10.10.23 Nyheder

TIL KONGRES MED DEN EUROPÆISKE BETONELEMENTBRANCHE

Denne artikel er skrevet af

Betonelement-Foreningen

En ny bro bygget af genbrugte hele betonelementer? Det og meget andet kunne man høre om på den netop afsluttede BIBM-kongres, der i år havde 100 pct. fokus på bæredygtighed.

Gruppefoto af deltagerne i BIBM Congress 2023. Fra Danmark deltog Dennis Mathiasen, formand i Betonelement-Foreningen, (nummer syv fra højre) og Marianne Boelskifte, chefkonsulent i Betonelement-Foreningen, (nummer tre fra højre). BIBMs nyudnævnte formand Stefan van Buggenhout, CRH Belgien, står nummer 10 fra højre og den nyudnævnte næstformand, Ignacio Brujó fra Spanien, står nummer et fra højre.

Foto: BIBM

BIBM - Federation of the European Precast Concrete Industry - er den europæiske betonelementbranches talerør i EU. Det er således igennem BIBM, at de nationale betonelementforeninger kan påvirke udviklingen og styrke samarbejdet i Europa. Betonelement-Foreningens formand, Dennis Mathiasen, deltog i årets kongres, hvor alle oplæg og udstillere havde 100 pct. fokus på bæredygtighed.

”Der bliver arbejdet hårdt på bæredygtighed alle steder, og med konferencen bidrager BIBM til at understøtte erfaringsudvekslingen på området," siger formanden, der blandt andet hørte interessante oplæg om erfaringer med cementreduktion, arbejdet med geopolymer, data og genbrug.

GENBRUG AF BETONELEMENTER

I Skandinavien, Holland og Belgien anvender man betonelementer i både industri og  boligbyggeri og er godt i gang med genbrug af betonelementer - design for disassembly - på disse områder. Landene har en langt større tradition for at bygge med betonelementer end andre europæiske lande, og derfor er man også langt fremme i arbejdet med genbrug af hele betonelementer.

Men på BIBM-kongressen hørte Dennis Mathiasen et oplæg om, hvordan man i Holland også arbejder med design for disassembly til fx broer.

”I Danmark har vi ikke tradition for at anvende betonelementer til broer, men anvender typisk in-situ-støbt beton, så det hollandske oplæg om genbrug af elementer til broer, designet til disassemby, var meget interessant. De har allerede genbrugt betonelementer på flere broer. I Danmark har vi slet ikke lignende eksempler, men det vil vi jo gerne have.”

EN NATURLIG OVERBYGNING

For Dennis Mathiasen er BIBM en naturlig overbygning på de nationale betonelementforeningers arbejde. Konferencen gav gode input til det videre arbejde, og han understreger, at det er en vigtig organisation at være en del af for Betonelement-Foreningen.

”BIBM arbejder på EU-niveau, og det er vigtigt at være med i det arbejde. Samtidig har betonelementbranchen en stor troværdighed, fordi vi er en ingeniørtung – datadrevet – branche. Det giver BIBM god mulighed for at kunne skubbe på i EU og på udviklingen i branchen inden for både bæredygtighed og digitalisering,” afslutter formanden.

Om BIBM

BIBM er interesseorganisation for betonelementvirksomheder i Europa, som samler og deler viden, erfaring og inspiration for branchen internationalt set med målet om at fremme brugen af betonelementer. BIBMs bestyrelse og sekretariat har medlemmernes mandat til at repræsentere branchen overfor europæiske offentlige myndigheder og byggeorganer, såsom beslutningstagere i de europæiske institutioner (Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd), i standardiseringsorganer (CEN, EOTA, notificerede organer) og over for andre europæiske handels- eller non-profit-organisationer. Hvert andet år afholder BIBM kongres med mere end 600 deltagere, i 2023 for 24. gang. Denne gang foregik BIBM-kongressen i Amsterdam over tre dage fra den 27.-29 september med særligt fokus på CO2-reduktion, cirkulær økonomi, nye forretningsmodeller, bæredygtighed mm.

Læs mere om BIBM BIBM - Federation of the European Precast Concrete Industry

Se programmet for BIBM Congress Conference Programme - BIBM Congress 2023

Birgitte Theresia Henriksen
Skrevet af:

Birgitte Theresia Henriksen

Relateret indhold