24.01.23 Nyheder

Skabeloner til dokumentation jf. SBI 271

Denne artikel er skrevet af

Betonelement-Foreningen

Betonelement-Foreningens tekniske udvalg er klar med skabeloner, som skal forenkle dokumentationen i forhold til SBi 271. Målet er at optimere og ensrette processen for afsnitsprojekterende.

Billede: Ricky John Molloy

Med udgivelsen af SBi 271 ”Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner” i 2018 blev dokumentationen af statiske beregninger defineret. SBi’en beskriver udarbejdelse og kontrol af den dokumentation, der knytter sig til et bygværks bærende konstruktioner i henhold til Bygningsreglement 2018 (BR18).

SBi’en lægger hovedvægten på den bygværksprojekterendes dokumentation. Derfor besluttede Teknisk Udvalg i Betonelement-Foreningen at udarbejde skabeloner med tilhørende vejledning for betonelementproducenter og andre afsnitsprojekterende.

Præcist afsæt i SBi-anvisningen

Et udvalg bestående af Helle Beck, chefstatiker fra Contiga, Dion Rudbeck, teknisk chef fra Boligbeton og Mads Sørensen, direktør hos Dan-Element blev i august 2021 nedsat til at udarbejde skabelonerne, som nu er klar.

”Vi har arbejdet intenst med de mange problematikker og udarbejdet skabeloner for hvert enkelt dokument, som tager et præcist afsæt i SBi-anvisningen,” fortæller Helle Beck.

”Det betyder, at man ved at benytte skabelonerne og den tilhørende vejledning, opfylder såvel BR 18´s krav samt beskrivelserne i SBi-anvisningen.”

Skabelonerne og vejledningen er nu gennemlæst og kommentarer fra Teknisk Udvalgs medlemmer er indarbejdet. I processen har Bent Feddersen, en af forfatterne bag SBi 271, løbende bidraget med råd, vejledning og kommentarer.

Ensrettet og genkendelig dokumentation

Ifølge udvalget bag skabelonerne er Betonelement-Foreningens medlemmer betydelige spillere i opførelsen af nybyggeri i Danmark. Derfor er det en stor styrke, når den statiske dokumentation bliver ensrettet og genkendelig.

”Blandt Betonelement-Foreningens medlemmer har hver enkelt virksomhed hidtil brugt ganske betydelige ressourcer hver især. Med de nye skabeloner optimerer og ensretter vi dette arbejde og sikrer, at fortolkningen af SBi 271 er ensrettet fra elementproducenterne side. Dette har ligeledes til hensigt at lette arbejdet for de certificerede statikere, der i sidste ende skal udarbejde sluterklæringen” siger Dion Rudbeck.

En del af kommende revision

Det er håbet, at skabelonerne og den tilhørende vejledning vil indgå som en del af en kommende revision af SBi 271.

”Vi mener, at skabelonerne kommer til at simplificere det fremtidige arbejde med udarbejdelse af den statiske dokumentation for afsnitsprojekterende. Vi håber, at skabelonerne vil danne en de facto standard for afsnitsprojekterende hos byggebranchens øvrige aktører. Det er ligeledes vores håb, at rådgivere og certificerede statikere vil tage godt imod initiativet,” siger Mads Sørensen.

Faktaboks

Hent skabeloner og vejledning her.

SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner, beskriver udarbejdelse og kontrol af den dokumentation, der knytter sig til et bygværks bærende konstruktioner i henhold til Bygningsreglement 2018 (BR18). Kan købes her SBi 271.

Birgitte Theresia Henriksen
Skrevet af:

Birgitte Theresia Henriksen

Marianne Boelskifte

Marianne Boelskifte

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3660
  • Mobil +45 5218 5995
  • E-mail marb@di.dk

Relateret indhold