fabriksbeton til nybyggeri med genanvendt betontilslag. Produktet hedder DK Cirkulær, og det blev certificeret i maj i år. Forud var gået et længere udviklingsarbejde.

-Undervejs har vi nydt opbakning fra både Miljøstyrelsen og Teknologisk Institut. Vi blev bevilget støtte fra Miljøstyrelsens

Udviklingsog Demonstrationsprogram, ligesom vi har Teknologisk Institut med på sidelinjen i den videre udvikling, siger Niels Søndergaard.

Hidtil har downcycling af betonaffald været normen. Jernet er blevet sorteret fra, og den gamle beton er blevet brugt som fyldmateriale i blandt andet veje.

Men nu tegner der sig nye perspektiver. Vi taler om recycling og upcycling. Vi skal recirkulere materialerne ind i materialerne. Gammel beton ser vi ikke længere som affald, som vi skal komme af med på bedst mulig vis. Betonaffald er blevet en ressource, siger Niels Søndergaard.

RENSNING AF BETON

Det var med det afsæt, at DK Beton i 2018 indgik et samarbejde med RGS Nordic, der er specialister i at håndtere byggeaffald.
De er nøglen til, at vi får oparbejdet et materiale, som vi kan bruge i produktionen af cirkulær beton. RGS Nordic er gået fra at være en virksomhed, der deponerede affald, hvor de måtte, til i dag at producere et råstof, siger Niels Søndergaard.

Men den produktion er ikke uden udfordringer.

De nedtagne bygninger afleveres grovsorterede til RGS Nordic. Her foregår der en rensning af betonen. Indstøbte elrør, træklodser til fastholdelse af vinduer og andre fremmedelementer i betonen sorteres fra.

Vi skal hele tiden passe på, at vi ikke får forurening ind i cyklus. På den baggrund har RGS Nordic blandt andet lavet et vaskeanlæg, og i dag har vi løst de udfordringer, som vi stod overfor. Det betontilslag, som RGS Nordic leverer til os, er nu certificeret og med dokumenteret sporbarhed. Det betyder, at vi har en unik, kvalitetssikret råvare til vores produktion af fabriksbeton, som vi kan tage ind på lige fod med andre materialer, siger Niels Søndergaard.

STARTEDE FORSIGTIGT

Han fortæller, at man startede forsigtigt med produktionen af cirkulær beton. I stedet for at mislykkes med et kvantespring, indsamlede man nyttige erfaringer.

I Kolding blev en gammel kasserne for eksempel taget ned, og betonaffaldet blev sendt i total cirkulation og endte på den samme grund i Kolding. Her indgik det i opførelsen af en ny børnehave.
Siden juli 2019 har DK Beton produceret ikkecertificeret beton med 100 procent genbrugstilslag på virksomhedens fabrik i Avedøre. Produktet er fortrinsvis anvendt i kantstensbeton, og RGS Nordic har produceret og leveret knust beton til produktionen.

Vi startede ucertificeret for at se, om materialestrømmen og produktionen kunne fungere på den store klinge, og det kunne de. Men på den lange bane har det hele tiden været vores mål at få certificeret den cirkulære beton, så den kan bruges i almindeligt byggeri uden dispensationer fra dansk byggelovgivning. Det mål har vi nu nået, siger Niels Søndergaard.

VAREN ER PÅ HYLDEN

Siden maj har DK Cirkulær været certificeret – EN 206 / DS 2426 – så det kan sælges på lige fod med andre byggematerialer.

Nu har vi varen på hylden, og efterspørgslen er stor, men vi har ikke leveret til konkrete byggerier endnu, siger Niels Søndergaard.
Den cirkulære beton er en anelse dyrere end traditionel beton. Det vælter ikke et byggeri, men entreprenører er meget omkostningsbevidste, og derfor kræver det ifølge ham, at bygherren stiller krav. Ellers bliver den cirkulære beton ikke valgt.

I København har man allerede besluttet, at kommunens byggerier skal være så cirkulære som mulig, og Niels Søndergaard er ikke i tvivl om, at udviklingen peger i den retning.
Bygherren står jo med et mere miljørigtigt byggeri, og det giver point hos slutbrugeren, siger han

Knust beton fra nedrivning, klar til genanvendelse.

DK CIRKULÆR – MED CERTIFICERING

  • 20 procent genanvendt betontilslag.
  • 100 procent genbrugsvand (opsamlet regnvand).
  • Biokulflyvaske fra kraftværker erstatter op til 30 procent cement.
  • Styrken dokumenteret efter 56 døgn.
  • Overfladen er den samme som for traditionel sætmålsbeton, dog kan mindre urenheder forekomme.
  • Leveres i styrkeklasse P12, P16, P20, P25 og P30.
Skrevet af:

Kim Sejr, Jan Pasternak, Thomas Møller

Relateret indhold