03.04.23 Nyheder

Innovativt byggeri i Fredericia

Denne artikel er skrevet af

Teknologisk Institut

Beton er til tider et udskældt materiale, som er under pres på grund af den høje CO2-udledning forbundet med produktion af cement. For at imødekomme den grønne omstilling af byggeriet er der allerede sat mange gode initiativer i værk, men der er stadig behov for forsat at tænke nyt og udfordre grænserne. Derfor gik Teknologisk Institut sammen med seks andre partnere for at skabe et byggeri, som skal sænke CO2-aftrykket for byggeri markant. Nu foreligger så de første resultater fra det omfattende prøvningsprogram forbundet med byggeriet. Og det ser lovende ud.

Fælleshus i Kanalbyen, Fredericia, som skal fungere som showcase for nye, bæredygtige løsninger for betonbyggeriet.

Rendering af Henning Larsen Architects.

Mellem Lillebælt og Fredericias bycentrum ligger Kanalbyen, en nylig opført bydel med moderne boliger, kanaler og natur.

Her findes også Søndervold Bypark, som foruden bl.a. legepladser, byhaver og træningsanlæg, nu også skal huse et nyt 150m2 fælles- og aktivitetshus, som ud over at skulle fungere som samlingspunkt for forskellige brugergrupper, også skal fungere som showcase for nye og bæredygtige teknologier. AP Ejendomme, Teknologisk Institut, Henning Larsen, Rambøll, Dansk Beton, Unicon og Aalborg Portland er nemlig gået sammen om at opfører et hus med beton som det primære materiale med et CO2-aftryk på mindre end 5 kg CO2/m2/år for en 50-årig periode.

Innovative løsninger til reduktion af CO2-aftrykket

I projektet arbejdes der med flere innovative løsninger for at kunne opnå det ambitiøse mål for CO2-aftrykket. En af de metoder, som er taget i brug, er brugen af 3D printet beton til de 3 meter høje, bærende søjler. Brugen af 3D print gør at søjlerne kan laves hule frem for traditionelle, massive søjler, hvilket medføre en betydelig materialebesparelse. Herudover bruges der et beton mix-design, indeholdende både FUTURECEM og flyveaske for at opnå en så lav CO2-udledning fra råmaterialerne som muligt.

Stort testprogram skal sikre kvaliteten

Når der arbejdes med nye og innovative løsninger, som ligger uden for de gældende normer, er det desuden vigtigt at der udføres omfattende dokumentation for kvalitet og holdbarhed. Derfor er flere forskellige typer af betonelementer blevet printet i samarbejde med COBOD og 3DCP Group med et mix-design udviklet af Teknologisk Institut med et CO2-aftryk på omkring 200 kg CO2/m3. Efter hærdning er alle elementer fragtet til Teknologisk Institut til prøvning og dokumentation i betoncenterets testlaboratorie.

Udsnit af søjle i test-setuppet.

Foto: Teknologisk Institut

Testprogrammet omfatter bl.a. tests af 1m høje søjleudsnit, hvilket har krævet en hydraulisk løsning af test-setuppet, hvor olie manuelt pumpes ind i fire 33tons donkrafte til der tilsammen opnås et tryk på ca. 1300kN, hvilket er langt over design-værdien. Og til de nysgerrige, så klarede alle søjlestykkerne testen uden brud eller revner.

For at kunne dokumentere hvor meget de printede søjler rent faktisk kan holde til blev der, ud over de sædvanlige tryk af solide cylindere, støbt af beton taget direkte fra 3D printerens dysse, også testet tyve 3D printede, hule cylindere med en ydre diameter på 0,4m og en højde på 1m. Disse test krævede at vi tog vores største trykpresse i brug og adviserede kollegaerne om, at de ikke skulle tage sig af de høje brag fra hallen. Alle test – hule såvel som solide cylindere – viste også styrker over den forventede design-værdi.  

Grænserne kan skubbes

Selvom der stadig findes udfordringer, som skal løses, før projektet er i mål, viser de lovede resultater, at grænserne for betonbyggeri kan skubbes, hvis brugen af beton og råmaterialer udfordres. Derudover er samarbejdet mellem aktører, velvillighed og et fælles ambitiøst mål også vigtige brikker, hvis CO2-aftrykket for betonbyggeri skal udfordres til under de danske lovkrav.

Byggeriet forventes påbegyndt i 2023.

 

Er du interesseret i at høre mere, kan du kontakte Thomas Juul Andersen, tja@teknologisk.dk eller Nina Marie Sigvardsen nms@teknologisk.dk

Relateret indhold