04.02.21 Nyheder

ØGET FOKUS PÅ UDDANNELSE

Denne artikel er skrevet af

Fabriksbetonforeningen

Nyt fra Fabriksbetonforeningen

På falderebet til 2021 kom der en ny standard inden for produktion af beton, der også omhandler uddannelse. Sær­ lig interessant er en tilføjelse om vejledning i, hvordan man opfylder kravene til sine med­ arbejderes viden, uddannelse og erfaring. I Fabriksbeton­ foreningen bakker man op.

AMU Nordjylland

Den nye standard med den mundrette titel ”DS/EN 206 DK NA:2020, Beton – Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse – Regler for anvendelse af EN 206 i Danmark” har øget fokus på uddannelse.

Fabriksbetonbranchen stiller selvsagt krav til, at producenter af beton har den rette viden, uddannelse og erfaring. Kort sagt, at de ved, hvordan man skal lave beton. Det er der ikke noget nyt i, men der er mange forskellige måder at opnå den viden på. I den nye standard, der udkom den 21. december er der tilføjet et anneks (Anneks U) med en vejledning til, hvordan man kan opfylde kravene til personalets viden, uddannelse og erfaring. Det glæder man sig over i Fabriksbetonforeningen, som påpeger vigtigheden af at notere sig, at der står ”kan” og ikke ”skal”, men samtidig opfordrer til, at man ikke ser det manglende krav som en sovepude.

BIDRAGER TIL INTERESSE OG UDVIKLING

”I Fabriksbetonforeningens bestyrelse har vi længe haft et ønske om en uddannelse i branchen,” siger Ove Skov, der er bestyrelsesmedlem i Fabriksbetonforeningen og direktør i Betonværket Brønderslev, et datterselskab af Skagen Beton.
Han understreger, at uddannelse både bidrager til at øge unge menneskers interesse for branchen og samtidig giver flere fremtidsmuligheder og dermed bedre fastholdelse af medarbejdere. Tidligere havde man krav om kurser i det daværende ”Fabriksbetonkontrollen”, hvor medarbejdere skulle uddannes og løbende opkvalificere sig.

FRA CHAUFFØR TIL DIREKTØR

Ove Skov selv begyndte sin karriere som chauffør og blev løbende opkvalificeret takket være mulighederne for forskellige uddannelser i branchen. Han ser gerne, at den nye generation får de samme muligheder.
”Jeg startede oprindeligt som chauffør hos Færdigbeton Aalborg, nu Unicon, for senere at blive kontrollant, blandemester og afdelingsleder, og nu er jeg direktør i Betonværket Brønderslev på 20. år. Jeg mener helt klart, at uddannelse gør det lettere for medarbejdere at få ejerskab i deres job og på det produkt, vi fremstiller, hvis man som fx chauffør også har en teoretisk indgang til, hvordan man tager vare på betonen og på sit job. Så det er min forventning, at det nye Anneks U i standarden vil bidrage til dette. Det var det jeg selv oplevede,” siger Ove Skov.

FORENINGERNES BIDRAG TIL UDDANNELSEN

I regi af Fabriksbetonforeningens tekniske udvalg, BetonelementForeningens tekniske udvalg og Dansk Beton er man i gang med at drøfte, hvordan man kan bidrage til indholdet af uddannelsen, så den skaber mest mulig værdi for foreningens medlemmer.
Jesper Ketelsen, chefkonsulent i Fabriksbetonforeningen uddyber:
”Når dette er konkretiseret, vil vi tage kontakt til blandt andre AMU Nordjylland, som vi ser som en naturlig samarbejdspartner i arbejdet med at færdigudvikle og udbyde nogle af uddannelserne, til de medlemmer der ikke har egne interne uddannelser eller on-the-jobtraining, som også er en mulighed for at opfylde kravene i standarden.”

Fabriksbetonforeningen håber, at de første uddannelser kan udbydes i starten af 2022 og vil løbende orientere om status på uddannelserne.

Foto: AMU Nordjylland

FUNKTION-ER, VIDENS-NIVEAU OG DOKU-MENTATION

Den 21. december 2020 udkom DS/EN 206 DK NA:2020 ”Beton – Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse – Regler for anvendelse af EN 206 i Danmark”. Anneks U lister en række forskellige funktioner i en betonproduktion, hvor den samme person kan dække flere forskellige funktioner:
• Modtagekontrol og opbevaring af materialer
• Indkøb af delmaterialer
• Produktion af beton
• Prøvning af beton
• Kalibrering af produktions- og prøv- ningsudstyr
• Levering af beton
• Produktionskontrol og vurdering af overensstemmelse
• Specifikation af beton
Anneks U beskriver også, hvilke kompetencer man skal have for at kunne varetage en given funktion. Eksempelvis: Betonteknologi, Modtagekontrol af delmaterialer, Kalibrering af udstyr og Dosering. Der er et naturligt overlap i kompetencer for forskellige funktioner. Kompetencerne er for hver funktion delt op i niveauer alt efter, hvor vigtig kompe- tencen er for at kunne varetage den givne funktion. Desuden skal virksomhederne have en dokumenteret procedure for, hvordan de sikrer, at medarbejdere, der varetager ovennævnte funktioner, har den rette træning, uddannelse og erfaring. Denne dokumentation skal forelig- ge senest 31. juli 2022

Birgitte Theresia Henriksen
Skrevet af:

Birgitte Theresia Henriksen

Relateret indhold