14.12.22 Nyheder

Ny lydbulletin på vej?

Denne artikel er skrevet af

Betonelement-Foreningen

En forundersøgelse bestilt af Teknisk Udvalg i Betonelement-Foreningen har vist, at det er muligt at gå ned i elementtykkelse og samtidig opfylde de påkrævede lydegenskaber. Derfor har man nu besluttet at udarbejde en ny lydbulletin, hvis resultaterne fra forundersøgelsen holder.

Serien af beregninger, der skal lede op til udgivelsen af Bulletin 2, foretages af Riis Akustik og en eventuel ny bulletin forventes færdig midt 2023.

Foto: Torben Eskerod

Allerede i beregningerne til Bulletin 1 blev det eftervist, at det sandsynligvis var muligt at anvende vægge og huldæk med en lavere vægt end angivet i SBi 237 og stadig overholde lydkravene. Ud fra et ønske om at spare på betonen og dermed øge bæredygtigheden satte Betonelement-Foreningen tidligere i år en forundersøgelse i gang med henblik på – måske – at udarbejde en ny bulletin.

”Vi havde en formodning om, at det ikke var nødvendigt med en masse ekstra beton i konstruktionen af hensyn til lydegenskaber, og at der dermed kunne spares noget beton og CO2,” fortæller Lars Reimer, teknisk chef i CRH Concrete. Han var tovholder på undersøgelsen, som nu har fået Teknisk Udvalg til at beslutte, at der skal udarbejdes en ny lydbulletin som erstatning for Bulletin 1.

For de 4 typer af boligadskillende væg er ovenstående beregnet for luftlydisolation for etageadskillelse.

Foto: Betonelementforeningen rapport "Supplerende beregninger af bygningsakustik".

”Vores erfaring er, at hvis vi laver en fornuftig bulletin, så bliver den også brugt derude,” siger Lars Reimer, teknisk chef i CRH Concrete og tovholder på forundersøgelsen ”Supplerende beregninger af bygningsakustik”.

Foto: CRH Concrete

Reduktion kræver udvikling

I forundersøgelsen tog man udgangspunkt i de samme eksempler, som blev anvendt ved Bulletin 1.

”Det gjorde vi for at have noget at sammenligne med. Vores første undersøgelser viste, at hvis væggene holder sig over 160 mm vægtykkelse, har det ikke nævneværdig indflydelse på lydegenskaberne,” forklarer han og påpeger, at det ikke vides endnu, om man lander 160 mm i tykkelse i den nye bulletin, men at jo mere vægtykkelsen kan gå ned og stadig opfylde lydkravene, jo bedre.

En udfordring ved at reducere vægtykkelsen er, at det kræver nye løsninger på samling af elementerne, fordi 160 mm ikke giver plads nok til de samlinger, der normalt anvendes. En anden udfordring er risikoen for at løbe tør for steder, hvor der kan samles stik, så dér skal sandsynligvis findes en ny løsning.

”Det vil koste lidt at udvikle nye løsninger. Så selvom vi sparer lidt det ene sted, får vi nogle udgifter det andet sted.”

For de 4 typer af boligadskillende væg er ovenstående beregnet for trinlydniveau i underliggende rum. De grønne områder markerer det område, hvor DS490/Lydklasse C opfyldes.

Foto: Betonelementforeningen rapport "Supplerende beregninger af bygningsakustik".

Et teknisk fælleseje

Til den nye bulletin skal der nu laves en serie beregninger med forskellige forudsætninger således, at branchen får et veldokumenteret grundlag for at sige, at huldækkene stadig opnår at overholde kravene til byggeri klasse C.

”Det er jo ikke en SBi, hvor man ved at følge den, har det som man skal og bør. Bulletinen bliver et teknisk fælleseje som vores øvrige bulletiner, hvor man anviser, hvordan man kan gøre og stadig overholde kravene. Vores erfaring er, at hvis vi laver en fornuftig bulletin, så bliver den også brugt derude,” konkluderer Lars Reimer.

Serien af beregninger, der skal lede op til udgivelsen af Bulletin 2, foretages af Riis Akustik og en eventuel ny bulletin forventes færdig midt 2023.

Fakta

Forundersøgelsen ”Supplerende beregninger af bygningsakustik” blev foretaget af Riis Akustik for Betonelement-Foreningen sommeren 2022. Beregningerne omfatter luftlydisolation og trinlydniveau for varierende huldæk-densitet med trægulv på strøer på plasttårne på lydbrikker.

Læs forundersøgelsen her.

Bulletin 1 ligger på Betonelement-Foreningens hjemmeside, direkte link her.

Birgitte Theresia Henriksen
Skrevet af:

Birgitte Theresia Henriksen

Relateret indhold