23.08.23 Nyheder

Ny formand i Betonelement-Foreningen

Denne artikel er skrevet af

Betonelement-Foreningen

Dennis Mathiasen er ny formand i Betonelement-Foreningen og overtager posten fra Claus Bering, som takker af efter 18 år. Vi har talt med den nye formand om visioner, mål og udfordringer.

Dennis Mathiasen, Operations Director i CRH Concrete, er ny formand i Betonelement-Foreningen og har 25 års erfaring i betonbranchen.

Foto: CRH Concrete

Hvad er dine visioner for Betonelement-Foreningen og for dit arbejde som formand?

Grundlæggende er den store vision for mig at sørge for, at betonelementer fortsat er det attraktive valg til alle former for byggeri i fremtiden. Det vigtigste er, at vi bibeholder vores store troværdighed i byggebranchen og bruger ressourcer på udvikling, især inden for bæredygtighed, og – ikke mindst –  at vi får alle medlemmer med på rejsen mod større bæredygtighed. I min verden er bæredygtighed mange ting, det er selvfølgelig selve den tekniske udvikling af produkter og materialer, men det er også arbejdet med at udvikle normer og standarder, så de understøtter udviklingen.

Det er afgørende, at vi kontinuerligt udvikler os og holder tempoet i forhold til de mål, vi har sat os i Betonelement-Foreningen. Vi skal levere EPD’er, data og know-how i branchen, og vi skal blive ved med at arbejde med bæredygtighed i bred forstand. Her er målene i Bæredygtig Beton initiativet gode pejlemærker for hele betonbranchen, og der er netop i 2023 kommet fornyet energi i initiativets arbejde med en ny styregruppe og nyt formandskab. Det er godt, at vi evaluerer og sikrer fremdrift i arbejdet i Bæredygtig Beton initiativet, så vi sikrer, at vi når de mål, der er opsat i strategien om minimum en halvering af CO2-aftrykket fra betonbyggeri pr. 2030. Jeg håber, evalueringen viser, at der er potentiale for at hæve målsætningerne yderligere.

Det er også afgørende, at vi holder tempo inden for projektering og produktion, standarder og normer samt innovation. Vi har mange tekniske projekter, hvor vi arbejder mod mere bæredygtighed. Det er et stort arbejde, og jeg synes, vi kan være stolte af foreningens indsats på området. I bestyrelsen er vi enige om, at det er vigtigt, at vi fortsætter dette arbejde og opretholder et højt aktivitetsniveau for de tekniske projekter.

Øget diversitet er også et vigtigt fokusområde. Det er en udfordring at sikre, at betonelementbranchen har de medarbejdere, der er brug for. Vi skal derfor vise, at vi er en branche, der er åben for alle, så vi får et større ansøgerfelt og kan få de bedste medarbejdere. Det er vigtigt at sige, at diversitet ikke kun handler om antallet af mænd og kvinder, men også om forskellige kulturelle baggrunde og om alder og uddannelse. I vores branche er diversiteten blandt medarbejdere og ledelse begrænset, og dermed går vi glip af en hel masse talent, og muligheden for at se tingene fra andre vinkler. Det skal vi have gjort noget ved.

Hvad er fokus og mål i de kommende år?

Det er vigtigt, at vi flytter os i den rigtige retning i forhold til målene i Bæredygtig Beton initiativet. Vi har implementeret det nye EPD-værktøj før sommeren og har siden da kørt en masse undervisning. EPD-værktøjet følger nyeste standarder, så vi er helt opdateret som branche. Nu skal vi sikre, at ingen tabes på perronen, så vi fremstår som branchen, der kan levere de data, der skal til. Der er vi heldigvis godt på vej.

Jeg er ny i foreningsarbejdet og ny i bestyrelsen, så det er svært at sige på nuværende tidspunkt, om noget bliver anderledes med mig ved roret. Men jeg er fascineret af den her fantastiske branche og har arbejdet i den i 25 år både på kontoret, fabrikken og på byggepladsen. Det, tror jeg, giver en stærk ballast for mig i foreningsarbejdet. Betonelement-Foreningen er en forening med solid opbakning i branchen, med en god kultur og mange traditioner, som min rolle fortsat skal understøtte.

Hvad er de største udfordringer?

Den konservative byggebranche er en stor udfordring. Standarder og normer er et af de steder, vi skal arbejde for at påvirke. Vi vil gerne have ingeniørdisciplinen mere i spil igen, så man ikke er så fastlåst i normer og standarder, men også kan  bruge sin faglighed. Vi har en tendens til at få defineret for strenge krav, så eksempelvis betonvægge bliver for tykke af rent teoretiske årsager - med det resultat, at der bruges mere beton end nødvendigt. Vi er grundlæggende en branche, der ønsker at bruge mindre beton og færre ressourcer, for ellers lykkes vi ikke med den grønne omstilling. I gamle dage byggede vi mindre avanceret og brugte nogle gange for meget beton, men nu skal vi arbejde med mere avancerede konstruktioner, så vi kan spare på betonen.

Samtidig er vi stadig afhængige af cement og andre bindere. Der ligger vi under det samme åg som resten af betonbranchen. Der er et kæmpe arbejde i gang med at omstille cementbranchen, og alle nødvendige teknologier til den omstilling findes ikke endnu. Men en af løsningerne kommer til at være andre typer bindere end cement. Det er også noget, vi ser på i foreningen.

Om Dennis Mathiasen: Formand med 25 års erfaring i branchen

Dennis Mathiasen blev valgt ind i Betonelement-Foreningens bestyrelse til generalforsamlingen den 21. april 2023. Kort efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Dennis Mathiasen som formand.

Dennis er 47 år, uddannet bygningskonstruktør og har 25 års erfaring i betonelementbranchen både på kontoret, fabrikken og på byggepladsen. De seneste 19 år har han arbejdet i CRH Concrete, hvor han siden 2019 har været Operations Director.

Privat er Dennis Mathiasen bosat udenfor Horsens på et nedlagt landbrug. Han er gift, og har to voksne børn.

Dennis Mathiasen overtager formandsposten i Betonelement-Foreningen fra Claus Bering, adm. dir i CRH Concrete, der har haft posten siden 2004. Claus Bering er fortsat næstformand i Dansk Beton.

Birgitte Theresia Henriksen
Skrevet af:

Birgitte Theresia Henriksen

Relateret indhold